เนื้อเพลง Step Up คำอ่าน Linkin Park

Watch as the room rocks
( ว็อช แอ็ส เดอะ รุม ร็อค)
Mentally moonwalk
(เมนแท็ลลิ มูนวอค)
Mixed media slang
(มิคซ มีเดียะ ซแล็ง)
Banging in your boom box verbal violence
(แบงกิง อิน ยุร บูม บ็อคซ เฝอแบ็ล ไฝโอะเล็นซ)
Lyrical stylist
(ลีริแค็ล ซไทลอิซท)
In a time when rock hip hop rhymes are childish
(อิน อะ ไทม ฮเว็น ร็อค ฮิพ ฮ็อพ ไรม แซร์ ไชลดิฌ)
You can’t tempt me with rhymes that are empty
(ยู แค็นท เท็ม มี วิฑ ไรม แดท อาร์ เอมทิ)
Rapping to a beat doesn’t make you an emcee
(แรพพิงทู อะ บีท ดัสอินท เมค ยู แอน เอมซี)
With your lack of skill and facility
(วิฑ ยุร แล็ค อ็อฝ ซคิล แอ็นด ฟะซีลอิทิ)
You’re killing me
(ยัวร์ คีลลิง มี)
And a DJ in the group just for credibility
(แอ็นด อะ ดีเจ อิน เดอะ กรูพ จัซท ฟอ คเรดิบีลอิทิ)
I heard that some of you are getting help with your rhymes
(ไอ เฮิด แดท ซัม อ็อฝ ยู อาร์ เกดดดิ้ง เฮ็ลพ วิฑ ยุร ไรม)
You’re not an emcee if someone else writes your lines
(ยัวร์ น็อท แอน เอมซี อิฟ ซัมวัน เอ็ลซ ไรท ยุร ไลน)
And rapping over rock doesn’t make you a pioneer
(แอ็นด แรพพิงโอเฝอะ ร็อค ดัสอินท เมค ยู อะ ไพโอะเนีย)
Cause rock and hip hop have collaborated for years
(คอส ร็อค แอ็นด ฮิพ ฮ็อพ แฮ็ฝ ค็อลแลบโอะเรท ฟอ เยีย)
But now they’re getting randomly mixed and matched up
(บัท เนา เดรว เกดดดิ้ง เรนเดิมลี มิคซ แอ็นด แม็ช อัพ)
All after a fast buck and all the tracks s*ck
(ออล อาฟเทอะ รา ฟัซท บัค แอ็นด ออล เดอะ ทแรค เอส *ck)
So how does it stack up? None of it’s real
(โซ เฮา โด ซิท ซแท็ค อัพ นัน อ็อฝ อิทซ ริแอ็ล)
You want to be an emcee you’ve got to study the skill
(ยู ว็อนท ทู บี แอน เอมซี ยู๊ฟ ก็อท ทู ซทัดอิ เดอะ ซคิล)

Who can rock a rhyme like this?
(ฮู แค็น ร็อค กา ไรม ไลค ดีซ)
Bring it to you every time like this? [2x]
(บริง อิท ทู ยู เอฝริ ไทม ไลค ดีซ [ 2x ])
Step, step up, step, step up
(ซเท็พ , ซเท็พ อัพ , ซเท็พ , ซเท็พ อัพ)

So you pick up a pen and write yourself a new identity
(โซ ยู พิค อัพ อะ เพ็น แอ็นด ไรท ยุรเซลฟ อะ นยู ไอเดนทิทิ)
But mentally you don’t have the hip hop energy
(บัท เมนแท็ลลิ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ฮิพ ฮ็อพ เอนเออะจิ)
With a tendency to make up stories
(วิฑ อะ เทนเด็นซิ ทู เมค อัพ สตอยสฺ)
Sounding like the only hip hop you’ve heard is top 40
(เซานดิง ไลค ดิ โอ๊นลี่ ฮิพ ฮ็อพ ยู๊ฟ เฮิด อีส ท็อพ 40)
And your record company is completely missing it
(แอ็นด ยุร เรคออด คัมพะนิ อีส ค็อมพลีทลี มีซซิง อิท)
All the kids are dissing it for not being legitimate
(ออล เดอะ คิด แซร์ ดิซวิง อิท ฟอ น็อท บีอิง ลิจีทอิมิท)
So in a battle you can’t hack it
(โซ อิน อะ แบ๊ทเทิ้ล ยู แค็นท แฮ็ค อิท)
React with whack sh*t
(ริแอคท วิฑ ฮแว็ค ฌะ *ที)
And get smacked with verbal back flips
(แอ็นด เก็ท ซแม็ค วิฑ เฝอแบ็ล แบ็ค ฟลิพ)
Get your ass kicked by fabulous battle catalysts
(เก็ท ยุร อาซ คิด ไบ แฟบอิวลัซ แบ๊ทเทิ้ล แคทอะลิซท)
It’s taken decades for emcees to establish this
(อิทซ เทคเอ็น เดคเอด ฟอ เอมซีต ทู เอ็ซแทบลิฌ ดีซ)
You’re new to hip hop and welcome if your serious
(ยัวร์ นยู ทู ฮิพ ฮ็อพ แอ็นด เวลคัม อิฟ ยุร ซีเรียซ)
But not on the mic
(บัท น็อท ออน เดอะ ไมคะ)
Leave that to the experienced
(ลีฝ แดท ทู ดิ เอ็คซพีเรียนซ)

[Using the waves of sound the true master paralyzes his opponents, leaving him
([ ยูสซิง เดอะ เวฝ อ็อฝ เซานด เดอะ ทรู มาซเทอะ แพระไลส ฮิส อ็อพโพเน็นท , ลีฝอิงส ฮิม)
vulnerable to attack]
(ฝั๊ลเนอเรเบิ้ล ทู แอ็ทแทค ])

[Chorus [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

[After years of pain staking research by the world’s leading sound scientists, we
([ อาฟเทอะ เยีย อ็อฝ เพน สตีกคิง ริเซิช ไบ เดอะ เวิลด ลีดอิง เซานด ไซเอ็นทิซท , วี)
here at the sound institute have invented a reliable audio weapons system. Actual
(เฮียร แอ็ท เดอะ เซานด อีนซทิทยูท แฮ็ฝ อินเฝนท อะ รีลายเอเบิ้ล ออดิโอ เวพอัน ซีซเท็ม แอคชวล)
movement of musical sound in space used to carefully attack and neutralize the
(มูฝเม็นท อ็อฝ มยูสิแค็ล เซานด อิน ซเพซ ยูซ ทู แคฟุลิ แอ็ทแทค แอ็นด นยูทแระไลส เดอะ)
cellular structure of the human body, and the question must be asked.]
(เซลลิวเลอะ ซทรัคเชอะ อ็อฝ เดอะ ฮยูแม็น บอดอิ , แอ็นด เดอะ คเวซชัน มัซท บี อาซค ])

[Chorus [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Step Up คำอ่าน Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น