เนื้อเพลง Chocolate High คำอ่าน India.Arie feat Musiq Soulchild

Yeah yeah yeah yeah
( เย่ เย่ เย่ เย่)
Ooh ooh
(อู้ อู้)
If we make each other happy, then we just can’t lose
(อิฟ วี เมค อีช อัฑเออะ แฮพพิ , เด็น วี จัซท แค็นท ลูส)

[India Arie]
([ อีนเดียะ เอรี่ ])
I don’t mean to be decadent
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี ดีเคเด็นท)
I might sound like a hedonist
(ไอ ไมท เซานด ไลค เก ฮีเดาะนิซท)
But the simplest way I can put it
(บัท เดอะ ซิมเพลส เว ไอ แค็น พัท ดิธ)
You become a habit
(ยู บิคัม อะ แฮบอิท)
The more I consume, the more I gotta have it
(เดอะ โม ไอ ค็อนซยูม , เดอะ โม ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท)
Ain’t no such thing as too much
(เอน โน ซัช ธิง แอ็ส ทู มัช)
If you gave me everything it’d never be enough yeah
(อิฟ ยู เกฝ มี เอ๊วี่ติง อิทด เนฝเออะ บี อินัฟ เย่)
My black coffee with sugar no cream in the morning
(มาย บแล็ค คอฟฟิ วิฑ ฌูกเออะ โน ครีม อิน เดอะ มอนิง)
You’re my super double caffeine dream yeah
(ยัวร์ มาย ซยูเพอะ ดั๊บเบิ้ล แคฟฟีน ดรีม เย่)

[Musiq Soulchild]
([ มิวศิค ซาวชาย ])
Your precious darkness got me so
(ยุร พเรฌอัซ ดาคเน็ซ ก็อท มี โซ)
Strung out and lovin’ the way that you
(ซทรัง เอ้า แอ็นด ลัฝวิน เดอะ เว แดท ยู)
Got me so wide open, my baby doll
(ก็อท มี โซ ไวด โอเพ็น , มาย เบบิ ด็อล)
Jonesin’ and fienin’ under my skin
(โจนซิน แอ็นด ฟีเอนนิน อันเดอะ มาย ซคิน)
My nerves are screamin’ when you’re not here
(มาย เนิฝ แซร์ สครีมมิน ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
See baby I need ya sugar
(ซี เบบิ ไอ นีด ยา ฌูกเออะ)
You’re so delicious
(ยัวร์ โซ ดิลีฌอัซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
There is somethin’ about your love
(แดร์ อีส ซัมติน อะเบาท ยุร ลัฝ)
That makes me just want to open up
(แดท เมค มี จัซท ว็อนท ทู โอเพ็น อัพ)
Your flavor is the sweetest thing in life
(ยุร ฟเลเฝอะ อีส เดอะ สีสเดส ธิง อิน ไลฟ)
I’m addicted to your chocolate high
(แอม แอดดีคท ทู ยุร ชอคโอะลิท ไฮ)
Cause I want you, and I know that you want me
(คอส ไอ ว็อนท ยู , แอ็นด ดาย โน แดท ยู ว็อนท มี)
So let’s stay close like we supposed to be
(โซ เล็ท ซเท คโลส ไลค วี ซัพโพส ทู บี)
And just get high off our own supply
(แอ็นด จัซท เก็ท ไฮ ออฟฟ เอ๊า โอน ซัพพลิ)
I’m addicted to your chocolate high
(แอม แอดดีคท ทู ยุร ชอคโอะลิท ไฮ)

[Musiq Soulchild]
([ มิวศิค ซาวชาย ])
I be trippin’ in so many ways if I
(ไอ บี ทริพพินอิน โซ เมนอิ เว อิฟ ฟาย)
Go a single day without a taste of your love
(โก อะ ซิ๊งเกิ้ล เด วิเฑาท ดา เทซท อ็อฝ ยุร ลัฝ)
The finest cuisine of today’s world
(เดอะ ไฟเนทส์ ควิสีน อ็อฝ ทุเด เวิลด)
Five stars, oh you’re so gourmet girl
(ไฟฝ ซทา , โอ ยัวร์ โซ กูรเม เกิล)

[India Arie]
([ อีนเดียะ เอรี่ ])
I crave you, I want you
(ไอ คเรฝ ยู , ไอ ว็อนท ยู)
Every cell in my body needs you
(เอฝริ เซ็ล อิน มาย บอดอิ นีด ยู)
Tasty like hershey’s and nestle
(เทซทิ ไลค เฮอชี แซน เนตเซล)
You’re rich like godiva boy you just so sexy
(ยัวร์ ริช ไลค เกิดดายวา บอย ยู จัซท โซ เซคซิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
There is somethin’ about your love
(แดร์ อีส ซัมติน อะเบาท ยุร ลัฝ)
That makes me just want to open up
(แดท เมค มี จัซท ว็อนท ทู โอเพ็น อัพ)
Your flavor is the sweetest thing in life
(ยุร ฟเลเฝอะ อีส เดอะ สีสเดส ธิง อิน ไลฟ)
I’m addicted to your chocolate high
(แอม แอดดีคท ทู ยุร ชอคโอะลิท ไฮ)
Cause I want you, and I know that you want me
(คอส ไอ ว็อนท ยู , แอ็นด ดาย โน แดท ยู ว็อนท มี)
So let’s stay close like we supposed to be
(โซ เล็ท ซเท คโลส ไลค วี ซัพโพส ทู บี)
And just get high off our own supply
(แอ็นด จัซท เก็ท ไฮ ออฟฟ เอ๊า โอน ซัพพลิ)
I’m addicted to your chocolate high
(แอม แอดดีคท ทู ยุร ชอคโอะลิท ไฮ)

Your flavor is
(ยุร ฟเลเฝอะ อีส)
The sweetest thing in life
(เดอะ สีสเดส ธิง อิน ไลฟ)
And I don’t ever want to come down
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เอฝเออะ ว็อนท ทู คัม เดาน)
I’m addicted to your chocolate high
(แอม แอดดีคท ทู ยุร ชอคโอะลิท ไฮ)
Oh yeah
(โอ เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])
There is somethin’ about your love
(แดร์ อีส ซัมติน อะเบาท ยุร ลัฝ)
That makes me just want to open up
(แดท เมค มี จัซท ว็อนท ทู โอเพ็น อัพ)
Your flavor is the sweetest thing in life
(ยุร ฟเลเฝอะ อีส เดอะ สีสเดส ธิง อิน ไลฟ)
I’m addicted to your chocolate high
(แอม แอดดีคท ทู ยุร ชอคโอะลิท ไฮ)
Cause I want you, and I know that you want me
(คอส ไอ ว็อนท ยู , แอ็นด ดาย โน แดท ยู ว็อนท มี)
So let’s stay close like we supposed to be
(โซ เล็ท ซเท คโลส ไลค วี ซัพโพส ทู บี)
And just get high off our own supply
(แอ็นด จัซท เก็ท ไฮ ออฟฟ เอ๊า โอน ซัพพลิ)
I’m addicted to your chocolate high
(แอม แอดดีคท ทู ยุร ชอคโอะลิท ไฮ)
[Repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chocolate High คำอ่าน India.Arie feat Musiq Soulchild

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น