เนื้อเพลง Bad Girls คำอ่าน Westlife

Shane:
( เชน :)
Good things
(เกิด ธิง)
Good things
(เกิด ธิง)
That bad girls do good things
(แดท แบ็ด เกิล ดู เกิด ธิง)
Good things
(เกิด ธิง)
That bad girls do…
(แดท แบ็ด เกิล ดู)

Nicky:
(นิคกี้ :)
Bra top
(บรา ท็อพ)
Tank top
(แท็งค ท็อพ)
Doesn’t really matter cos they’re all so hot
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ คอซ เดรว ออล โซ ฮ็อท)

Bryan:
(บายเอน:)
I’m going loco
(แอม โกอิ้ง โลโก)
In Puerto Rico
(อิน เพิสโต รีโค)

Kian:
(คีเอน :)
Dark hair
(ดาค แฮ)
Tanned skin
(เทนทฺ ซคิน)
Shaking on the beach playing innocence
(เชคกิ้ง ออน เดอะ บีช พเลนิ่ง อีนโนะเซ็นซ)

Shane:
(เชน :)
They drive me crazy
(เฑ ดไรฝ มี คเรสิ)
In Miami
(อิน มายเอมอี)

Mark [all]:
(ม๊าร์ค [ ออล ] :)
They know
(เฑ โน)
How to
(เฮา ทู)
Make me
(เมค มี)
Want in
(ว็อนท อิน)
Crave it
(คเรฝ อิท)
Need it
(นีด ดิท)
I love how they tease me
(ไอ ลัฝ เฮา เฑ ทีส มี)

All:
(ออล :)
It’s the good things that bad girls do
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง แดท แบ็ด เกิล ดู)
That makes me wanna sweat
(แดท เมค มี วอนนา ซเว็ท)
Feel them wet
(ฟีล เฑ็ม เว็ท)
All over my body
(ออล โอเฝอะ มาย บอดอิ)
It’s the good things that bad girls do
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง แดท แบ็ด เกิล ดู)
It’s anything I’m not
(อิทซ เอนอิธิง แอม น็อท)
They’re so fine I’m going out of my mi-i-i-i-ind
(เดรว โซ ไฟน แอม โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย มี ไอ ไอ ไอ อินด)

Shane:
(เชน :)
Good things
(เกิด ธิง)
Good things
(เกิด ธิง)
That bad girls do good things
(แดท แบ็ด เกิล ดู เกิด ธิง)
Good things
(เกิด ธิง)
That bad girls do…
(แดท แบ็ด เกิล ดู)

Kian:
(คีเอน :)
Nice smile
(ไน๊ซ์ ซไมล)
So wild
(โซ ไวลด)
Every girl wants to get a party on
(เอฝริ เกิล ว็อนท ทู เก็ท ดา พาทิ ออน)

Shane:
(เชน :)
They break all the rules
(เฑ บเรค ออล เดอะ รูล)
In Cancun yeah
(อิน แคนคูน เย่)

Nicky:
(นิคกี้ :)
So sweet
(โซ สวี้ท)
You need
(ยู นีด)
To constantly
(ทู คอนสแท็นทลิ)
Pinch yourself to believe
(พินช ยุรเซลฟ ทู บิลีฝ)

Bryan:
(บายเอน:)
The games that they play
(เดอะ เกม แดท เฑ พเล)
Down in L.A.
(เดาน อิน แอล อะ)

Mark [all]:
(ม๊าร์ค [ ออล ] :)
They know
(เฑ โน)
How to
(เฮา ทู)
Make me
(เมค มี)
Want in
(ว็อนท อิน)
Crave it
(คเรฝ อิท)
Need it
(นีด ดิท)
I love how they work it
(ไอ ลัฝ เฮา เฑ เวิค อิท)

All:
(ออล :)
It’s the good things that bad girls do
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง แดท แบ็ด เกิล ดู)
That makes me wanna sweat
(แดท เมค มี วอนนา ซเว็ท)
Feel them wet
(ฟีล เฑ็ม เว็ท)
All over my body
(ออล โอเฝอะ มาย บอดอิ)
It’s the good things that bad girls do
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง แดท แบ็ด เกิล ดู)
It’s anything I’m not
(อิทซ เอนอิธิง แอม น็อท)
They’re so fine I’m going out of my mi-i-i-i-ind
(เดรว โซ ไฟน แอม โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย มี ไอ ไอ ไอ อินด)

Bryan [all]:
(บายเอน[ ออล ] :)
London city and Madrid
(ลันดัน ซีทอิ แอ็นด มาดริด)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Mexico or Brazil
(เม๊กซีโค ออ เบรซฺโอว)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Dublin city and Jakarta
(ดับลิน ซีทอิ แอ็นด จะคาทะ)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Stockholm city or Berlin
(สตอคโฮม ซีทอิ ออ เบอลิน)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Kuala Lumpur and Miami
(ควาวลา ลับพัว แอ็นด มายเอมอี)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Gotta really really love
(กอททะ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลัฝ)
Those bad girls
(โฑส แบ็ด เกิล)
Gotta thing gotta thing
(กอททะ ธิง กอททะ ธิง)
For the bad girls
(ฟอ เดอะ แบ็ด เกิล)
And the things they do-o-o
(แอ็นด เดอะ ธิง เฑ ดู โอ โอ)

That bad girls do
(แดท แบ็ด เกิล ดู)
It’s the good things
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง)
The good things
(เดอะ เกิด ธิง)
Bad girls do
(แบ็ด เกิล ดู)
It’s the good things
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง)
That bad girls do…
(แดท แบ็ด เกิล ดู)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
It’s the good things that bad girls do
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง แดท แบ็ด เกิล ดู)
That makes me wanna sweat
(แดท เมค มี วอนนา ซเว็ท)
Feel them wet
(ฟีล เฑ็ม เว็ท)
All over my body
(ออล โอเฝอะ มาย บอดอิ)
The good things that bad girls do
(เดอะ เกิด ธิง แดท แบ็ด เกิล ดู)
It’s anything I’m not
(อิทซ เอนอิธิง แอม น็อท)
They’re so fine I’m going out of my mi-i-i-i-ind
(เดรว โซ ไฟน แอม โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย มี ไอ ไอ ไอ อินด)

Bryan [all]:
(บายเอน[ ออล ] :)
London city and Madrid
(ลันดัน ซีทอิ แอ็นด มาดริด)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Mexico or Brazil
(เม๊กซีโค ออ เบรซฺโอว)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Dublin city and Jakarta
(ดับลิน ซีทอิ แอ็นด จะคาทะ)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Stockholm city or Berlin
(สตอคโฮม ซีทอิ ออ เบอลิน)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Kuala Lumpur and Miami
(ควาวลา ลับพัว แอ็นด มายเอมอี)
Got some bad girls
(ก็อท ซัม แบ็ด เกิล)
Gotta really really love
(กอททะ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ลัฝ)
Those bad girls
(โฑส แบ็ด เกิล)
Gotta thing gotta thing
(กอททะ ธิง กอททะ ธิง)
For the bad girls
(ฟอ เดอะ แบ็ด เกิล)
And the things they do-o-o
(แอ็นด เดอะ ธิง เฑ ดู โอ โอ)

All:
(ออล :)
It’s the good things that bad girls do [oh]
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง แดท แบ็ด เกิล ดู [ โอ ])
That makes me wanna sweat
(แดท เมค มี วอนนา ซเว็ท)
Feel them wet [oh yeah]
(ฟีล เฑ็ม เว็ท [ โอ เย่ ])
All over my body
(ออล โอเฝอะ มาย บอดอิ)
It’s the good things that bad girls do
(อิทซ เดอะ เกิด ธิง แดท แบ็ด เกิล ดู)
[that bad girls do]
([ แดท แบ็ด เกิล ดู ])
It’s anything I’m not
(อิทซ เอนอิธิง แอม น็อท)
They’re so fine [so fine]
(เดรว โซ ไฟน [ โซ ไฟน ])
I’m going out of my mi-i-i-ind
(แอม โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย มี ไอ ไอ อินด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Girls คำอ่าน Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น