เนื้อเพลง Together Again คำอ่าน Janet Jackson

There Are Times
( แดร์ อาร์ ไทม)
When I Look Above
(ฮเว็น นาย ลุค อะบัฝ)
And Beyond
(แอ็นด บิยอนด)
There Are Times When I Feel Your Love
(แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น นาย ฟีล ยุร ลัฝ)
Around Me Baby
(อะเรานด มี เบบิ)
I’ll Never Forget My Baby
(อิล เนฝเออะ เฟาะเกท มาย เบบิ)
I’ll Never Forget You
(อิล เนฝเออะ เฟาะเกท ยู)

There Are Times When I Look Above And Beyond
(แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น นาย ลุค อะบัฝ แอ็นด บิยอนด)
There Are Times When I Feel Your Love Around Me Baby
(แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น นาย ฟีล ยุร ลัฝ อะเรานด มี เบบิ)
I’ll Never Forget My Baby
(อิล เนฝเออะ เฟาะเกท มาย เบบิ)

When I Feel That I Don’t Belong
(ฮเว็น นาย ฟีล แดท ไอ ด้อนท์ บิลอง)
Draw My Strength
(ดรอ มาย ซทเร็งธ)
From The Words When You Said
(ฟร็อม เดอะ เวิด ฮเว็น ยู เซ็ด)
Hey It’s About You Baby
(เฮ อิทซ อะเบาท ยู เบบิ)
Look Deeper Inside You Baby
(ลุค ดิพเพออีนไซด ยู เบบิ)

Bridge
(บริจ)
Dream About Us Together Again
(ดรีม อะเบาท อัซ ทุเกฑเออะ อะเกน)
What I Want Us Together Again Baby
(ฮว็อท ไอ ว็อนท อัซ ทุเกฑเออะ อะเกน เบบิ)
I Know We’ll Be Together Again Cuz
(ไอ โน เว็ล บี ทุเกฑเออะ อะเกน คัซ)

Chorus
(โครัซ)
Everywhere I Go
(เอวี่แวร์ ไอ โก)
Every Smile I See
(เอฝริ ซไมล ไอ ซี)
I Know You Are There
(ไอ โน ยู อาร์ แดร์)
Smilin Back At Me
(สไมลิน แบ็ค แกท มี)
Dancin In Moonlight
(แดนซิน อิน มูนไลท์)
I Know You Are Free
(ไอ โน ยู อาร์ ฟรี)
Cuz I Can See Your Star
(คัซ ไอ แค็น ซี ยุร ซทา)
Shinin Down On Me
(ชายนิน เดาน ออน มี)

Together Again Ooh
(ทุเกฑเออะ อะเกน อู้)
Good Times We’ll Share Again
(เกิด ไทม เว็ล แฌ อะเกน)
Together Again Ooh
(ทุเกฑเออะ อะเกน อู้)
Makes Me Wanna Dance
(เมค มี วอนนา ดานซ)
Together Again Ooh
(ทุเกฑเออะ อะเกน อู้)
Say It Loud And Proud
(เซ อิท เลาด แอ็นด พเราด)
Together Again Ooh
(ทุเกฑเออะ อะเกน อู้)
All My Love’s For You
(ออล มาย ลัฝ ฟอ ยู)

Always Been A True Angel To Me
(ออลเว บีน อะ ทรู เอนเจล ทู มี)
Now Above
(เนา อะบัฝ)
I Can’t Wait For You To Wrap Your Wings Around Me Baby
(ไอ แค็นท เวท ฟอ ยู ทู แร็พ ยุร วิง อะเรานด มี เบบิ)
Oooh Wrap Them Around Me Baby
(อู้ แร็พ เฑ็ม อะเรานด มี เบบิ)

Sometimes Hear You Whisperin
(ซัมไทม์ เฮีย ยู วิชปีนิริน)
No More Pain
(โน โม เพน)
No Worries Will You Ever See Now Baby
(โน วอรีสฺ วิล ยู เอฝเออะ ซี เนา เบบิ)
I’m So Happy For My Baby
(แอม โซ แฮพพิ ฟอ มาย เบบิ)

Bridge
(บริจ)

Chorus
(โครัซ)

Together Again Ooh
(ทุเกฑเออะ อะเกน อู้)
Good Times We’ll Share Again
(เกิด ไทม เว็ล แฌ อะเกน)
Together Again Ooh
(ทุเกฑเออะ อะเกน อู้)
Ooh It Makes Me Wanna Dance
(อู้ อิท เมค มี วอนนา ดานซ)
Together Again Ooh
(ทุเกฑเออะ อะเกน อู้)
Say It Loud And Proud
(เซ อิท เลาด แอ็นด พเราด)
Together Again Ooh
(ทุเกฑเออะ อะเกน อู้)
All My Love’s For You
(ออล มาย ลัฝ ฟอ ยู)

There Are Times When I Look Above And Beyond
(แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น นาย ลุค อะบัฝ แอ็นด บิยอนด)
There Are Times When I Feel You Smile Upon Me Baby
(แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น นาย ฟีล ยู ซไมล อุพอน มี เบบิ)
I’ll Never Forget My Baby
(อิล เนฝเออะ เฟาะเกท มาย เบบิ)

What I’d Give Just To Hold You Close
(ฮว็อท อาย กิฝ จัซท ทู โฮลด ยู คโลส)
As On Earth
(แอ็ส ออน เอิธ)
In Heaven We Will Be Together Baby
(อิน เฮฝเอ็น วี วิล บี ทุเกฑเออะ เบบิ)
Together Again My Baby
(ทุเกฑเออะ อะเกน มาย เบบิ)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Together Again คำอ่าน Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น