เนื้อเพลง Only This Moment คำอ่าน Royksopp

Only this moment [Holds us together]
( โอ๊นลี่ ดีซ โมเม็นท [ โฮลด อัซ ทุเกฑเออะ ])
Close to perfection [Nothing is out there]
(คโลส ทู เพอะเฟคฌัน [ นัธอิง อีส เอ้า แดร์ ])
No one to guide us [Lost in the senses]
(โน วัน ทู ไกด อัซ [ ล็อซท อิน เดอะ เซ็นซ ])
Deep down inside I know our love will die
(ดีพ เดาน อีนไซด ไอ โน เอ๊า ลัฝ วิล ได)
[OK]
([ โอเค ])

Only this moment [Holds us together]
(โอ๊นลี่ ดีซ โมเม็นท [ โฮลด อัซ ทุเกฑเออะ ])
Lost in confusion [Feelings are out there]
(ล็อซท อิน ค็อนฟยูฉัน [ ฟีลอิง แซร์ เอ้า แดร์ ])
Scared of the ocean [Doubting intentions]
(ซคา อ็อฝ ดิ โอแฌ็น [ ดาวดิง อินเทนฌัน ])

Deep down inside I know our love will die
(ดีพ เดาน อีนไซด ไอ โน เอ๊า ลัฝ วิล ได)
[OK]
([ โอเค ])

Stay or forever go
(ซเท ออ เฟาะเรฝเออะ โก)
Play or you’ll never know
(พเล ออ โยว เนฝเออะ โน)
We haven’t decided
(วี แฮฟเวน ดิไซด)
You can’t deny it’s all you’ve been waiting for
(ยู แค็นท ดิไน อิทซ ซอร์ ยู๊ฟ บีน เวททิง ฟอ)
[OK]
([ โอเค ])

Stay or forever go
(ซเท ออ เฟาะเรฝเออะ โก)
Play or you’ll never know
(พเล ออ โยว เนฝเออะ โน)
Your spirit’s divided
(ยุร ซพีริท ดิไฝด)
You will decide if I’m all you’ve been waiting for
(ยู วิล ดิไซด อิฟ แอม ออล ยู๊ฟ บีน เวททิง ฟอ)

Got in my head
(ก็อท อิน มาย เฮ็ด)
Have Been part of my twist
(แฮ็ฝ บีน พาท อ็อฝ มาย ทวิซท)
By the force of the nature
(ไบ เดอะ โฟซ อ็อฝ เดอะ เนเชอะ)
Revealing our fates
(รีวิวลิง เอ๊า เฟท)
And our words don’t make sense and I do understand,
(แอ็นด เอ๊า เวิด ด้อนท์ เมค เซ็นซ แอ็นด ดาย ดู อันเดิซแทนด ,)
Falling in love isn’t part of our plan
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ อีสซึ่น พาท อ็อฝ เอ๊า แพล็น)
Forces within me, makes reason with lust
(โฟซ วิฑีน มี , เมค รี๊ซั่น วิฑ ลัซท)
But I try to accept it and not think it works
(บัท ไอ ทไร ทู แอ็คเซพท ดิธ แอ็นด น็อท ธิงค อิท เวิค)
Because I know I might lose you by taking the chance
(บิคอส ไอ โน ไอ ไมท ลูส ยู ไบ เทคอิง เดอะ ชานซ)
But love without pain isn’t really romance
(บัท ลัฝ วิเฑาท เพน อีสซึ่น ริแอ็ลลิ โระแมนซ)
[OK]
([ โอเค ])

Only this moment [Holds us together]
(โอ๊นลี่ ดีซ โมเม็นท [ โฮลด อัซ ทุเกฑเออะ ])
Close to perfection [Nothing is out there]
(คโลส ทู เพอะเฟคฌัน [ นัธอิง อีส เอ้า แดร์ ])
Always beside us [Ttrusting my senses]
(ออลเว บิไซด อัซ [ เทิสติง มาย เซ็นซ ])
Deep down inside [I know i will survive]
(ดีพ เดาน อีนไซด [ ไอ โน ไอ วิล เซอะไฝฝ ])

Only this moment [Holds us together]
(โอ๊นลี่ ดีซ โมเม็นท [ โฮลด อัซ ทุเกฑเออะ ])
Close to perfection [Nothing else out there]
(คโลส ทู เพอะเฟคฌัน [ นัธอิง เอ็ลซ เอ้า แดร์ ])
Always beside us [Tusting my senses]
(ออลเว บิไซด อัซ [ ทั๊สติง มาย เซ็นซ ])
Deep down inside I know I will survive
(ดีพ เดาน อีนไซด ไอ โน ไอ วิล เซอะไฝฝ)
[OK]
([ โอเค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only This Moment คำอ่าน Royksopp

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น