เนื้อเพลง The Way You Move คำอ่าน Outkast

Boom, Boom, Boom.
( บูม , บูม , บูม)
Heh, Heh.
(เอฮ , เอฮ)

[Big Boi]
([ บิก บอย])
Ready for action, nip it in the b*tt.
(เรดอิ ฟอ แอคฌัน , นิพ อิท อิน เดอะ บี *tt)
We never relaxin’, OutKast is everlastin’
(วี เนฝเออะ รีแลคซิน , เอ้าแคสอีส เอฝเวอลาสติน)
Not clashin’, not at all but see my n*gga went to do a little acting.
(น็อท แคลชชิน , น็อท แอ็ท ดอร์ บัท ซี มาย เอ็น *gga เว็นท ทู ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล แอคทิง)
Now that’s for anyone askin’ give me one pass em’
(เนา แด๊ท ฟอ เอนอิวัน แอสกิน กิฝ มี วัน เพซ เอ็ม)
Drip drip drop there goes an eargasm
(ดริพ ดริพ ดร็อพ แดร์ โกซ แอน เอียกัสซึม)
Now you cumin out the side of your face
(เนา ยู คิวมิน เอ้า เดอะ ไซด อ็อฝ ยุร เฟซ)
We tapping right into your memory banks [Thanks!]
(วี แทปพิง ไรท อีนทุ ยุร เมมโอะริ แบ็งค [ แธ็งค ! ])
So flickle the tickle lets see your seat belt fastened
(โซ ฟิกเคิล เดอะ ทิกเคิล เล็ท ซี ยุร ซีท เบ็ลท แฟสเซน)
Trunk rattlin’ like two midgets in the back seat wrasling
(ทรังค แรทริน ไลค ทู มีจเอ็ท ซิน เดอะ แบ็ค ซีท วราสลิง)
Speakerbox vibrate the tank, make it sound like aluminum cans in the back.
(สปี๊คเกอบอคซฺ ไฝบเรท เดอะ แท็งค , เมค อิท เซานด ไลค อัลยูมินัม แค็น ซิน เดอะ แบ็ค)
But I know ya’ll wanted that 808 can you feel that B-A-S-S, bass
(บัท ไอ โน ยอล ว็อนท แดท 808 แค็น ยู ฟีล แดท บี อะ เอส เอส , แบ็ซ)
But I know ya’ll wanted that 808 can you feel that B-A-S-S, bass
(บัท ไอ โน ยอล ว็อนท แดท 808 แค็น ยู ฟีล แดท บี อะ เอส เอส , แบ็ซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I like the waaaay you move
(ไอ ไลค เดอะ วายยย ยู มูฝ)
I like the waaaay you move [Whoo-o-o!]
(ไอ ไลค เดอะ วายยย ยู มูฝ [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยย ยู มูฝ)
I love the way, I love the way.
(ไอ ลัฝ เดอะ เว , ไอ ลัฝ เดอะ เว)

I love the waaaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยย ยู มูฝ)
I love the waaaay you move [Whoo-o-o!]
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยย ยู มูฝ [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยย ยู มูฝ)
I love the way, I love the way.
(ไอ ลัฝ เดอะ เว , ไอ ลัฝ เดอะ เว)

[Big Boi]
([ บิก บอย])
Then the whole room fell silent [Shhhhh!]
(เด็น เดอะ โฮล รุม เฟ็ล ไซเล็นท [ Shhhhh ! ])
The girls all pause with glee, turning left turning right hardly looking at me,
(เดอะ เกิล ซอร์ พอส วิฑ กลี , เทินนิง เล็ฟท เทินนิง ไรท ฮาดลิ ลุคอิง แอ็ท มี ,)
But I was looking at them, there, there on the dance floor
(บัท ไอ วอส ลุคอิง แอ็ท เฑ็ม , แดร์ , แดร์ ออน เดอะ ดานซ ฟโล)
Now they got me in the middle feeling like a man whore
(เนา เฑ ก็อท มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ฟีลอิง ไลค เก แม็น โฮ)
Specially the big girl, big girls need love too no discrimination in this world.
(ซเพฌแอ็ลลิ เดอะ บิก เกิล , บิก เกิล นีด ลัฝ ทู โน ดิซครีมิเนฌัน อิน ดีซ เวิลด)
So keep your hands off my cheeks, and let me study how you ride the beat
(โซ คีพ ยุร แฮ็นด ออฟฟ มาย ชีค , แอ็นด เล็ท มี ซทัดอิ เฮา ยู ไรด เดอะ บีท)
You big freak!
(ยู บิก ฟรีค !)
Skinny, slim women got the ghetto within them
(ซคีนอิ , ซลิม วีมเอิน ก็อท เดอะ เกทโท วิฑีน เฑ็ม)
You can f*ck them, lift them, bend them, give them something to remember
(ยู แค็น เอฟ *ck เฑ็ม , ลิฟท เฑ็ม , เบ็นด เฑ็ม , กิฝ เฑ็ม ซัมติง ทู ริเมมเบอะ)
Hail out timber when you fall through the chop shop.
(เฮล เอ้า ทีมเบอะ ฮเว็น ยู ฟอล ธรู เดอะ ช็อพ ฌ็อพ)
Take a deep a breath and exhale your ex male friend, boyfriend was boring as hell
(เทค เก ดีพ อะ บเร็ธ แอ็นด เอ็คเซล ยุร เอ็คซ เมล ฟเร็นด , บอยเฟรน วอส โบริง แอ็ส เฮ็ล)
Now let me listen to the stories you tell and we can make moves like a person in jail.
(เนา เล็ท มี ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ สตอยสฺ ยู เท็ล แอ็นด วี แค็น เมค มูฝ ไลค เก เพ๊อร์ซั่น อิน เจล)
On the loco
(ออน เดอะ โลโก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Sleepy Brown]
([ ซลีพอิ บเราน ])
Heeeey baby, girl don’t you stop
(เย เบบิ , เกิล ด้อนท์ ยู ซท็อพ)
Come on baby dance on the top of me
(คัมมอน เบบิ ดานซ ออน เดอะ ท็อพ อ็อฝ มี)
You so fine [you so fine] you so fine
(ยู โซ ไฟน [ ยู โซ ไฟน ] ยู โซ ไฟน)
You drive me outta my mind [my mind, outta my mind!] Oooh baby!
(ยู ดไรฝ มี เอ๊าตา มาย ไมนด [ มาย ไมนด , เอ๊าตา มาย ไมนด ! ] อู้ เบบิ !)
If I could I would, just be with yoooou baaaaby
(อิฟ ฟาย เคิด ดาย เวิด , จัซท บี วิฑ yoooou เบอาบาย)
Ooooooh Cause you like me and excite me and you know you gotta leave baby!
(อู้ คอส ยู ไลค มี แอ็นด เอ็คไซท มี แอ็นด ยู โน ยู กอททะ ลีฝ เบบิ !)
Oooooo!
(อู้ !)

I like the waaay you move [I like the way you move]
(ไอ ไลค เดอะ วายยยยย ยู มูฝ [ ไอ ไลค เดอะ เว ยู มูฝ ])
I like the waaay you move [Ooo you so sexy baaby!] [Whoo-o-o!]
(ไอ ไลค เดอะ วายยยยย ยู มูฝ [ อู้ ยู โซ เซคซิ บาบี ! ] [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มูฝ)
I love the way, I love the way [Whoo-o-o!]
(ไอ ลัฝ เดอะ เว , ไอ ลัฝ เดอะ เว [ ฮู โอ โอ ! ])

I love the waaay you move [I love the way you move]
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มูฝ [ ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู มูฝ ])
I love the waaay you move [Ooo you so sexy baaby!] [Whoo-o-o]
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มูฝ [ อู้ ยู โซ เซคซิ บาบี ! ] [ ฮู โอ โอ ])
I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มูฝ)
I love the way, I love the way.
(ไอ ลัฝ เดอะ เว , ไอ ลัฝ เดอะ เว)

I like the waaay you move
(ไอ ไลค เดอะ วายยยยย ยู มูฝ)
I like the waaay you move [Whoo-o-o!]
(ไอ ไลค เดอะ วายยยยย ยู มูฝ [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มูฝ)
I love the way, I love the way.
(ไอ ลัฝ เดอะ เว , ไอ ลัฝ เดอะ เว)

I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มูฝ)
I love the waaay you move [Whoo-o-o!]
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มูฝ [ ฮู โอ โอ ! ])
I love the waaay you move
(ไอ ลัฝ เดอะ วายยยยย ยู มูฝ)
I love the way, I love the way
(ไอ ลัฝ เดอะ เว , ไอ ลัฝ เดอะ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way You Move คำอ่าน Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น