เนื้อเพลง The Great Escape คำอ่าน Boys Like Girls

Paper bags and plastic hearts
( เพเพอะ แบ็ก แซน พแลซทิค ฮาท)
All are belongings in shopping carts
(ออล อาร์ บิลองอิงส ซิน ชอปปิ้ง คาท)
Its goodbye
(อิทซ กู๊ดบาย)
But we got one more night
(บัท วี ก็อท วัน โม ไนท)
Lets get drunk and drive around
(เล็ท เก็ท ดรังค แอ็นด ดไรฝ อะเรานด)
And make peace with this empty town
(แอ็นด เมค พีซ วิฑ ดีซ เอมทิ ทาวน์)
We can make it right
(วี แค็น เมค อิท ไรท)

Throw it away
(ธโร อิท อะเว)
Forget yesterday
(เฟาะเกท เยซเทอะดิ)
Well make the great escape
(เว็ล เมค เดอะ กเรท เอ็ซเคพ)
We wont hear a word they say
(วี ว็อนท เฮีย รา เวิด เฑ เซ)
They dont know us anyway
(เฑ ด้อนท์ โน อัซ เอนอิเว)
Watch it burn
(ว็อช อิท เบิน)
Let it die
(เล็ท ดิธ ได)
Cause we are finally free tonight
(คอส วี อาร์ ไฟแน็ลลิ ฟรี ทุไนท)

Tonight will change our lives
(ทุไนท วิล เชนจ เอ๊า ไลฝ)
Its so good to be by your side
(อิทซ โซ เกิด ทู บี ไบ ยุร ไซด)
And well cry
(แอ็นด เว็ล คไร)
But we wont give up the fight
(บัท วี ว็อนท กิฝ อัพ เดอะ ไฟท)
Well scream loud at the top of our lungs
(เว็ล ซครีม เลาด แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ เอ๊า ลัง)
Theyll think its just cause were young
(เด๊ว ธิงค อิทซ จัซท คอส เวอ ยัง)
Well feel so alive
(เว็ล ฟีล โซ อะไลฝ)

Throw it away
(ธโร อิท อะเว)
Forget yesterday
(เฟาะเกท เยซเทอะดิ)
Well make the great escape
(เว็ล เมค เดอะ กเรท เอ็ซเคพ)
We wont hear a word they say
(วี ว็อนท เฮีย รา เวิด เฑ เซ)
They dont know us anyway
(เฑ ด้อนท์ โน อัซ เอนอิเว)
Watch it burn
(ว็อช อิท เบิน)
Let it die
(เล็ท ดิธ ได)
Cause we are finally free tonight
(คอส วี อาร์ ไฟแน็ลลิ ฟรี ทุไนท)

All of the wasted time
(ออล อ็อฝ เดอะ ว็อซท ไทม)
The hours that were left behind
(เดอะ เอาร แดท เวอ เล็ฟท บิไฮนด)
The answers that well never find
(ดิ อานเซอะ แดท เว็ล เนฝเออะ ไฟนด)
They dont mean a thing tonight
(เฑ ด้อนท์ มีน อะ ธิง ทุไนท)

Throw it away
(ธโร อิท อะเว)
Forget yesterday
(เฟาะเกท เยซเทอะดิ)
Well make the great escape
(เว็ล เมค เดอะ กเรท เอ็ซเคพ)
We wont hear a word they say
(วี ว็อนท เฮีย รา เวิด เฑ เซ)
They dont know us anyway
(เฑ ด้อนท์ โน อัซ เอนอิเว)

Throw it away
(ธโร อิท อะเว)
Forget yesterday
(เฟาะเกท เยซเทอะดิ)
Well make the great escape
(เว็ล เมค เดอะ กเรท เอ็ซเคพ)
We wont hear a word they say
(วี ว็อนท เฮีย รา เวิด เฑ เซ)
They dont know us anyway
(เฑ ด้อนท์ โน อัซ เอนอิเว)
Throw it away
(ธโร อิท อะเว)
Forget yesterday
(เฟาะเกท เยซเทอะดิ)
Well make the great escape
(เว็ล เมค เดอะ กเรท เอ็ซเคพ)
We wont hear a word they say
(วี ว็อนท เฮีย รา เวิด เฑ เซ)
They dont know us anyway
(เฑ ด้อนท์ โน อัซ เอนอิเว)
Watch it burn
(ว็อช อิท เบิน)
Let it die
(เล็ท ดิธ ได)
Cause we are finally free tonight
(คอส วี อาร์ ไฟแน็ลลิ ฟรี ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Great Escape คำอ่าน Boys Like Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น