เนื้อเพลง Vogue คำอ่าน Madonna

Strike a pose
( ซทไรค เก โพส)
Strike a pose
(ซทไรค เก โพส)
Vogue, vogue, vogue
(โผก , โผก , โผก)
Vogue, vogue, vogue
(โผก , โผก , โผก)

Look around everywhere you turn is heartache
(ลุค อะเรานด เอวี่แวร์ ยู เทิน อีส ฮาทเทค)
It’s everywhere that you go [look around]
(อิทซ เอวี่แวร์ แดท ยู โก [ ลุค อะเรานด ])
You try everything you can to escape
(ยู ทไร เอ๊วี่ติง ยู แค็น ทู เอ็ซเคพ)
The pain of life that you know [life that you know]
(เดอะ เพน อ็อฝ ไลฟ แดท ยู โน [ ไลฟ แดท ยู โน ])

When all else fails and you long to be
(ฮเว็น ออล เอ็ลซ เฟล แซน ยู ล็อง ทู บี)
Something better than you are today
(ซัมติง เบทเทอะ แฑ็น ยู อาร์ ทุเด)
I know a place where you can get away
(ไอ โน อะ พเลซ ฮแว ยู แค็น เก็ท อะเว)
It’s called a dance floor, and here’s what it’s for, so
(อิทซ คอล อะ ดานซ ฟโล , แอ็นด เฮียร ฮว็อท อิทซ ฟอ , โซ)

Chorus:
(โครัซ :)

Come on, vogue
(คัมมอน , โผก)
Let your body move to the music [move to the music]
(เล็ท ยุร บอดอิ มูฝ ทู เดอะ มยูสิค [ มูฝ ทู เดอะ มยูสิค ])
Hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ)
Come on, vogue
(คัมมอน , โผก)
Let your body go with the flow [go with the flow]
(เล็ท ยุร บอดอิ โก วิฑ เดอะ ฟโล [ โก วิฑ เดอะ ฟโล ])
You know you can do it
(ยู โน ยู แค็น ดู อิท)

All you need is your own imagination
(ออล ยู นีด อีส ยุร โอน อิแมจิเนฌัน)
So use it that’s what it’s for [that’s what it’s for]
(โซ ยูซ อิท แด๊ท ฮว็อท อิทซ ฟอ [ แด๊ท ฮว็อท อิทซ ฟอ ])
Go inside, for your finest inspiration
(โก อีนไซด , ฟอ ยุร ไฟเนทส์ อินซพิเรฌัน)
Your dreams will open the door [open up the door]
(ยุร ดรีม วิล โอเพ็น เดอะ โด [ โอเพ็น อัพ เดอะ โด ])

It makes no difference if you’re black or white
(อิท เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ อิฟ ยัวร์ บแล็ค ออ ฮไวท)
If you’re a boy or a girl
(อิฟ ยัวร์ อะ บอย ออ รา เกิล)
If the music’s pumping it will give you new life
(อิฟ เดอะ มยูสิค พัมปิง อิท วิล กิฝ ยู นยู ไลฟ)
You’re a superstar, yes, that’s what you are, you know it
(ยัวร์ อะ ซูเปอร์สตาร์ , เย็ซ , แด๊ท ฮว็อท ยู อาร์ , ยู โน อิท)

[chorus, substituting “groove” for “move”]
([ โครัซ , ซับซทิวดิง ” กรูฝ ” ฟอ ” มูฝ ” ])

Beauty’s where you find it
(บยูทิ ฮแว ยู ไฟนด ดิท)
Not just where you bump and grind it
(น็อท จัซท ฮแว ยู บัมพ แอ็นด ไกรนด ดิท)
Soul is in the musical
(โซล อีส ซิน เดอะ มยูสิแค็ล)
That’s where I feel so beautiful
(แด๊ท ฮแว ไอ ฟีล โซ บยูทิฟุล)
Magical, life’s a ball
(แมจอิแค็ล , ไลฟ ซา บอล)
So get up on the dance floor
(โซ เก็ท อัพ ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

[chorus]
([ โครัซ ])

Vogue, [Vogue]
(โผก , [ โผก ])
Beauty’s where you find it [move to the music]
(บยูทิ ฮแว ยู ไฟนด ดิท [ มูฝ ทู เดอะ มยูสิค ])
Vogue, [Vogue]
(โผก , [ โผก ])
Beauty’s where you find it [go with the flow]
(บยูทิ ฮแว ยู ไฟนด ดิท [ โก วิฑ เดอะ ฟโล ])

Greta Garbo, and Monroe
(เกทดา การ์โบ , แอ็นด มอนโร)
Deitrich and DiMaggio
(ไดเทท แอ็นด ดีแมกจีโอ)
Marlon Brando, Jimmy Dean
(มาร์เลิน แบรนโด , จิมมี่ ดีน)
On the cover of a magazine
(ออน เดอะ คัฝเออะ อ็อฝ อะ แมกอะสีน)

Grace Kelly; Harlow, Jean
(กเรซ เคลลี่ ; ฮาร์โลว , จีน)
Picture of a beauty queen
(พีคเชอะ อ็อฝ อะ บยูทิ ควีน)
Gene Kelly, Fred Astaire
(จีน เคลลี่ , เฟรด แอสเตียเออ)
Ginger Rogers, dance on air
(จีนเจอะ รอจเออะ , ดานซ ออน แอ)

They had style, they had grace
(เฑ แฮ็ด ซไทล , เฑ แฮ็ด กเรซ)
Rita Hayworth gave good face
(ริดา เฮเวิต เกฝ เกิด เฟซ)
Lauren, Katherine, Lana too
(ลอเรน , แคตเลน , ลอนนา ทู)
Bette Davis, we love you
(เบรด เดวิส , วี ลัฝ ยู)

Ladies with an attitude
(เลดิส วิฑ แอน แอททิทยูด)
Fellows that were in the mood
(เฟลโล แดท เวอ อิน เดอะ มูด)
Don’t just stand there, let’s get to it
(ด้อนท์ จัซท ซแท็นด แดร์ , เล็ท เก็ท ทู อิท)
Strike a pose, there’s nothing to it
(ซทไรค เก โพส , แดร์ นัธอิง ทู อิท)

Vogue, vogue
(โผก , โผก)

Oooh, you’ve got to
(อู้ , ยู๊ฟ ก็อท ทู)
Let your body move to the music
(เล็ท ยุร บอดอิ มูฝ ทู เดอะ มยูสิค)
Oooh, you’ve got to just
(อู้ , ยู๊ฟ ก็อท ทู จัซท)
Let your body go with the flow
(เล็ท ยุร บอดอิ โก วิฑ เดอะ ฟโล)
Oooh, you’ve got to
(อู้ , ยู๊ฟ ก็อท ทู)
Vogue
(โผก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vogue คำอ่าน Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น