เนื้อเพลง Blue Suede Shoes คำอ่าน Elvis Presley

Well, it’s one for the money,
( เว็ล , อิทซ วัน ฟอ เดอะ มันอิ ,)
Two for the show,
(ทู ฟอ เดอะ โฌ ,)
Three to get ready,
(ธรี ทู เก็ท เรดอิ ,)
Now go, cat, go.
(เนา โก , แค็ท , โก)

But don’t you step on my blue suede shoes.
(บัท ด้อนท์ ยู ซเท็พ ออน มาย บลู ซเวด ฌู)
You can do anything but lay off of my Blue suede shoes.
(ยู แค็น ดู เอนอิธิง บัท เล ออฟฟ อ็อฝ มาย บลู ซเวด ฌู)

Well, you can knock me down,
(เว็ล , ยู แค็น น็อค มี เดาน ,)
Step in my face,
(ซเท็พ อิน มาย เฟซ ,)
Slander my name
(ซแลนเดอะ มาย เนม)
All over the place.
(ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)

Do anything that you want to do, but uh-uh,
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว็อนท ทู ดู , บัท อา อา ,)
Honey, lay off of my shoes
(ฮันอิ , เล ออฟฟ อ็อฝ มาย ฌู)
Don’t you step on my Blue suede shoes.
(ด้อนท์ ยู ซเท็พ ออน มาย บลู ซเวด ฌู)
You can do anything but lay off of my blue suede shoes.
(ยู แค็น ดู เอนอิธิง บัท เล ออฟฟ อ็อฝ มาย บลู ซเวด ฌู)

You can burn my house,
(ยู แค็น เบิน มาย เฮาซ ,)
Steal my car,
(ซทีล มาย คา ,)
Drink my liquor
(ดริงค มาย ลีคเออะ)
From an old fruitjar.
(ฟร็อม แอน โอลด ฟุ๊ดจา)

Do anything that you want to do, but uh-uh,
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว็อนท ทู ดู , บัท อา อา ,)
Honey, lay off of my shoes
(ฮันอิ , เล ออฟฟ อ็อฝ มาย ฌู)
Don’t you step on my blue suede shoes.
(ด้อนท์ ยู ซเท็พ ออน มาย บลู ซเวด ฌู)
You can do anything but lay off of my blue suede shoes
(ยู แค็น ดู เอนอิธิง บัท เล ออฟฟ อ็อฝ มาย บลู ซเวด ฌู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Suede Shoes คำอ่าน Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น