เนื้อเพลง The Rose คำอ่าน Bette Midler

Some say love,
( ซัม เซ ลัฝ ,)
it is a river that drowned the tender reed.
(อิท อีส ซา รีฝเออะ แดท ดเราน เดอะ เทนเดอะ รีด)
Some say love,
(ซัม เซ ลัฝ ,)
it is a razor that leaves your soul to bleed.
(อิท อีส ซา เรเสอะ แดท ลีฝ ยุร โซล ทู บลีด)
Some say love,
(ซัม เซ ลัฝ ,)
it is a hunger, an endless aching need.
(อิท อีส ซา ฮังเกอะ , แอน เอ็นเล็ซ เอคอิง นีด)
I say love,
(ไอ เซ ลัฝ ,)
it is a flower, and you it’s only seed.
(อิท อีส ซา ฟเลาเออะ , แอ็นด ยู อิทซ โอ๊นลี่ ซี)
It’s the heart,
(อิทซ เดอะ ฮาท ,)
afraid of breaking, that never learns to dance.
(อัฟเรด อ็อฝ บเรคคิง , แดท เนฝเออะ เลิน ทู ดานซ)
It’s the dream,
(อิทซ เดอะ ดรีม ,)
afraid of waking, that never takes a chance.
(อัฟเรด อ็อฝ เวคกิ้ง , แดท เนฝเออะ เทค ซา ชานซ)
It’s the one
(อิทซ ดิ วัน)
who won’t be taken, who cannot seem to give.
(ฮู ว็อนท บี เทคเอ็น , ฮู แคนน็อท ซีม ทู กิฝ)
And the soul,
(แอ็นด เดอะ โซล ,)
afraid of dyin’, that never learns to live.
(อัฟเรด อ็อฝ ดายอิน , แดท เนฝเออะ เลิน ทู ไลฝ)
When the night has been too lonely,
(ฮเว็น เดอะ ไนท แฮ็ส บีน ทู โลนลิ ,)
and the road has been too long,
(แอ็นด เดอะ โรด แฮ็ส บีน ทู ล็อง ,)
And you think that love is only
(แอ็นด ยู ธิงค แดท ลัฝ อีส โอ๊นลี่)
for the lucky and the strong,
(ฟอ เดอะ ลัคคิ แอ็นด เดอะ ซทร็อง ,)
Just remember in the winter
(จัซท ริเมมเบอะ อิน เดอะ วีนเทอะ)
far beneath the bitter snows,
(ฟา บินีธ เดอะ บีทเทอะ ซโน ,)
Lies the seed,
(ไล เดอะ ซี ,)
that with the sun’s love, in the spring becomes The Rose.
(แดท วิฑ เดอะ ซัน ลัฝ , อิน เดอะ ซพริง บิคัม เดอะ โรส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Rose คำอ่าน Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น