เนื้อเพลง Be Like That คำอ่าน 3 Doors Down

He spends his nights in California, watching
( ฮี ซเพ็นด ฮิส ไนท ซิน แคลิฟอร์เนีย , วัทชิง)
The stars on the big screen
(เดอะ ซทา ออน เดอะ บิก ซครีน)
Then he lies awake and he wonders, why
(เด็น ฮี ไล อะเวค แอ็นด ฮี วันเดอะ , ฮไว)
Can’t that be me
(แค็นท แดท บี มี)
Cause in his life he is filled with all these
(คอส อิน ฮิส ไลฟ ฮี อีส ฟิล วิฑ ออล ฑิส)
Good intentions
(เกิด อินเทนฌัน)
He’s left a lot of things he’d rather not
(อีส เล็ฟท ดา ล็อท อ็อฝ ธิง ฮีด ราฑเออะ น็อท)
Mention right now
(เมนฌัน ไรท เนา)
But just before he says goodnight, he looks
(บัท จัซท บิโฟ ฮี เซ กู๊ดไนท์ , ฮี ลุค)
Up with a little smile at me and he says
(อัพ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซไมล แอ็ท มี แอ็นด ฮี เซ)

If I could be like that, I would
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ไอ เวิด)
Give anything
(กิฝ เอนอิธิง)
Just to live one day, in those shoes
(จัซท ทู ไลฝ วัน เด , อิน โฑส ฌู)
If I could be like that, what would I do
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ฮว็อท เวิด ดาย ดู)
What would I do
(ฮว็อท เวิด ดาย ดู)

Now and dreams we run
(เนา แอ็นด ดรีม วี รัน)

She spends her days up in the north park,
(ชี ซเพ็นด เฮอ เด อัพ อิน เดอะ นอธ พาค ,)
Watching the people as they pass
(วัทชิง เดอะ พี๊เพิ่ล แอ็ส เฑ เพซ)
And all she wants is just a little piece of
(แอ็นด ออล ชี ว็อนท ซิส จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ)
This dream, is that too much to ask
(ดีซ ดรีม , อีส แดท ทู มัช ทู อาซค)
With a safe home, and a warm bed, on a
(วิฑ อะ เซฟ โฮม , แอ็นด อะ วอม เบ็ด , ออน อะ)
Quiet little street
(คไวเอ็ท ลิ๊ทเทิ่ล ซทรีท)
All she wants is just that something to
(ออล ชี ว็อนท ซิส จัซท แดท ซัมติง ทู)
Hold onto, that’s all she needs
(โฮลด ออนทู , แด๊ท ซอร์ ชี นีด)

Yeah!
(เย่ !)

If I could be like that, I would
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ไอ เวิด)
Give anything
(กิฝ เอนอิธิง)
Just to live a day, in those shoes
(จัซท ทู ไลฝ อะ เด , อิน โฑส ฌู)
If I could be like that, what would I do,
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ฮว็อท เวิด ดาย ดู ,)
What would I do
(ฮว็อท เวิด ดาย ดู)

I’m falling into this, in dreams
(แอม ฟ๊อลิง อีนทุ ดีซ , อิน ดรีม)
We run away
(วี รัน อะเว)

If I could be like that, I would
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ไอ เวิด)
Give anything just to live a day, in those shoes
(กิฝ เอนอิธิง จัซท ทู ไลฝ อะ เด , อิน โฑส ฌู)
If I could be like that, what would I do,
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ฮว็อท เวิด ดาย ดู ,)
What would I do
(ฮว็อท เวิด ดาย ดู)

If I could be like that, I would
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ไอ เวิด)
Give anything just to live a day, in those shoes
(กิฝ เอนอิธิง จัซท ทู ไลฝ อะ เด , อิน โฑส ฌู)
If I could be like that, what would I do,
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ฮว็อท เวิด ดาย ดู ,)
What would I do
(ฮว็อท เวิด ดาย ดู)

If I could be like that, I would
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ไอ เวิด)
Give anything just to live a day, in those shoes
(กิฝ เอนอิธิง จัซท ทู ไลฝ อะ เด , อิน โฑส ฌู)
If I could be like that, what would I do,
(อิฟ ฟาย เคิด บี ไลค แดท , ฮว็อท เวิด ดาย ดู ,)
What would I do
(ฮว็อท เวิด ดาย ดู)

falling in
(ฟ๊อลิง อิน)
I fee I am falling in, to this again
(ไอ ฟี ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง อิน , ทู ดีซ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be Like That คำอ่าน 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น