เนื้อเพลง Girlfriend คำอ่าน N’Sync

Would you be my girlfriend?
( เวิด ยู บี มาย เกลิลเฟรน)
Would you be my girlfriend?
(เวิด ยู บี มาย เกลิลเฟรน)
Would you be my girlfriend?
(เวิด ยู บี มาย เกลิลเฟรน)
You know I like you right?
(ยู โน ไอ ไลค ยู ไรท)
But, Would you be my girlfriend?
(บัท , เวิด ยู บี มาย เกลิลเฟรน)
listen
(ลิ๊สซึ่น)

I don’t know why you care [why you thinkin’ ’bout him]
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ยู แค [ ฮไว ยู ติ้งกิน เบาท ฮิม ])
he doesn’t even know you’re there [he ain’t payin’
(ฮี ดัสอินท อีเฝ็น โน ยัวร์ แดร์ [ ฮี เอน เพย์อิน)
attention]
(แอ็ทเทนฌัน ])
Cause he don’t love your eyes
(คอส ฮี ด้อนท์ ลัฝ ยุร ไอ)
And he don’t love your smile
(แอ็นด ฮี ด้อนท์ ลัฝ ยุร ซไมล)
Girl, you know that ain’t fair
(เกิล , ยู โน แดท เอน แฟ)
come on
(คัมมอน)

the middle of the night, is he gonna be by your side
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท , อีส ฮี กอนนะ บี ไบ ยุร ไซด)
Or will he run and hide
(ออ วิล ฮี รัน แอ็นด ไฮด)
You don’t know, cause things ain’t clear
(ยู ด้อนท์ โน , คอส ธิง เอน คเลีย)
And baby when you cry, is he gonna stand my your side
(แอ็นด เบบิ ฮเว็น ยู คไร , อีส ฮี กอนนะ ซแท็นด มาย ยุร ไซด)
Does the man even know you’re alive
(โด เดอะ แม็น อีเฝ็น โน ยัวร์ อะไลฝ)
I got an idea…
(ไอ ก็อท แอน ไอดีอะ)

Why don’t you be my girlfriend
(ฮไว ด้อนท์ ยู บี มาย เกลิลเฟรน)
I’ll treat you good [I’ll treat you good girl]
(อิล ทรีท ยู เกิด [ อิล ทรีท ยู เกิด เกิล ])
I know you hear your friends when they say you should
(ไอ โน ยู เฮีย ยุร ฟเร็นด ฮเว็น เฑ เซ ยู เชิด)
Cause if you were my girlfriend, I’d be your shining
(คอส อิฟ ยู เวอ มาย เกลิลเฟรน , อาย บี ยุร ชายนิง)
star
(ซทา)
the one to show you where you are
(ดิ วัน ทู โฌ ยู ฮแว ยู อาร์)
Girl you should be my girlfriend
(เกิล ยู เชิด บี มาย เกลิลเฟรน)

Does he know what you feel [he know what you feel?]
(โด ฮี โน ฮว็อท ยู ฟีล [ ฮี โน ฮว็อท ยู ฟีล ])
Are you sure that it’s real [are you sure?]
(อาร์ ยู ฌุร แดท อิทซ ริแอ็ล [ อาร์ ยู ฌุร ])
Does he ease your mind [nah]
(โด ฮี อีส ยุร ไมนด [ นาห์ ])
Or does he break you stride
(ออ โด ฮี บเรค ยู ซทไรด)
Did you know that love could be shield, yeah
(ดิด ยู โน แดท ลัฝ เคิด บี ฌีลด , เย่)

the middle of the night, is he gonna be by your side
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท , อีส ฮี กอนนะ บี ไบ ยุร ไซด)
Or will he run and hide
(ออ วิล ฮี รัน แอ็นด ไฮด)
You don’t know, cause things ain’t clear
(ยู ด้อนท์ โน , คอส ธิง เอน คเลีย)
And baby when you cry, is he gonna stand my your side
(แอ็นด เบบิ ฮเว็น ยู คไร , อีส ฮี กอนนะ ซแท็นด มาย ยุร ไซด)
Does the man even know you’re alive
(โด เดอะ แม็น อีเฝ็น โน ยัวร์ อะไลฝ)
I got an idea…
(ไอ ก็อท แอน ไอดีอะ)

Why don’t you be my girlfriend
(ฮไว ด้อนท์ ยู บี มาย เกลิลเฟรน)
I’ll treat you good [I’ll treat you good girl]
(อิล ทรีท ยู เกิด [ อิล ทรีท ยู เกิด เกิล ])
I know you hear your friends when they say you should
(ไอ โน ยู เฮีย ยุร ฟเร็นด ฮเว็น เฑ เซ ยู เชิด)
Baby, Cause if you were my girlfriend, I’d be your
(เบบิ , คอส อิฟ ยู เวอ มาย เกลิลเฟรน , อาย บี ยุร)
shining star
(ชายนิง ซทา)
the one to show you where you are
(ดิ วัน ทู โฌ ยู ฮแว ยู อาร์)
Girl you should be my girlfriend
(เกิล ยู เชิด บี มาย เกลิลเฟรน)

ahhh, ahhhh, [you make my heart sing]
(อาห์ , อา, [ ยู เมค มาย ฮาท ซิง ])
ahhh, ahhhhh [you make my heart sing]
(อาห์ , อา~ [ ยู เมค มาย ฮาท ซิง ])
ahhhhh, ahhhhh [you make my heart sing]
(อา~ , อา~ [ ยู เมค มาย ฮาท ซิง ])
ahhh
(อาห์)

Ever since I saw your face, nothing in my life has
(เอฝเออะ ซินซ ไอ ซอ ยุร เฟซ , นัธอิง อิน มาย ไลฟ แฮ็ส)
been the same
(บีน เดอะ เซม)
I walk around just saying your name
(ไอ วอค อะเรานด จัซท เซอิง ยุร เนม)
Without you my world would end
(วิเฑาท ยู มาย เวิลด เวิด เอ็นด)
I looked around this whole damn place and everything
(ไอ ลุค อะเรานด ดีซ โฮล แด็ม พเลซ แอ็นด เอ๊วี่ติง)
says you were meant to be
(เซ ยู เวอ เม็นท ทู บี)
My girlfriend, ooh
(มาย เกลิลเฟรน , อู้)

Why don’t you be my girlfriend
(ฮไว ด้อนท์ ยู บี มาย เกลิลเฟรน)
I’ll treat you good
(อิล ทรีท ยู เกิด)
I know you hear your friends when they say you should
(ไอ โน ยู เฮีย ยุร ฟเร็นด ฮเว็น เฑ เซ ยู เชิด)
[I know you hear your friends when they say you
([ ไอ โน ยู เฮีย ยุร ฟเร็นด ฮเว็น เฑ เซ ยู)
should]
(เชิด ])
Cause if you were my girlfriend [my girlfriend]
(คอส อิฟ ยู เวอ มาย เกลิลเฟรน [ มาย เกลิลเฟรน ])
I’d be your shining star
(อาย บี ยุร ชายนิง ซทา)
the one to show you where you are
(ดิ วัน ทู โฌ ยู ฮแว ยู อาร์)
Girl you should be my girlfriend [ you make my heart
(เกิล ยู เชิด บี มาย เกลิลเฟรน [ ยู เมค มาย ฮาท)
sing]
(ซิง ])

ahhh, ahhhh, [you make my heart sing]
(อาห์ , อา, [ ยู เมค มาย ฮาท ซิง ])
ahhh, ahhhhh [you make my heart sing]
(อาห์ , อา~ [ ยู เมค มาย ฮาท ซิง ])
ahhhhh, ahhhhh [ah baby, baby]
(อา~ , อา~ [ อา เบบิ , เบบิ ])
Ahhhh, ahhh[you make my heart sing]
(อา, อาห์ [ ยู เมค มาย ฮาท ซิง ])
ahhh
(อาห์)
Girl you should be
(เกิล ยู เชิด บี)
My Girlfriend
(มาย เกลิลเฟรน)
Girl you should be
(เกิล ยู เชิด บี)
My Girlfriend
(มาย เกลิลเฟรน)
Girl you should be
(เกิล ยู เชิด บี)
My Girlfriend
(มาย เกลิลเฟรน)
Girl you should be
(เกิล ยู เชิด บี)
My Girlfriend
(มาย เกลิลเฟรน)
Girl you should be
(เกิล ยู เชิด บี)
My Girlfriend
(มาย เกลิลเฟรน)

My Girlfriend
(มาย เกลิลเฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girlfriend คำอ่าน N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น