เนื้อเพลง Forever and Ever Amen คำอ่าน Randy Travis

You may think that I’m talking foolish
( ยู เม ธิงค แดท แอม ทอคอิง ฟูลอิฌ)
You’ve heard that I’m wild & I’m free
(ยู๊ฟ เฮิด แดท แอม ไวลด & แอม ฟรี)
You may wonder how I can promise you now
(ยู เม วันเดอะ เฮา ไอ แค็น พรอมอิซ ยู เนา)
This love that I’m feeling for you always will be
(ดีซ ลัฝ แดท แอม ฟีลอิง ฟอ ยู ออลเว วิล บี)
You’re not just time that I’m killing
(ยัวร์ น็อท จัซท ไทม แดท แอม คีลลิง)
I’m no longer one of those guys
(แอม โน ลองเงอ วัน อ็อฝ โฑส ไก)
As sure as I live this love that I give
(แอ็ส ฌุร แอ็ส ซาย ไลฝ ดีซ ลัฝ แดท ไอ กิฝ)
Is gonna be yours until the day that I die — Oh baby
(อีส กอนนะ บี ยุร อันทีล เดอะ เด แดท ไอ ได โอ เบบิ)

chorus…
(โครัซ)

I’m gonna love you forever, forever & ever amen
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ & เอฝเออะ อาเมน)
As long as old men sit & talk about the weather
(แอ็ส ล็อง แอ็ส โอลด เม็น ซิท & ทอค อะเบาท เดอะ เวฑเออะ)
As long as old women sit & talk about old men
(แอ็ส ล็อง แอ็ส โอลด วีมเอิน ซิท & ทอค อะเบาท โอลด เม็น)
If you wonder how long I’ll be faithfull
(อิฟ ยู วันเดอะ เฮา ล็อง อิล บี เฟสฟลู)
I’ll be happy to tell you again
(อิล บี แฮพพิ ทู เท็ล ยู อะเกน)
I’m gonna love you forever & ever, forever & ever Amen
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ & เอฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ & เอฝเออะ อาเมน)

They say that time takes it’s toll on a body
(เฑ เซ แดท ไทม เทค อิทซ โทล ออน อะ บอดอิ)
Makes the young girls brown hair turn grey
(เมค เดอะ ยัง เกิล บเราน แฮ เทิน กเร)
But honey, I don’t care, I ain’t in love with your hair
(บัท ฮันอิ , ไอ ด้อนท์ แค , ไอ เอน อิน ลัฝ วิฑ ยุร แฮ)
And if it all fell out well I’d love you anyway
(แอ็นด อิฟ อิท ดอร์ เฟ็ล เอ้า เว็ล อาย ลัฝ ยู เอนอิเว)
They say time can play tricks on a memory
(เฑ เซ ไทม แค็น พเล ทริค ออน อะ เมมโอะริ)
Make people forget things they knew
(เมค พี๊เพิ่ล เฟาะเกท ธิง เฑ นยู)
But it’s easy to see it’s happening to me
(บัท อิทซ อีสอิ ทู ซี อิทซ แฮพเพะนิง ทู มี)
I’ve already forgotten every woman but you — Oh darlin’
(แอฝ ออลเรดอิ ฟอร์กอทเดน เอฝริ วูมเอิน บัท ยู โอ ดาร์ลิน)

chorus……
(โครัซ)

Just listen to how this song ends
(จัซท ลิ๊สซึ่น ทู เฮา ดีซ ซ็อง เอ็นด)
I’m gonna love you forever & ever forever & ever
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ & เอฝเออะ เฟาะเรฝเออะ & เอฝเออะ)
Forever & ever Forever & ever Amen
(เฟาะเรฝเออะ & เอฝเออะ เฟาะเรฝเออะ & เอฝเออะ อาเมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever and Ever Amen คำอ่าน Randy Travis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น