เนื้อเพลง Shiver คำอ่าน Coldplay

So I Look In Your Direction
( โซ ไอ ลุค อิน ยุร ดิเรคฌัน)
But You Pay Me No Attention Do You
(บัท ยู เพ มี โน แอ็ทเทนฌัน ดู ยู)
And I Know You Don’t Listen To Me
(แอ็นด ดาย โน ยู ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู มี)
‘cos You Say You See Straight Through Me
(คอซ ยู เซ ยู ซี ซทเรท ธรู มี)
Don’t You
(ด้อนท์ ยู)
But On And On
(บัท ออน แอ็นด ออน)
From The Moment I Wake
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท ไอ เวค)
To The Moment I Sleep
(ทู เดอะ โมเม็นท ไอ ซลีพ)
I’ll Be There By Your Side
(อิล บี แดร์ ไบ ยุร ไซด)
Just You Try And Stop Me
(จัซท ยู ทไร แอ็นด ซท็อพ มี)
I’ll Be Waiting In Line
(อิล บี เวททิง อิน ไลน)
Just To See If You Care
(จัซท ทู ซี อิฟ ยู แค)
Did You Want Me To Change Well I’d Change For Good
(ดิด ยู ว็อนท มี ทู เชนจ เว็ล อาย เชนจ ฟอ เกิด)
And I Want You To Know That You’ll Always Get Your Way
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน แดท โยว ออลเว เก็ท ยุร เว)
And I Wanted To Say
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู เซ)
Don’t You Shiver
(ด้อนท์ ยู ฌีฝเออะ)
Don’t You Shiver I’ll
(ด้อนท์ ยู ฌีฝเออะ อิล)
Sing It Loud And Clear
(ซิง อิท เลาด แอ็นด คเลีย)
And I’ll Always Be Waiting For You
(แอ็นด อิล ออลเว บี เวททิง ฟอ ยู)
So You Know How Much I Need You
(โซ ยู โน เฮา มัช ไอ นีด ยู)
But You Never Even See Me Do You
(บัท ยู เนฝเออะ อีเฝ็น ซี มี ดู ยู)
And Is This My Final Chance Of Getting You
(แอ็นด อีส ดีซ มาย ไฟแน็ล ชานซ อ็อฝ เกดดดิ้ง ยู)
But On And On
(บัท ออน แอ็นด ออน)
From The Moment I Wake
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท ไอ เวค)
To The Moment I Sleep
(ทู เดอะ โมเม็นท ไอ ซลีพ)
I’ll Be There By Your Side
(อิล บี แดร์ ไบ ยุร ไซด)
Just You Try And Stop Me
(จัซท ยู ทไร แอ็นด ซท็อพ มี)
I’ll Be Waiting In Line
(อิล บี เวททิง อิน ไลน)
Just To See If You Care
(จัซท ทู ซี อิฟ ยู แค)
Did You Want Me To Change Well I’d Change For Good
(ดิด ยู ว็อนท มี ทู เชนจ เว็ล อาย เชนจ ฟอ เกิด)
And I Want You To Know That You’ll Always Get Your Way
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน แดท โยว ออลเว เก็ท ยุร เว)
And I Wanted To Say
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู เซ)
Don’t You Shiver
(ด้อนท์ ยู ฌีฝเออะ)
Don’t You Shiver I’ll
(ด้อนท์ ยู ฌีฝเออะ อิล)
Sing It Loud And Clear
(ซิง อิท เลาด แอ็นด คเลีย)
I’ll Always Be Waiting For You
(อิล ออลเว บี เวททิง ฟอ ยู)
Yeah I’ll Always Be Waiting For You
(เย่ อิล ออลเว บี เวททิง ฟอ ยู)
Yeah I’ll Always Be Waiting For You
(เย่ อิล ออลเว บี เวททิง ฟอ ยู)
Yeah I’ll Always Be Waiting For You
(เย่ อิล ออลเว บี เวททิง ฟอ ยู)
For You I Will Always Be Waiting
(ฟอ ยู ไอ วิล ออลเว บี เวททิง)
And It’s You I See But You Don’t See Me
(แอ็นด อิทซ ยู ไอ ซี บัท ยู ด้อนท์ ซี มี)
And Its You I Hear So Loud And So Clear
(แอ็นด อิทซ ยู ไอ เฮีย โซ เลาด แอ็นด โซ คเลีย)
I Sing It Loud And Clear
(ไอ ซิง อิท เลาด แอ็นด คเลีย)
And I’ll Always Be Waiting For You
(แอ็นด อิล ออลเว บี เวททิง ฟอ ยู)
So I Look In Your Direction
(โซ ไอ ลุค อิน ยุร ดิเรคฌัน)
But You Pay Me No Attention
(บัท ยู เพ มี โน แอ็ทเทนฌัน)
And You Know How Much I Need You
(แอ็นด ยู โน เฮา มัช ไอ นีด ยู)
But You Never Even See Me
(บัท ยู เนฝเออะ อีเฝ็น ซี มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shiver คำอ่าน Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น