เนื้อเพลง The End คำอ่าน Ellie Goulding

We’ve only ever kissed lying down
( หวีบ โอ๊นลี่ เอฝเออะ คิซ ลายยิง เดาน)
We’ve only ever touched
(หวีบ โอ๊นลี่ เอฝเออะ ทั๊ช)
When there’s no one else around
(ฮเว็น แดร์ โน วัน เอ็ลซ อะเรานด)
I can be elusive
(ไอ แค็น บี อิลยูซิฝ)
If you want me to
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
I’m not being intrusive
(แอม น็อท บีอิง อินทรูซิฝ)
I just wish I knew the truth
(ไอ จัซท วิฌ ไอ นยู เดอะ ทรูธ)

As to why
(แอ็ส ทู ฮไว)
I wait for you
(ไอ เวท ฟอ ยู)
Longer than the average person would
(ลองเงอ แฑ็น ดิ แอฝเออะริจ เพ๊อร์ซั่น เวิด)
And why
(แอ็นด ฮไว)
I think about you
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู)
More than I think one should
(โม แฑ็น นาย ธิงค วัน เชิด)

Our bodies fit together
(เอ๊า บอดีสฺฟิท ทุเกฑเออะ)
Like a make-shift puzzle
(ไลค เก เมค ฌิฟท พั๊ซเซิ่ล)
And it’s clear to see why you puzzle me
(แอ็นด อิทซ คเลีย ทู ซี ฮไว ยู พั๊ซเซิ่ล มี)
And you turn your frame
(แอ็นด ยู เทิน ยุร ฟเรม)
And you whisper my name
(แอ็นด ยู ฮวีซเพอะ มาย เนม)
As though I am a burden
(แอ็ส โธ ไอ แอ็ม มา เบ๊อรํเด้น)

Cause I’m making up for lost time
(คอส แอม เมคอิง อัพ ฟอ ล็อซท ไทม)
And I’m making up for you
(แอ็นด แอม เมคอิง อัพ ฟอ ยู)
And I’m waking up from last night
(แอ็นด แอม เวคกิ้ง อัพ ฟร็อม ลาซท ไนท)
And I’m waking up with you
(แอ็นด แอม เวคกิ้ง อัพ วิฑ ยู)
So what’s new?
(โซ ฮว็อท นยู)
So what’s new?
(โซ ฮว็อท นยู)

I am at your house
(ไอ แอ็ม แอ็ท ยุร เฮาซ)
So I belong to you for now
(โซ ไอ บิลอง ทู ยู ฟอ เนา)
Trying to impress you
(ทไรอิง ทู อิมพเรซ ยู)
But lord I don’t know how
(บัท ลอด ดาย ด้อนท์ โน เฮา)
I can be a statue
(ไอ แค็น บี อะ ซแทชอิว)
If you want me to
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
I’m not being difficult
(แอม น็อท บีอิง ดีฟฟิคัลท)
I just need to know the truth
(ไอ จัซท นีด ทู โน เดอะ ทรูธ)

As to why
(แอ็ส ทู ฮไว)
I’m wanting you
(แอม วอนทิง ยู)
And I would take you if I could
(แอ็นด ดาย เวิด เทค ยู อิฟ ฟาย เคิด)
And why I’m still [lay?] here
(แอ็นด ฮไว แอม ซทิล [ เล ] เฮียร)
It’s something I still haven’t understood
(อิทซ ซัมติง ไอ ซทิล แฮฟเวน อันเดิซทูด)

Our hands rest together
(เอ๊า แฮ็นด เร็ซท ทุเกฑเออะ)
Like pieces of paper
(ไลค พีซ อ็อฝ เพเพอะ)
But they’re always blank
(บัท เดรว ออลเว บแลงค)
When I hold your hand
(ฮเว็น นาย โฮลด ยุร แฮ็นด)
And it gave you a fright
(แอ็นด ดิท เกฝ ยู อะ ฟไรท)
When I stayed the night
(ฮเว็น นาย ซเท เดอะ ไนท)
And you gave yourself to me
(แอ็นด ยู เกฝ ยุรเซลฟ ทู มี)

Cause I’m making up for lost time
(คอส แอม เมคอิง อัพ ฟอ ล็อซท ไทม)
And I’m making up for you
(แอ็นด แอม เมคอิง อัพ ฟอ ยู)
And I’m waking up from last night
(แอ็นด แอม เวคกิ้ง อัพ ฟร็อม ลาซท ไนท)
And I’m waking up with you
(แอ็นด แอม เวคกิ้ง อัพ วิฑ ยู)
So what’s new?
(โซ ฮว็อท นยู)
So what’s new?
(โซ ฮว็อท นยู)

It’s not the end
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด)
It’s not the end
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด)
So don’t lets pretend
(โซ ด้อนท์ เล็ท พริเทนด)

Cause I’m making up for lost time
(คอส แอม เมคอิง อัพ ฟอ ล็อซท ไทม)
And I’m making up for you
(แอ็นด แอม เมคอิง อัพ ฟอ ยู)
And I’m waking up from last night
(แอ็นด แอม เวคกิ้ง อัพ ฟร็อม ลาซท ไนท)
And I’m making up for you
(แอ็นด แอม เมคอิง อัพ ฟอ ยู)
So what’s new?
(โซ ฮว็อท นยู)
So what’s new?
(โซ ฮว็อท นยู)
So what’s new?
(โซ ฮว็อท นยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The End คำอ่าน Ellie Goulding

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น