เนื้อเพลง No More (Baby I’ma Do Right) คำอ่าน 3LW

[1st verse]
([ 1st เฝิซ ])
Im gettin a little tired of ya broken promises, promises
(แอม เกดดิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทร อ็อฝ ยา บโรเค็น พรอมอิซ , พรอมอิซ)
Looking at your pager seeing different numbers and numbers
(ลุคอิง แอ็ท ยุร เฝน ซีอิง ดีฟเฟอะเร็นท นัมเบอะ แซน นัมเบอะ)
Call you on ya cell, ya hangin with ya fellas ya fellas
(คอล ยู ออน ยา เซ็ล , ยา แฮนจิ้นวิฑ ยา เฟลลา ยา เฟลลา)
Hanging with my girls you always gettin jealous ‘n’ jealous
(แฮงอิง วิฑ มาย เกิล ยู ออลเว เกดดิน เจลอัซ เอ็น เจลอัซ)

I was with you when you didn’t have no dollas no dollas,
(ไอ วอส วิฑ ยู ฮเว็น ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ โน ดอลล่า โน ดอลล่า ,)
Hangin at the crib chillin wit ya mama ya mama
(แฮนจิ้นแอ็ท เดอะ คริบ ชิลลินวิท ยา มามะ ยา มามะ)
Never fronted you never brought the drama the drama
(เนฝเออะ ฟรันท ยู เนฝเออะ บรอท เดอะ ดรามะ เดอะ ดรามะ)
Now ya flipped the script playa pleeeease
(เนา ยา ฟริพทฺ เดอะ ซคริพท พอลเย พลีส)

No im not the one
(โน แอม น็อท ดิ วัน)
Say it again, say it again, oh
(เซ อิท อะเกน , เซ อิท อะเกน , โอ)
No im not the one
(โน แอม น็อท ดิ วัน)
You do or you dont!
(ยู ดู ออ ยู ด้อนท์ !)

{chorus
({ โครัซ)
You do or you don’t, don’t
(ยู ดู ออ ยู ด้อนท์ , ด้อนท์)
You will or you won’t, won’t
(ยู วิล ออ ยู ว็อนท , ว็อนท)
No more, no more baby ima do right
(โน โม , โน โม เบบิ แอมอา ดู ไรท)
You can or you can’t, can’t
(ยู แค็น ออ ยู แค็นท , แค็นท)
Be a man, be a man, man
(บี อะ แม็น , บี อะ แม็น , แม็น)
No more, no more baby ima do right
(โน โม , โน โม เบบิ แอมอา ดู ไรท)

[2nd verse]
([ 2nd เฝิซ ])
You treat me like a lady when you open doors and doors
(ยู ทรีท มี ไลค เก เลดิ ฮเว็น ยู โอเพ็น โด แซน โด)
But then you wanna front when ya wit your boys your boys
(บัท เด็น ยู วอนนา ฟรันท ฮเว็น ยา วิท ยุร บอย ยุร บอย)
How you gonna play me when i bought ya clothes ya clothes
(เฮา ยู กอนนะ พเล มี ฮเว็น นาย บอท ยา คโลฑ ยา คโลฑ)
The clothes that you be wearin when you wit ya boyz ya boyz
(เดอะ คโลฑ แดท ยู บี เวียริน ฮเว็น ยู วิท ยา บอยซ์ ยา บอยซ์)
You know you never thought that i would have the nerve the nerve
(ยู โน ยู เนฝเออะ ธอท แดท ไอ เวิด แฮ็ฝ เดอะ เนิฝ เดอะ เนิฝ)
Think about it most since you at the curb the curb
(ธิงค อะเบาท ดิธ โมซท ซินซ ยู แอ็ท เดอะ เคิบ เดอะ เคิบ)
blowin up my pager say you want a chance a chance
(โบลวิน อัพ มาย เฝน เซ ยู ว็อนท ดา ชานซ อะ ชานซ)
Listen when i say playa pleeeease
(ลิ๊สซึ่น ฮเว็น นาย เซ พอลเย พลีส)

{chorus
({ โครัซ)
You do or you don’t don’t
(ยู ดู ออ ยู ด้อนท์ ด้อนท์)
You will or you won’t won’t
(ยู วิล ออ ยู ว็อนท ว็อนท)
No more, no more baby ima do right
(โน โม , โน โม เบบิ แอมอา ดู ไรท)
You can or you can’t can’t
(ยู แค็น ออ ยู แค็นท แค็นท)
Be a man, be a man, man
(บี อะ แม็น , บี อะ แม็น , แม็น)
No more, no more baby ima do right
(โน โม , โน โม เบบิ แอมอา ดู ไรท)

No im not the one, baby imma do right
(โน แอม น็อท ดิ วัน , เบบิ แอมมา ดู ไรท)
No im not the one, baby imma do right
(โน แอม น็อท ดิ วัน , เบบิ แอมมา ดู ไรท)
No im not the one, baby imma do right
(โน แอม น็อท ดิ วัน , เบบิ แอมมา ดู ไรท)
No im not the one, baby imma do right
(โน แอม น็อท ดิ วัน , เบบิ แอมมา ดู ไรท)

[Bridge]
([ บริจ ])
I just wana know…..
(ไอ จัซท วานา โน)
What happened to our love?
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู เอ๊า ลัฝ)
We used to be best friends….
(วี ยูซ ทู บี เบ็ซท ฟเร็นด)
Where did it go wrong?
(ฮแว ดิด ดิท โก ร็อง)
When ya gonna see….
(ฮเว็น ยา กอนนะ ซี)
How good it is with me?
(เฮา เกิด ดิท อีส วิฑ มี)
Im tired, and im through with all your, listen yea
(แอม ไทร , แอ็นด แอม ธรู วิฑ ออล ยุร , ลิ๊สซึ่น เย)

{Kiely Ki’s rap
({ Kiely คิซ แร็พ)
Ay yo you promised me kate spade
(ไอ โย ยู พรอมอิซ มี เคท ซเพด)
But that was last year, boy in the 8th grade
(บัท แดท วอส ลาซท เยีย , บอย อิน เดอะ 8th กเรด)
And you ain’t biggie baby boy, so no it aint one more chance
(แอ็นด ยู เอน บิ๊กกี้ เบบิ บอย , โซ โน อิท เอน วัน โม ชานซ)
When ya friends around you dont wanna hold my hand
(ฮเว็น ยา ฟเร็นด อะเรานด ยู ด้อนท์ วอนนา โฮลด มาย แฮ็นด)
And now you see a girl styling
(แอ็นด เนา ยู ซี อะ เกิล สตายลิง)
And wildin inside the mix
(แอ็นด วิวดิน อีนไซด เดอะ มิคซ)
Hoppin out the whips
(โฮ๊พปิน เอ้า เดอะ ฮวิพ)
The whips, the five, the six
(เดอะ ฮวิพ , เดอะ ไฟฝ , เดอะ ซิคซ)
Yes fly chrome
(เย็ซ ฟไล คโรม)
So pardon my tone
(โซ พ๊าร์ด่อน มาย โทน)
Here go a quater go call Tyrone
(เฮียร โก อะ ควาเดอร์ โก คอล ทายโรน)

You do, or you doooooooooon’t
(ยู ดู , ออ ยู doooooooooont)

{chorus to fade
({ โครัซ ทู เฝด)
You do or you don’t don’t
(ยู ดู ออ ยู ด้อนท์ ด้อนท์)
You will or you won’t won’t
(ยู วิล ออ ยู ว็อนท ว็อนท)
No more, no more ,baby ima do right
(โน โม , โน โม , เบบิ แอมอา ดู ไรท)
You can or you can’t can’t
(ยู แค็น ออ ยู แค็นท แค็นท)
Be a man, be a man, man
(บี อะ แม็น , บี อะ แม็น , แม็น)
No more, no more baby ima do right
(โน โม , โน โม เบบิ แอมอา ดู ไรท)

No im not the one, sing it again, sing it again girls
(โน แอม น็อท ดิ วัน , ซิง อิท อะเกน , ซิง อิท อะเกน เกิล)
No im not the one, im tired of hearing baby imma do right
(โน แอม น็อท ดิ วัน , แอม ไทร อ็อฝ เฮียริง เบบิ แอมมา ดู ไรท)
No im not the one, never again never again no, no
(โน แอม น็อท ดิ วัน , เนฝเออะ อะเกน เนฝเออะ อะเกน โน , โน)
No im not the one, baby imma do right
(โน แอม น็อท ดิ วัน , เบบิ แอมมา ดู ไรท)
No im not the one
(โน แอม น็อท ดิ วัน)
Say it again, sa say it say it again
(เซ อิท อะเกน , sa เซ อิท เซ อิท อะเกน)
No im not the one
(โน แอม น็อท ดิ วัน)
Say it again, sa say it say it again
(เซ อิท อะเกน , sa เซ อิท เซ อิท อะเกน)
No im not the one
(โน แอม น็อท ดิ วัน)
I can do bad all by my self
(ไอ แค็น ดู แบ็ด ออล ไบ มาย เซ็ลฟ)
No im not the one
(โน แอม น็อท ดิ วัน)
Im not the one, the oooooooooooone
(แอม น็อท ดิ วัน , ดิ oooooooooooone)

[Repeat chorus till the song fades]
([ ริพีท โครัซ ทิล เดอะ ซ็อง เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No More (Baby I’ma Do Right) คำอ่าน 3LW

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น