เนื้อเพลง Tell Me Something I Don’t Know คำอ่าน Selena Gomez & the Scene

Everybody tells me,
( เอวี่บอดี้ เท็ล มี ,)
That it’s so hard to make it,
(แดท อิทซ โซ ฮาด ทู เมค อิท ,)
Yet so hard to break it,
(เย็ท โซ ฮาด ทู บเรค อิท ,)
And there’s no way to fake it,
(แอ็นด แดร์ โน เว ทู เฟค อิท ,)
Everybody tells me that it’s wrong what I’m feeling,
(เอวี่บอดี้ เท็ล มี แดท อิทซ ร็อง ฮว็อท แอม ฟีลอิง ,)
I shouldn’t believe in,
(ไอ ชูดดึ่น บิลีฝ อิน ,)
The dreams that I’m dreaming,
(เดอะ ดรีม แดท แอม ดรีมมิง ,)

I hear it everyday,
(ไอ เฮีย อิท เอวี่เดย์ ,)
I hear it all the time,
(ไอ เฮีย อิท ดอร์ เดอะ ไทม ,)
I’m never gonna amount to much,
(แอม เนฝเออะ กอนนะ อะเมานท ทู มัช ,)
But they’re never gonna change my mind.
(บัท เดรว เนฝเออะ กอนนะ เชนจ มาย ไมนด)
Oh!
(โอ !)

Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know.
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)

How many inches in a mile,
(เฮา เมนอิ อินเชด ซิน อะ ไมล ,)
What it takes to make you smile
(ฮว็อท ดิธ เทค ทู เมค ยู ซไมล)
get ya not to treat me like a child, baby.
(เก็ท ยา น็อท ทู ทรีท มี ไลค เก ไชล , เบบิ)

Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know.
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)

Tell me, tell me something I don’t know,
(เท็ล มี , เท็ล มี ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Tell me, tell me something I don’t know.
(เท็ล มี , เท็ล มี ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)

Everybody tells me I don’t know what I’m doing,
(เอวี่บอดี้ เท็ล มี ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม ดูอิง ,)
This life I’m pursuing,
(ดีซ ไลฟ แอม เพอชิวลิงค์ ,)
The odds are be loosing
(ดิ อ๊อดด แซร์ บี ลูสซิง)

Everybody tells me that it’s one in a million,
(เอวี่บอดี้ เท็ล มี แดท อิทซ วัน อิน อะ มีลยัน ,)
More like one in a billion,
(โม ไลค วัน อิน อะ บีลยัน ,)
Or one in a zillion.
(ออ วัน อิน อะ ซิลหลิออน)

I hear it everyday,
(ไอ เฮีย อิท เอวี่เดย์ ,)
I hear it all the time,
(ไอ เฮีย อิท ดอร์ เดอะ ไทม ,)
I’m never gonna mount to much,
(แอม เนฝเออะ กอนนะ เมานท ทู มัช ,)
But they’re never gonna change my mind.
(บัท เดรว เนฝเออะ กอนนะ เชนจ มาย ไมนด)
Oh!
(โอ !)

Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know.
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)

How many inches in a mile,
(เฮา เมนอิ อินเชด ซิน อะ ไมล ,)
What it takes to make you smile,
(ฮว็อท ดิธ เทค ทู เมค ยู ซไมล ,)
get ya not to treat me like a child, baby.
(เก็ท ยา น็อท ทู ทรีท มี ไลค เก ไชล , เบบิ)

Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)

[RAP]
([ แร็พ ])
So here’s the track
(โซ เฮียร เดอะ ทแรค)
Like Katrina make you work like machine
(ไลค คิดตีน่า เมค ยู เวิค ไลค มะฌีน)
And make ’em say “i’m ready!”
(แอ็นด เมค เอ็ม เซ ” แอม เรดอิ ! “)

Are you ready for it?
(อาร์ ยู เรดอิ ฟอ อิท)
Yeah I’m ready for it.
(เย่ แอม เรดอิ ฟอ อิท)
Really ready for it?
(ริแอ็ลลิ เรดอิ ฟอ อิท)
Yeah I’m ready for it.
(เย่ แอม เรดอิ ฟอ อิท)
Let’s get ready for this.
(เล็ท เก็ท เรดอิ ฟอ ดีซ)

I’m on my way,
(แอม ออน มาย เว ,)
I know I’m gonna get there someday,
(ไอ โน แอม กอนนะ เก็ท แดร์ ซัมเดย์ ,)
It doesn’t help when you say,
(อิท ดัสอินท เฮ็ลพ ฮเว็น ยู เซ ,)
It won’t be easy.
(อิท ว็อนท บี อีสอิ)

Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Something I don’t know.
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)

How many inches in a mile,
(เฮา เมนอิ อินเชด ซิน อะ ไมล ,)
What it takes to make you smile,
(ฮว็อท ดิธ เทค ทู เมค ยู ซไมล ,)
Getcha not to treat me like a child, baby.
(แกทชา น็อท ทู ทรีท มี ไลค เก ไชล , เบบิ)

Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
something I don’t know.
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)

How many inches in a mile,
(เฮา เมนอิ อินเชด ซิน อะ ไมล ,)
What it takes to make you smile,
(ฮว็อท ดิธ เทค ทู เมค ยู ซไมล ,)
Getcha not to treat me like a child, baby.
(แกทชา น็อท ทู ทรีท มี ไลค เก ไชล , เบบิ)

Tell me, tell me, tell me,
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
something I don’t know,
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน ,)
something I don’t know!
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me Something I Don’t Know คำอ่าน Selena Gomez & the Scene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น