เนื้อเพลง Because I Got High คำอ่าน Afroman

I was gonna clean my room until I got high
( ไอ วอส กอนนะ คลีน มาย รุม อันทีล ไอ ก็อท ไฮ)
I gonna get up and find the broom but then I got high
(ไอ กอนนะ เก็ท อัพ แอ็นด ไฟนด เดอะ บรูม บัท เด็น นาย ก็อท ไฮ)
my room is still messed up and I know why
(มาย รุม อีส ซทิล เม็ซ อัพ แอ็นด ดาย โน ฮไว)
– cause I got high [repeat 3X]
(คอส ไอ ก็อท ไฮ [ ริพีท 3X ])

I was gonna go to class before I got high
(ไอ วอส กอนนะ โก ทู คลาซ บิโฟ ไอ ก็อท ไฮ)
I coulda cheated and I coulda passed but I got high
(ไอ คอดา ชีท แอ็นด ดาย คอดา พาซ บัท ไอ ก็อท ไฮ)
I am taking it next semester and I know why
(ไอ แอ็ม เทคอิง อิท เน็คซท ซิเมสเทอะ แอ็นด ดาย โน ฮไว)
– cause I got high [repeat 3X]
(คอส ไอ ก็อท ไฮ [ ริพีท 3X ])

I was gonna go to work but then I got high
(ไอ วอส กอนนะ โก ทู เวิค บัท เด็น นาย ก็อท ไฮ)
I just got a new promotion but I got high
(ไอ จัซท ก็อท ดา นยู พโระโมฌัน บัท ไอ ก็อท ไฮ)
now I’m selling dope and I know why
(เนา แอม เซลลิง โดพ แอ็นด ดาย โน ฮไว)
– cause I got high [repeat 3X]
(คอส ไอ ก็อท ไฮ [ ริพีท 3X ])

I was gonna go to court before I got high
(ไอ วอส กอนนะ โก ทู โคท บิโฟ ไอ ก็อท ไฮ)
I was gonna pay my child support but then I got high
(ไอ วอส กอนนะ เพ มาย ไชล ซัพโพท บัท เด็น นาย ก็อท ไฮ)
they took my whole paycheck and I know why
(เฑ ทุค มาย โฮล เพแชค แอ็นด ดาย โน ฮไว)
– cause I got high [repeat 3X]
(คอส ไอ ก็อท ไฮ [ ริพีท 3X ])

I wasnt gonna run from the cops but I was high
(ไอ วอสซึ้น กอนนะ รัน ฟร็อม เดอะ ค็อพ บัท ไอ วอส ไฮ)
I was gonna pull right over and stop but I was high
(ไอ วอส กอนนะ พุล ไรท โอเฝอะ แอ็นด ซท็อพ บัท ไอ วอส ไฮ)
Now I am a paraplegic – because I got high [repeat 3X]
(เนา ไอ แอ็ม มา เพเรพิคจิค บิคอส ไอ ก็อท ไฮ [ ริพีท 3X ])

I was gonna pay my car note until I got high
(ไอ วอส กอนนะ เพ มาย คา โนท อันทีล ไอ ก็อท ไฮ)
I was gonna gamble on the boat but then I got high
(ไอ วอส กอนนะ แก๊มเบิ้ล ออน เดอะ โบท บัท เด็น นาย ก็อท ไฮ)
now the tow truck is pulling away and I know why
(เนา เดอะ โทว์ ทรัค อีส พลูลิง อะเว แอ็นด ดาย โน ฮไว)
– because I got high [repeat 3X]
(บิคอส ไอ ก็อท ไฮ [ ริพีท 3X ])

I was gonna make love to you but then I got high
(ไอ วอส กอนนะ เมค ลัฝ ทู ยู บัท เด็น นาย ก็อท ไฮ)
I was gonna eat yo p*ssy too but then I got high
(ไอ วอส กอนนะ อีท โย พี *ssy ทู บัท เด็น นาย ก็อท ไฮ)
now I’m jacking off and I know why
(เนา แอม แจคคิง ออฟฟ แอ็นด ดาย โน ฮไว)
– cause I got high [repeat 3X]
(คอส ไอ ก็อท ไฮ [ ริพีท 3X ])

I messed up my entire life because I got high
(ไอ เม็ซ อัพ มาย เอ็นไทร ไลฟ บิคอส ไอ ก็อท ไฮ)
I lost my kids and wife because I got high
(ไอ ล็อซท มาย คิด แซน ไวฟ บิคอส ไอ ก็อท ไฮ)
now I’m sleeping on the sidewalk and I know why
(เนา แอม ซลีพพิง ออน เดอะ ไซด์ว๊อก แอ็นด ดาย โน ฮไว)
– cause I got high [repeat 3X]
(คอส ไอ ก็อท ไฮ [ ริพีท 3X ])

I’m gonna stop singing this song because I’m high
(แอม กอนนะ ซท็อพ ซิงกิง ดีซ ซ็อง บิคอส แอม ไฮ)
I’m singing this whole thing wrong because I’m high
(แอม ซิงกิง ดีซ โฮล ธิง ร็อง บิคอส แอม ไฮ)
and if I dont sell one copy I know why
(แอ็นด อิฟ ฟาย ด้อนท์ เซ็ล วัน คอพอิ ไอ โน ฮไว)
– cause I’m high [repeat 3X]
(คอส แอม ไฮ [ ริพีท 3X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because I Got High คำอ่าน Afroman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น