เนื้อเพลง Move B*tch คำอ่าน Ludacris feat I-20, Mystikal

[whistling]
([ ฮวีซลิง ])

[Chorus 2x: Ludacris]
([ โครัซ 2x : ลูดาคริ ])

Move b*tch, get out the way
(มูฝ บี *tch , เก็ท เอ้า เดอะ เว)
Get out the way b*tch, get out the way
(เก็ท เอ้า เดอะ เว บี *tch , เก็ท เอ้า เดอะ เว)
Move b*tch, get out the way
(มูฝ บี *tch , เก็ท เอ้า เดอะ เว)
Get out the way b*tch, get out the way
(เก็ท เอ้า เดอะ เว บี *tch , เก็ท เอ้า เดอะ เว)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Oh no! The fight’s out
(โอ โน ! เดอะ ไฟท เอ้า)
I’ma ’bout to punch yo…lights out
(แอมอา เบาท ทู พันช โย ไลท เอ้า)
Get the f*ck back, guard ya grill
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck แบ็ค , กาด ยา กริลล์)
There’s somethin’ wrong, we can’t stay still
(แดร์ ซัมติน ร็อง , วี แค็นท ซเท ซทิล)
I’ve been drankin’ and bustin’ two
(แอฝ บีน แดงคิน แอ็นด บัสติน ทู)
and I been thankin’ of bustin’ you
(แอ็นด ดาย บีน แท้งกิน อ็อฝ บัสติน ยู)
Upside ya motherf*ckin’ forehead
(อัพไซต์ ยา มาเดอร์ฟักคิน ฟอเร็ด)
And if your friends jump in, “Ohhh gurrlll”, they’ll be mo’ dead
(แอ็นด อิฟ ยุร ฟเร็นด จัมพ อิน , ” โอ้ gurrlll ” , เด๊ว บี โม เด็ด)
Causin’ confusion, Disturbin Tha Peace
(คอซิน ค็อนฟยูฉัน , ดิ๊สเตอบิน ท่า พีซ)
Since not into lution’, we run in the streets
(ซินซ น็อท อีนทุ ลูดเชิน , วี รัน อิน เดอะ ซทรีท)
So bye-bye to all you groupies and golddiggers
(โซ ไบ ไบ ทู ออล ยู กรูพพี แซน โกลดิกเกอสฺ)
Is there a bumber on your ass? No n*gga!
(อีส แดร์ อะ บัมเบอร์ ออน ยุร อาซ โน เอ็น *gga !)
I’m doin’ a hundred on the highway
(แอม โดย อะ ฮันดเร็ด ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
So if you do the speed limit, get the f*ck outta my way
(โซ อิฟ ยู ดู เดอะ ซพีด ลีมอิท , เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา มาย เว)
I’m D.U.I., hardly ever caught sober
(แอม ดี ยู ไอ , ฮาดลิ เอฝเออะ คอท โซเบอะ)
and you about to get ran the f*ck over
(แอ็นด ยู อะเบาท ทู เก็ท แร็น เดอะ เอฟ *ck โอเฝอะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Mystikal over second chorus]
([ เมตศติกเคิล โอเฝอะ เซคอันด โครัซ ])
b*tch watch out, watch out, watch
(บี *tch ว็อช เอ้า , ว็อช เอ้า , ว็อช)
b*tch watch out, watch out, watch out, move
(บี *tch ว็อช เอ้า , ว็อช เอ้า , ว็อช เอ้า , มูฝ)

Here I come, there I go
(เฮียร ไอ คัม , แดร์ ไอ โก)
UH OH! Don’t jump b*tch, move
(อา โอ ! ด้อนท์ จัมพ บี *tch , มูฝ)
You see them headlights? You hear that f*cking crowd?
(ยู ซี เฑ็ม เฮดไลท์ ยู เฮีย แดท เอฟ *ckings คเราด)
Start that goddamn show, I’m comin’ through
(ซทาท แดท ก๊อดแดม โฌ , แอม คัมอิน ธรู)
Hit the stage and knock the girlies down
(ฮิท เดอะ ซเทจ แอ็นด น็อค เดอะ เกิลอิ เดาน)
I’m gonna eat the crowd up – that’s what I do
(แอม กอนนะ อีท เดอะ คเราด อัพ แด๊ท ฮว็อท ไอ ดู)
Young and successful – a sex symbol
(ยัง แอ็นด ซัคเซซฟุล อะ เซ็คซ ซีมบัล)
The b*tches want me to f*ck – true true
(เดอะ บี *tches ว็อนท มี ทู เอฟ *ck ทรู ทรู)
Hold up wait up, shorty
(โฮลด อัพ เวท อัพ , ชอร์ทดิง)
“Oh wazzzupp, get my d*ck s*cked, what are yoouu doin’?”
(” โอ วัซชับ , เก็ท มาย d*ck เอส *cked , ฮว็อท อาร์ yoouu โดย “)
Sidelinin’ my paper route’ bussiness
(ไซต์ลีนิน มาย เพเพอะ รูท บัสซีเนตสฺ)
Tryin’ to get my paper, child support soon
(ทายอิน ทู เก็ท มาย เพเพอะ , ไชล ซัพโพท ซูน)
Give me that truck and take that rental back
(กิฝ มี แดท ทรัค แอ็นด เทค แดท เรนแท็ล แบ็ค)
Who bought these b*tchn’ T.V.’s and jewelry b*tch, tell me that?
(ฮู บอท ฑิส บี *tchn ที วี เอส แซน จูเอ็ลริ บี *tch , เท็ล มี แดท)
No, I ain’t bitter, I don’t give a f*ck
(โน , ไอ เอน บีทเทอะ , ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
But i’ma tell you like this b*tch
(บัท แอมอา เท็ล ยู ไลค ดีซ บี *tch)
You better not walk in front of my tour bus
(ยู เบทเทอะ น็อท วอค อิน ฟรันท อ็อฝ มาย ทัวร์ บัซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[I-20 over second chorus]
([ ไอ 20 โอเฝอะ เซคอันด โครัซ ])
Bring it, get ’em
(บริง อิท , เก็ท เอ็ม)

Too bad I’m on the right track
(ทู แบ็ด แอม ออน เดอะ ไรท ทแรค)
Beef, got the right mack
(บีฟ , ก็อท เดอะ ไรท แมกคฺ)
Hit the trunk, grab the pump pump, I’ll be right back
(ฮิท เดอะ ทรังค , กแร็บ เดอะ พัมพ พัมพ , อิล บี ไรท แบ็ค)
We buyin’ bars out, showin’ scars out
(วี บายเอน บา เอ้า , โชว์วินซคา เอ้า)
We heard there’s hoes out, so we brought the cars out
(วี เฮิด แดร์ โฮ เอ้า , โซ วี บรอท เดอะ คา เอ้า)
Grab the peels cuz we robbin’ tonight
(กแร็บ เดอะ พีล คัซ วี รอบบิน ทุไนท)
Beat the sh*t outta security, we startin a fight
(บีท เดอะ ฌะ *ที เอ๊าตา ซิคยูริทิ , วี สตาร์ดิน อะ ไฟท)
I got a fifth of the remy, f*ck the Belve and ‘cris
(ไอ ก็อท ดา ฟิฟธ อ็อฝ เดอะ เรมมี่ , เอฟ *ck เดอะ เบ้า แอ็นด คริซ)
I’m sellin’ sh*t up in the club like I work in the b*tch
(แอม เซลลิน ฌะ *ที อัพ อิน เดอะ คลับ ไลค ไก เวิค อิน เดอะ บี *tch)
F*ck the dress codes, it’s street clothes, we all street n*ggaz
(เอฟ *ck เดอะ ดเรซ โคด , อิทซ ซทรีท คโลฑ , วี ออล ซทรีท เอ็น *ggaz)
We on the dance floor, throwin’ bows, beatin’ up n*ggaz
(วี ออน เดอะ ดานซ ฟโล , โตวอิน เบา , บีดิน อัพ เอ็น *ggaz)
I’m from the D.E.C., tryin’ to disrespect D.T.P.
(แอม ฟร็อม เดอะ ดี อี ซี , ทายอิน ทู ดิซริซเพคท ดี ที พี)
And watch the bottles start flyin’ from the V.I.P.
(แอ็นด ว็อช เดอะ บ๊อทเทิ่ล ซทาท ฟายอิน ฟร็อม เดอะ วี ไอ พี)
F*ck this rap sh*t, we clap b*tch, two in your body
(เอฟ *ck ดีซ แร็พ ฌะ *ที , วี คแล็พ บี *tch , ทู อิน ยุร บอดอิ)
Grab ya four, start a fight dog, ruin the party
(กแร็บ ยา โฟ , ซทาท ดา ไฟท ด็อก , รูอิน เดอะ พาทิ)
So move b*tch, get out the way hoe
(โซ มูฝ บี *tch , เก็ท เอ้า เดอะ เว โฮ)
All you faggot motherf*ckers make way for 2-0
(ออล ยู แฟกกัท มาเดอร์ฟังเกิดสฺ เมค เว ฟอ 2 0)
So…
(โซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[whistling]
([ ฮวีซลิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move B*tch คำอ่าน Ludacris feat I-20, Mystikal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น