เนื้อเพลง Snuff คำอ่าน Slipknot

Bury All Your Secrets In My Skin
( เบริ ออล ยุร ซีคเร็ท ซิน มาย ซคิน)
Come Away With Innocence, And Leave Me With My Sins
(คัม อะเว วิฑ อีนโนะเซ็นซ , แอ็นด ลีฝ มี วิฑ มาย ซิน)
The Air Around Me Still Feels Like A Cage
(ดิ แอ อะเรานด มี ซทิล ฟีล ไลค เก เคจ)
And Love Is Just A Camouflage For What Resembles Rage Again…
(แอ็นด ลัฝ อีส จัซท ดา แคมอุฟลาฉ ฟอ ฮว็อท รีเซ๊มเบิ้ล เรจ อะเกน)

So If You Love Me, Let Me Go. And Run Away Before I Know.
(โซ อิฟ ยู ลัฝ มี , เล็ท มี โก แอ็นด รัน อะเว บิโฟ ไอ โน)
My Heart Is Just Too Dark To Care. I Can’t Destroy What Isn’t There.
(มาย ฮาท อีส จัซท ทู ดาค ทู แค ไอ แค็นท ดิซทรอย ฮว็อท อีสซึ่น แดร์)
Deliver Me Into My Fate – If I’m Alone I Cannot Hate
(ดิลีฝเออะ มี อีนทุ มาย เฟท อิฟ แอม อะโลน ไอ แคนน็อท เฮท)
I Don’t Deserve To Have You…
(ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ ทู แฮ็ฝ ยู)
My Smile Was Taken Long Ago / If I Can Change I Hope I Never Know
(มาย ซไมล วอส เทคเอ็น ล็อง อะโก / อิฟ ฟาย แค็น เชนจ ไอ โฮพ ไอ เนฝเออะ โน)

I Still Press Your Letters To My Lips
(ไอ ซทิล พเร็ซ ยุร เลทเทอะ ทู มาย ลิพ)
And Cherish Them In Parts Of Me That Savor Every Kiss
(แอ็นด เชริฌ เฑ็ม อิน พาท อ็อฝ มี แดท เซเฝอะ เอฝริ คิซ)
I Couldn’t Face A Life Without Your Light
(ไอ คูดซึ่น เฟซ อะ ไลฟ วิเฑาท ยุร ไลท)
But All Of That Was Ripped Apart… When You Refused To Fight
(บัท ดอร์ อ็อฝ แดท วอส ริพ อะพาท ฮเว็น ยู เรฟยุซ ทู ไฟท)

So Save Your Breath, I Will Not Hear. I Think I Made It Very Clear.
(โซ เซฝ ยุร บเร็ธ , ไอ วิล น็อท เฮีย ไอ ธิงค ไอ เมด อิท เฝริ คเลีย)
You Couldn’t Hate Enough To Love. Is That Supposed To Be Enough?
(ยู คูดซึ่น เฮท อินัฟ ทู ลัฝ อีส แดท ซัพโพส ทู บี อินัฟ)
I Only Wish You Weren’t My Friend. Then I Could Hurt You In The End.
(ไอ โอ๊นลี่ วิฌ ยู เวินท์ มาย ฟเร็นด เด็น นาย เคิด เฮิท ยู อิน ดิ เอ็นด)
I Never Claimed To Be A Saint…
(ไอ เนฝเออะ คเลม ทู บี อะ เซนท)
My Own Was Banished Long Ago / It Took The Death Of Hope To Let You Go
(มาย โอน วอส แบนอิฌ ล็อง อะโก / อิท ทุค เดอะ เด็ธ อ็อฝ โฮพ ทู เล็ท ยู โก)

So Break Yourself Against My Stones
(โซ บเรค ยุรเซลฟ อะเกนซท มาย ซโทน)
And Spit Your Pity In My Soul
(แอ็นด ซพิท ยุร พีทอิ อิน มาย โซล)
You Never Needed Any Help
(ยู เนฝเออะ นีด เอนอิ เฮ็ลพ)
You Sold Me Out To Save Yourself
(ยู โซลด มี เอ้า ทู เซฝ ยุรเซลฟ)
And I Won’t Listen To Your Shame
(แอ็นด ดาย ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู ยุร เฌม)
You Ran Away – You’re All The Same
(ยู แร็น อะเว ยัวร์ ออล เดอะ เซม)
Angels Lie To Keep Control…
(เอนเจล ไล ทู คีพ ค็อนทโรล)
My Love Was Punished Long Ago
(มาย ลัฝ วอส พันอิฌ ล็อง อะโก)
If You Still Care, Don’t Ever Let Me Know
(อิฟ ยู ซทิล แค , ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โน)
If You Still Care, Don’t Ever Let Me Know…
(อิฟ ยู ซทิล แค , ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Snuff คำอ่าน Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น