เนื้อเพลง I Wanna F*ck You คำอ่าน Snoop Dogg

[Akon:] Convict…Music…and you know we a front.
([ เอคอน : ] คอนฝิคท มยูสิค แอ็นด ยู โน วี อะ ฟรันท)

[Chorus: Akon]
([ โครัซ : เอคอน ])
I see you winding n grinding up on that pole,
(ไอ ซี ยู ไวนดิง เอ็น กรายดิง อัพ ออน แดท โพล ,)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โน ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอ็นด ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Money in the air as mo feel grab you by your coat tail take you to the motel, hoe sale,
(มันอิ อิน ดิ แอ แอ็ส โม ฟีล กแร็บ ยู ไบ ยุร โคท เทล เทค ยู ทู เดอะ โมะเทล , โฮ เซล ,)
don’t tell, wont tell, baby said I don’t talk Dogg but she told on me, oh well,
(ด้อนท์ เท็ล , ว็อนท เท็ล , เบบิ เซ็ด ดาย ด้อนท์ ทอค ด๊อก บัท ชี โทลด ออน มี , โอ เว็ล ,)
take a picture wit me, what the flick gon’ do, baby stick to me & ima stick on u,
(เทค เก พีคเชอะ วิท มี , ฮว็อท เดอะ ฟลิค ก็อน ดู , เบบิ ซทิค ทู มี & แอมอา ซทิค ออน ยู ,)
if you pick me then ima pick on you, d-o-double g and I’m here to put this d*ck on you,
(อิฟ ยู พิค มี เด็น แอมอา พิค ออน ยู , ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี แอ็นด แอม เฮียร ทู พัท ดีซ d*ck ออน ยู ,)
I’m stuck on p*ssy n urs is right, wrip riding them poles and them doors is tight
(แอม ซทัค ออน พี *ssy เอ็น urs ซิส ไรท , วริพ ไรดอิง เฑ็ม โพล แซน เฑ็ม โด ซิส ไทท)
and ima get me a shot for the end of the night cause p*ssy is p*ssy and baby you’re p*ssy for life.
(แอ็นด แอมอา เก็ท มี อะ ฌ็อท ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไนท คอส พี *ssy อีส พี *ssy แอ็นด เบบิ ยัวร์ พี *ssy ฟอ ไลฟ)

[Chorus: Akon]
([ โครัซ : เอคอน ])
I see you winding n grinding up on that pole,
(ไอ ซี ยู ไวนดิง เอ็น กรายดิง อัพ ออน แดท โพล ,)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โน ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอ็นด ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)

[Akon]
([ เอคอน ])
Shorty I can see you ain’t lonely handful of n*ggas n they all got cheese,
(ชอร์ทดิง ไอ แค็น ซี ยู เอน โลนลิ แฮนฟุล อ็อฝ เอ็น *ggas เอ็น เฑ ออล ก็อท ชีส ,)
so you looking at me now whats it gonna be just another tease far as I can see,
(โซ ยู ลุคอิง แอ็ท มี เนา ฮว็อท ซิท กอนนะ บี จัซท แอะนัธเออะ ทีส ฟา แอ็ส ซาย แค็น ซี ,)
trying get you up out this club if it means spendin’ a couple dubs,
(ทไรอิง เก็ท ยู อัพ เอ้า ดีซ คลับ อิฟ อิท มีน สเปนดิน อะ คั๊พเพิ่ล ดับ ,)
throwing bout 30 stacks in the back make it rain like that cause I’m far from a scrub,
(โตววิง เบาท 30 ซแท็ค ซิน เดอะ แบ็ค เมค อิท เรน ไลค แดท คอส แอม ฟา ฟร็อม มา ซครับ ,)
u know my pedigree, ex-deala use to move phetamines,
(ยู โน มาย เพดอิกรี , เอ็คซ ดิลลา ยูซ ทู มูฝ เฟดามีน ,)
girl I spend money like it don’t mean nothing n besides I got a thing for u.
(เกิล ไอ ซเพ็นด มันอิ ไลค อิท ด้อนท์ มีน นัธอิง เอ็น บิไซด ซาย ก็อท ดา ธิง ฟอ ยู)

[Chorus: Akon]
([ โครัซ : เอคอน ])
I see you winding n grinding up on that pole,
(ไอ ซี ยู ไวนดิง เอ็น กรายดิง อัพ ออน แดท โพล ,)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โน ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอ็นด ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Mobbin’ through club in low pressing I’m sitting in the back in the smokers section [just smoking],
(มอบบิน ธรู คลับ อิน โล พเรซซิง แอม ซีททิง อิน เดอะ แบ็ค อิน เดอะ ซโมคเออะ เซคฌัน [ จัซท สโมคกิ้ง ] ,)
birds eye, I got a clear view, you cant see me but I can see you [baby I see u],
(เบิด ไอ , ไอ ก็อท ดา คเลีย ฝยู , ยู แค็นท ซี มี บัท ไอ แค็น ซี ยู [ เบบิ ไอ ซี ยู ] ,)
its cool we jet the mood is set,
(อิทซ คูล วี เจ๊ต เดอะ มูด อีส เซ็ท ,)
your p*ssy is wet you rubbing your back and touching your neck,
(ยุร พี *ssy อีส เว็ท ยู รับบิง ยุร แบ็ค แอ็นด ทัชชิง ยุร เน็ค ,)
your body is movin’ you humpin’ n jumpin’ your titties is bouncin’ you smilin’ n grinin’ n looking at me.
(ยุร บอดอิ อีส มูฝวิน ยู ฮัพปิน เอ็น จัมปิน ยุร ไตเติลสฺ ซิส เบ๊าซิน ยู สไมลิน เอ็น กรายนิน เอ็น ลุคอิง แอ็ท มี)

[Akon]
([ เอคอน ])
Girl n while your looking at me I’m ready to hit the caddy right up on the patio move the patty to the caddy,
(เกิล เอ็น ฮไวล ยุร ลุคอิง แอ็ท มี แอม เรดอิ ทู ฮิท เดอะ แคดดิ ไรท อัพ ออน เดอะ พาทิโอ มูฝ เดอะ แพททิ ทู เดอะ แคดดิ ,)
baby you got a phatty the type I like to marry wanting to just give you everything n that’s kinda scary,
(เบบิ ยู ก็อท ดา พาดี เดอะ ไทพ ไอ ไลค ทู แมริ วอนทิง ทู จัซท กิฝ ยู เอ๊วี่ติง เอ็น แด๊ท กินดา สเกลี่ ,)
cause I’m loving the way you shake your ass, bouncin’, got me tippin’ my glass,
(คอส แอม ลัฝอิง เดอะ เว ยู เฌค ยุร อาซ , เบ๊าซิน , ก็อท มี ทิพปิน มาย กลัซ ,)
lil’ mully don’t get caught up to fast but I got a thing for you.
(ลิล เมาลี่ ด้อนท์ เก็ท คอท อัพ ทู ฟัซท บัท ไอ ก็อท ดา ธิง ฟอ ยู)

[Chorus: Akon]
([ โครัซ : เอคอน ])
I see you winding n grinding up on that pole,
(ไอ ซี ยู ไวนดิง เอ็น กรายดิง อัพ ออน แดท โพล ,)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โน ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอ็นด ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)

[Chorus: Akon]
([ โครัซ : เอคอน ])
I see you winding n grinding up on that pole,
(ไอ ซี ยู ไวนดิง เอ็น กรายดิง อัพ ออน แดท โพล ,)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โน ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอ็นด ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)
I wanna f*ck you, you already know
(ไอ วอนนา เอฟ *ck ยู , ยู ออลเรดอิ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna F*ck You คำอ่าน Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น