เนื้อเพลง Many Men (Wish Death) คำอ่าน 50 Cent

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
Man we gotta go get something to eat man
(แม็น วี กอททะ โก เก็ท ซัมติง ทู อีท แม็น)
I’m hungrier than motherf*cker
(แอม ฮังกีเออ แฑ็น มาเดอร์ฟังเกิด)
[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Ay yo man, damn what’s taking homie so long son?
(ไอ โย แม็น , แด็ม ฮว็อท เทคอิง โฮมี โซ ล็อง ซัน)
[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
50, calm down, here he come
(50 , คาม เดาน , เฮียร ฮี คัม)
[9 Shots]
([ 9 ฌ็อท ])
[Banks and 50]
([ แบ็งค แซน 50 ])
Ahh, ohh, what the f*ck!?
(อา , โอ้ , ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck !)
[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Ahh! son, pull up! pull up!
(อา ! ซัน , พุล อัพ ! พุล อัพ !)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Many men, wish death upon me
(เมนอิ เม็น , วิฌ เด็ธ อุพอน มี)
Blood in my eye dawg and I can’t see
(บลัด อิน มาย ไอ ดาว แอ็นด ดาย แค็นท ซี)
I’m trying to be what I’m destined to be
(แอม ทไรอิง ทู บี ฮว็อท แอม เดซทิน ทู บี)
And n*ggas trying to take my life away
(แอ็นด เอ็น *ggas ทไรอิง ทู เทค มาย ไลฟ อะเว)
I put a hole in a n*gga for f*cking with me
(ไอ พัท ดา โฮล อิน อะ เอ็น *gga ฟอ เอฟ *ckings วิฑ มี)
My back on the wall, now you gon’ see
(มาย แบ็ค ออน เดอะ วอล , เนา ยู ก็อน ซี)
Better watch how you talk, when you talk about me
(เบทเทอะ ว็อช เฮา ยู ทอค , ฮเว็น ยู ทอค อะเบาท มี)
‘Cause I’ll come and take your life away
(คอส อิล คัม แอ็นด เทค ยุร ไลฟ อะเว)

Chorus- Many men, many, many, many, many men
(โครัซ เมนอิ เม็น , เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ เม็น)
Wish death upon me
(วิฌ เด็ธ อุพอน มี)
Lord I don’t cry no more
(ลอด ดาย ด้อนท์ คไร โน โม)
Don’t look to the sky no more
(ด้อนท์ ลุค ทู เดอะ ซไค โน โม)
Have mercy on me
(แฮ็ฝ เมอซิ ออน มี)

Now these p*ssy n*ggas putting money on my head
(เนา ฑิส พี *ssy เอ็น *ggas พูทดิง มันอิ ออน มาย เฮ็ด)
Go on and get your refund motherf*cker, I ain’t dead
(โก ออน แอ็นด เก็ท ยุร ริฟันด มาเดอร์ฟังเกิด , ไอ เอน เด็ด)
I’m the diamond in the dirt, that ain’t been found
(แอม เดอะ ไดมันด อิน เดอะ เดิท , แดท เอน บีน เฟานด)
I’m the underground king and I ain’t been crowned
(แอม ดิ อันเดิกเรานด คิง แอ็นด ดาย เอน บีน คเราน)
When I rhyme, something special happen every time
(ฮเว็น นาย ไรม , ซัมติง ซเพฌแอ็ล แฮพเพ็น เอฝริ ไทม)
I’m the greatest, something like Ali in his prime
(แอม เดอะ เกสเดด , ซัมติง ไลค เอลลี อิน ฮิส พไรม)
I walk the block with the bundles
(ไอ วอค เดอะ บล็อค วิฑ เดอะ บั๊นเดิ้ล)
I’ve been knocked on the humble
(แอฝ บีน น็อค ออน เดอะ ฮั๊มเบิ้ล)
Swing the ox when I rumble
(ซวิง ดิ อ็อคซ ฮเว็น นาย รัมเบิล)
Show your ass what my gun do
(โฌ ยุร อาซ ฮว็อท มาย กัน ดู)
Got a temper n*gga, go’head, lose your head
(ก็อท ดา เทมเพอะ เอ็น *gga , โกเฮด , ลูส ยุร เฮ็ด)
Turn your back on me, get clapped and lose your legs
(เทิน ยุร แบ็ค ออน มี , เก็ท แครบชฺ แอ็นด ลูส ยุร เล็ก)
I walk around gun on my waist, chip on my shoulder
(ไอ วอค อะเรานด กัน ออน มาย เวซท , ชิพ ออน มาย โฌลเดอะ)
Till I bust a clip in your face, p*ssy, this beef ain’t over
(ทิล ไอ บัซท ดา คลิพ อิน ยุร เฟซ , พี *ssy , ดีซ บีฟ เอน โอเฝอะ)

Many men, many, many, many, many men
(เมนอิ เม็น , เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ เม็น)
Wish death upon me
(วิฌ เด็ธ อุพอน มี)
Lord I don’t cry no more
(ลอด ดาย ด้อนท์ คไร โน โม)
Don’t look to the sky no more
(ด้อนท์ ลุค ทู เดอะ ซไค โน โม)
Have mercy on me
(แฮ็ฝ เมอซิ ออน มี)
Have mercy on my soul
(แฮ็ฝ เมอซิ ออน มาย โซล)
Somewhere my heart turned cold
(ซัมแวร์ มาย ฮาท เทิน โคลด)
Have mercy on many men
(แฮ็ฝ เมอซิ ออน เมนอิ เม็น)
Many, many, many, many men
(เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ เม็น)
Wish death upon me
(วิฌ เด็ธ อุพอน มี)

Some days wouldn’t be special, if it wasn’t for rain
(ซัม เด วูดดึ่น บี ซเพฌแอ็ล , อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เรน)
Joy wouldn’t feel so good, if it wasn’t for pain
(จอย วูดดึ่น ฟีล โซ เกิด , อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เพน)
Death gotta be easy, ’cause life is hard
(เด็ธ กอททะ บี อีสอิ , คอส ไลฟ อีส ฮาด)
It’ll leave you physically, mentally, and emotionally scarred
(อิว ลีฝ ยู ฟีสอิแค็ลลิ , เมนแท็ลลิ , แอ็นด อีโมชันนอลลี่ สเกลี่)
This if for my n*ggas on the block, twisting trees and cigars
(ดีซ อิฟ ฟอ มาย เอ็น *ggas ออน เดอะ บล็อค , ทวิซทิง ทรี แซน ซิกา)
For the n*ggas on lock, doing life behind bars
(ฟอ เดอะ เอ็น *ggas ออน ล็อค , ดูอิง ไลฟ บิไฮนด บา)
I don’t see only god can judge me, ’cause I see things clear
(ไอ ด้อนท์ ซี โอ๊นลี่ ก็อด แค็น จัจ มี , คอส ไอ ซี ธิง คเลีย)
Quick these crackers will give my black ass a hundred years
(ควิค ฑิส คแรคเคอะ วิล กิฝ มาย บแล็ค อาซ ซา ฮันดเร็ด เยีย)
I’m like Paulie in Goodfellas, you can call me the Don
(แอม ไลค พาวลี่ อิน เกิ๊ดเฟลเลซ , ยู แค็น คอล มี เดอะ ด็อน)
Like Malcolm by any means, with my gun in my palm
(ไลค มัลคอล์ ไบ เอนอิ มีน , วิฑ มาย กัน อิน มาย พาม)
Slim switched sides on me, let n*ggas ride on me
(ซลิม ซวิช ไซด ออน มี , เล็ท เอ็น *ggas ไรด ออน มี)
I thought we was cool, why you want me to die homie?
(ไอ ธอท วี วอส คูล , ฮไว ยู ว็อนท มี ทู ได โฮมี)

Chorus 2- Many men, many, many, many, many men
(โครัซ 2 เมนอิ เม็น , เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ เม็น)
Wish death upon me
(วิฌ เด็ธ อุพอน มี)
Lord I don’t cry no more
(ลอด ดาย ด้อนท์ คไร โน โม)
Don’t look to the sky no more
(ด้อนท์ ลุค ทู เดอะ ซไค โน โม)
Have mercy on me
(แฮ็ฝ เมอซิ ออน มี)
Have mercy on my soul
(แฮ็ฝ เมอซิ ออน มาย โซล)
Somewhere my heart turned cold
(ซัมแวร์ มาย ฮาท เทิน โคลด)
Have mercy on many men
(แฮ็ฝ เมอซิ ออน เมนอิ เม็น)
Many, many, many, many men
(เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ , เมนอิ เม็น)
Wish death upon me
(วิฌ เด็ธ อุพอน มี)

Every night I talk to god, but he don’t say nothing back
(เอฝริ ไนท ไอ ทอค ทู ก็อด , บัท ฮี ด้อนท์ เซ นัธอิง แบ็ค)
I know he protecting me, but I still stay with my gat
(ไอ โน ฮี โพเทคติง มี , บัท ไอ ซทิล ซเท วิฑ มาย แกท)
In my nightmares, n*ggas keep pulling techs on me
(อิน มาย ไนท์แมร์ , เอ็น *ggas คีพ พลูลิง ทิค ออน มี)
Psych says some b*tch dumb, put a hex on me
(ซายคฺ เซ ซัม บี *tch ดัม , พัท ดา เฮ็คซ ออน มี)
The feds didn’t know much, when Pac got shot
(เดอะ เฟ็ด ดิ๊นอิน โน มัช , ฮเว็น แพค ก็อท ฌ็อท)
I got a kite from the pens that told me, Tuck got knocked
(ไอ ก็อท ดา ไคท ฟร็อม เดอะ เพ็น แดท โทลด มี , ทัค ก็อท น็อค)
I ain’t gonna spell it out for you motherf*ckers all the time
(ไอ เอน กอนนะ ซเพ็ล อิท เอ้า ฟอ ยู มาเดอร์ฟังเกิดสฺ ซอร์ เดอะ ไทม)
Are you illiterate n*gga? You can’t read between the lines?
(อาร์ ยู อิลีทเออะริท เอ็น *gga ยู แค็นท เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
In the bible it says, what goes around, comes around
(อิน เดอะ ไบบล อิท เซ , ฮว็อท โกซ อะเรานด , คัม อะเรานด)
Almost shot me, three weeks later he got shot down
(ออลโมซท ฌ็อท มี , ธรี วีค เลทเออะ ฮี ก็อท ฌ็อท เดาน)
Now it’s clear that I’m here, for a real reason
(เนา อิทซ คเลีย แดท แอม เฮียร , ฟอ รา ริแอ็ล รี๊ซั่น)
‘Cause he got hit like I got hit, but he ain’t fukcing breathing
(คอส ฮี ก็อท ฮิท ไลค ไก ก็อท ฮิท , บัท ฮี เอน ฟัสซิง บรีสดิง)

Repeat Chorus 2x
(ริพีท โครัซ 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Many Men (Wish Death) คำอ่าน 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น