เนื้อเพลง Something ’bout Love คำอ่าน David Archuleta

Every night it’s all the same
( เอฝริ ไนท อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
You’re frozen by the phone
(ยัวร์ โฟ๊เซน ไบ เดอะ โฟน)
You wait, something’s changed
(ยู เวท , ซัมติง เชนจ)
You blame yourself every day
(ยู บเลม ยุรเซลฟ เอฝริ เด)
You’d do it again
(ยูต ดู อิท อะเกน)
Every night
(เอฝริ ไนท)

There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)
That breaks your heart
(แดท บเรค ยุร ฮาท)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
It sets you free
(อิท เซ็ท ยู ฟรี)

There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)
That tears you up
(แดท เทีย ยู อัพ)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
You still believe
(ยู ซทิล บิลีฝ)
When the world falls down like the rain
(ฮเว็น เดอะ เวิลด ฟอล เดาน ไลค เดอะ เรน)
It’ll bring you to your knees
(อิว บริง ยู ทู ยุร นี)
There’s something ’bout love that breaks your heart
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ แดท บเรค ยุร ฮาท)
Whoa oh oh oh?€?
(โว้ว โอ โอ โอ €)
But don’t give up
(บัท ด้อนท์ กิฝ อัพ)
There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)

When you were young
(ฮเว็น ยู เวอ ยัง)
Scared of the night
(ซคา อ็อฝ เดอะ ไนท)
Waiting for love to come along
(เวททิง ฟอ ลัฝ ทู คัม อะลอง)
And make it right
(แอ็นด เมค อิท ไรท)
Your day will come, the past is gone
(ยุร เด วิล คัม , เดอะ พาซท อีส กอน)
So take your time
(โซ เทค ยุร ไทม)
And live and let live
(แอ็นด ไลฝ แอ็นด เล็ท ไลฝ)

There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)
That breaks your heart
(แดท บเรค ยุร ฮาท)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
It sets you free
(อิท เซ็ท ยู ฟรี)

There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)
That tears you up
(แดท เทีย ยู อัพ)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
You still believe
(ยู ซทิล บิลีฝ)
When the world falls down like the rain
(ฮเว็น เดอะ เวิลด ฟอล เดาน ไลค เดอะ เรน)
It’ll bring you to your knees
(อิว บริง ยู ทู ยุร นี)
There’s something ’bout love that breaks your heart
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ แดท บเรค ยุร ฮาท)
Whoa oh oh oh?€?
(โว้ว โอ โอ โอ €)
But don’t give up
(บัท ด้อนท์ กิฝ อัพ)
There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)

Don’t fight
(ด้อนท์ ไฟท)
Don’t hide
(ด้อนท์ ไฮด)
Those stars in your eyes [in your eyes]
(โฑส ซทา ซิน ยุร ไอ [ อิน ยุร ไอ ])
Let em’ shine tonight
(เล็ท เอ็ม ไฌน ทุไนท)
Let em’ shine tonight
(เล็ท เอ็ม ไฌน ทุไนท)

Hang on
(แฮ็ง ออน)
Hang in
(แฮ็ง อิน)
For the ride of your life
(ฟอ เดอะ ไรด อ็อฝ ยุร ไลฟ)
It’s gonna be alright
(อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Hold on tight
(โฮลด ออน ไทท)

There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)
That breaks your heart
(แดท บเรค ยุร ฮาท)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)

There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)
That breaks your heart
(แดท บเรค ยุร ฮาท)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
It sets you free
(อิท เซ็ท ยู ฟรี)

There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)
That tears you up
(แดท เทีย ยู อัพ)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
You still believe
(ยู ซทิล บิลีฝ)
When the world falls down like the rain
(ฮเว็น เดอะ เวิลด ฟอล เดาน ไลค เดอะ เรน)
It’ll bring you to your knees [to your knees]
(อิว บริง ยู ทู ยุร นี [ ทู ยุร นี ])
There’s something ’bout love that breaks your heart
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ แดท บเรค ยุร ฮาท)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
But don’t give up
(บัท ด้อนท์ กิฝ อัพ)
There’s something ’bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)

Whoa oh oh oh..
(โว้ว โอ โอ โอ)
Set’s you free
(เซ็ท ยู ฟรี)
There’s something bout love
(แดร์ ซัมติง เบาท ลัฝ)
That tears you up
(แดท เทีย ยู อัพ)
Whoa oh oh oh
(โว้ว โอ โอ โอ)
You still believe
(ยู ซทิล บิลีฝ)
When the world falls down like the rain
(ฮเว็น เดอะ เวิลด ฟอล เดาน ไลค เดอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something ’bout Love คำอ่าน David Archuleta

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น