เนื้อเพลง Lay Your Hands คำอ่าน Simon Webbe

Sometimes life can be a burden
( ซัมไทม์ ไลฟ แค็น บี อะ เบ๊อรํเด้น)
Tryna stay one step ahead
(ทายนา ซเท วัน ซเท็พ อะเฮด)
I feel the world upon my shoulder each time
(ไอ ฟีล เดอะ เวิลด อุพอน มาย โฌลเดอะ อีช ไทม)
I’m standing out on the edge
(แอม ซแทนดิง เอ้า ออน ดิ เอ็จ)
And my hopes have all deserted me
(แอ็นด มาย โฮพ แฮ็ฝ ออล เดสเอิท มี)
Like they washed away in the sand
(ไลค เฑ ว็อฌ อะเว อิน เดอะ แซ็นด)
And it’s hurting my pride
(แอ็นด อิทซ เฮอดิง มาย พไรด)
Tryna survive
(ทายนา เซอะไฝฝ)
But i know i stand a chance
(บัท ไอ โน ไอ ซแท็นด อะ ชานซ)

When you lay your hands
(ฮเว็น ยู เล ยุร แฮ็นด)
Oh yeah
(โอ เย่)
‘Coz it’s the only thing I have that still makes sense
(คอซ อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ แฮ็ฝ แดท ซทิล เมค เซ็นซ)

[Oh baby, when I’m calling out]
([ โอ เบบิ , ฮเว็น แอม คอลลิง เอ้า ])
Give me love and affection,
(กิฝ มี ลัฝ แอ็นด แอ็ฟเฟคฌัน ,)
Keep telling me, show me the way.
(คีพ เทลลิง มี , โฌ มี เดอะ เว)
[Oh, if you see me falling down]
([ โอ , อิฟ ยู ซี มี ฟ๊อลิง เดาน ])
Lift me up from the shadows
(ลิฟท มี อัพ ฟร็อม เดอะ แฌดโอ)
Will you take me away to a better place?
(วิล ยู เทค มี อะเว ทู อะ เบทเทอะ พเลซ)
[And when I’m in my darkest hour]
([ แอ็นด ฮเว็น แอม อิน มาย ดาร์คเนท เอาร ])
You’re by my side, to turn the tide,
(ยัวร์ ไบ มาย ไซด , ทู เทิน เดอะ ไทด ,)
Until the suffering fades.
(อันทีล เดอะ ซัฟเฟอะริง เฝด)
When life is getting me down,
(ฮเว็น ไลฟ อีส เกดดดิ้ง มี เดาน ,)
getting me down, i’m close to defeat,
(เกดดดิ้ง มี เดาน , แอม คโลส ทู ดิฟีท ,)
Come and lay ur hands on me.
(คัม แอ็นด เล ur แฮ็นด ออน มี)

Feel this road is getting longer now
(ฟีล ดีซ โรด อีส เกดดดิ้ง ลองเงอ เนา)
And i’m too far away from home
(แอ็นด แอม ทู ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
Still I gotta keep on moving on
(ซทิล ไอ กอททะ คีพ ออน มูฝอิง ออน)
But I can’t do it on my own
(บัท ไอ แค็นท ดู อิท ออน มาย โอน)
Baby keep my head above water
(เบบิ คีพ มาย เฮ็ด อะบัฝ วอเทอะ)
Help me swim for my life
(เฮ็ลพ มี ซวิม ฟอ มาย ไลฟ)
‘Coz the game is getting harder
(คอซ เดอะ เกม อีส เกดดดิ้ง อาณ์เดอ)
The strain is gettin stronger
(เดอะ ซทเรน อีส เกดดิน สตองเกอร์)
And I can only face the fight
(แอ็นด ดาย แค็น โอ๊นลี่ เฟซ เดอะ ไฟท)

When you lay your hands
(ฮเว็น ยู เล ยุร แฮ็นด)
Oh yeah
(โอ เย่)
‘Coz it’s the only thing I have that still makes sense
(คอซ อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ แฮ็ฝ แดท ซทิล เมค เซ็นซ)

[Oh baby, when I’m calling out]
([ โอ เบบิ , ฮเว็น แอม คอลลิง เอ้า ])
Give me love and affection,
(กิฝ มี ลัฝ แอ็นด แอ็ฟเฟคฌัน ,)
Keep telling me, show me the way.
(คีพ เทลลิง มี , โฌ มี เดอะ เว)
[Oh, if you see me falling down]
([ โอ , อิฟ ยู ซี มี ฟ๊อลิง เดาน ])
Lift me up from the shadows
(ลิฟท มี อัพ ฟร็อม เดอะ แฌดโอ)
Will you take me away to a better place?
(วิล ยู เทค มี อะเว ทู อะ เบทเทอะ พเลซ)
[And when I’m in my darkest hour]
([ แอ็นด ฮเว็น แอม อิน มาย ดาร์คเนท เอาร ])
You’re by my side, to turn the tide,
(ยัวร์ ไบ มาย ไซด , ทู เทิน เดอะ ไทด ,)
Until the suffering fades.
(อันทีล เดอะ ซัฟเฟอะริง เฝด)
When life is getting me down,
(ฮเว็น ไลฟ อีส เกดดดิ้ง มี เดาน ,)
getting me down, i’m close to defeat,
(เกดดดิ้ง มี เดาน , แอม คโลส ทู ดิฟีท ,)
Come and lay ur hands on me..
(คัม แอ็นด เล ur แฮ็นด ออน มี)

‘Til I’m healed again,
(ทิล แอม ฮีล อะเกน ,)
Rediscovered my strengths,
(รีดิสโคฝเวอร์ มาย ซทเร็งธ ,)
Those bitter blues are gone…
(โฑส บีทเทอะ บลู แซร์ กอน)
Oh, gone…
(โอ , กอน)

[Oh baby, when I’m calling out]
([ โอ เบบิ , ฮเว็น แอม คอลลิง เอ้า ])
Give me love and affection,
(กิฝ มี ลัฝ แอ็นด แอ็ฟเฟคฌัน ,)
Keep telling me, show me the way.
(คีพ เทลลิง มี , โฌ มี เดอะ เว)
[Oh, if you see me falling down]
([ โอ , อิฟ ยู ซี มี ฟ๊อลิง เดาน ])
Lift me up from the shadows
(ลิฟท มี อัพ ฟร็อม เดอะ แฌดโอ)
Will you take me away to a better place?
(วิล ยู เทค มี อะเว ทู อะ เบทเทอะ พเลซ)
[And when I’m in my darkest hour]
([ แอ็นด ฮเว็น แอม อิน มาย ดาร์คเนท เอาร ])
You’re by my side, to turn the tide,
(ยัวร์ ไบ มาย ไซด , ทู เทิน เดอะ ไทด ,)
Until the suffering fades.
(อันทีล เดอะ ซัฟเฟอะริง เฝด)
When life is getting me down,
(ฮเว็น ไลฟ อีส เกดดดิ้ง มี เดาน ,)
getting me down, i’m close to defeat,
(เกดดดิ้ง มี เดาน , แอม คโลส ทู ดิฟีท ,)
Come and lay ur hands on me.
(คัม แอ็นด เล ur แฮ็นด ออน มี)

Come and lay your hands on me.
(คัม แอ็นด เล ยุร แฮ็นด ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay Your Hands คำอ่าน Simon Webbe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น