เนื้อเพลง Lucky Strike คำอ่าน Maroon 5

You’re such a motivator, I gotta get you where
( ยัวร์ ซัช อะ มอดี้เวเดอร์ , ไอ กอททะ เก็ท ยู ฮแว)
So sick of saying yes sir, yes sir
(โซ ซิค อ็อฝ เซอิง เย็ซ เซอ , เย็ซ เซอ)
You’re such an instigator, you wanna play the game
(ยัวร์ ซัช แอน อีนซทิเกเทอะ , ยู วอนนา พเล เดอะ เกม)
Take it or leave it, that’s her, that’s her
(เทค อิท ออ ลีฝ อิท , แด๊ท เฮอ , แด๊ท เฮอ)
And I can’t wait another minute
(แอ็นด ดาย แค็นท เวท แอะนัธเออะ มินยูท)
I can’t take the look she’s giving
(ไอ แค็นท เทค เดอะ ลุค ชี กีฝวิง)
Your body rocking, keep me up all night
(ยุร บอดอิ รอคกิง , คีพ มี อัพ ออล ไนท)
One in a million
(วัน อิน อะ มีลยัน)
My lucky strike
(มาย ลัคคิ ซทไรค)

Got me so high, and then she dropped me
(ก็อท มี โซ ไฮ , แอ็นด เด็น ชี ดร็อพ มี)
But she got me, she got me, she got me bad
(บัท ชี ก็อท มี , ชี ก็อท มี , ชี ก็อท มี แบ็ด)
Took me inside and then she rocked me
(ทุค มี อีนไซด แอ็นด เด็น ชี ร็อค มี)
She keep up all night, this is what it sounds like
(ชี คีพ อัพ ออล ไนท , ดีซ ซิส ฮว็อท ดิธ เซานด ไลค)

Oh oh oh my lucky strike
(โอ โอ โอ มาย ลัคคิ ซทไรค)
Oh oh oh my lucky strike
(โอ โอ โอ มาย ลัคคิ ซทไรค)
Your body rocking, keep me up all night
(ยุร บอดอิ รอคกิง , คีพ มี อัพ ออล ไนท)
One in a million, my lucky strike
(วัน อิน อะ มีลยัน , มาย ลัคคิ ซทไรค)

Stuck in an elevator, she take me to the sky
(ซทัค อิน แอน เอลอิเฝเทอะ , ชี เทค มี ทู เดอะ ซไค)
And I don’t wanna go down, go down
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา โก เดาน , โก เดาน)
She said I’ll feel you later, go ahead and fantasize
(ชี เซ็ด อิล ฟีล ยู เลทเออะ , โก อะเฮด แอ็นด แฟนทาซาย)
She make me want her right now right now
(ชี เมค มี ว็อนท เฮอ ไรท เนา ไรท เนา)

And I can’t wait another minute
(แอ็นด ดาย แค็นท เวท แอะนัธเออะ มินยูท)
I can’t take the look she’s giving
(ไอ แค็นท เทค เดอะ ลุค ชี กีฝวิง)
Your body rocking, keep me up all night
(ยุร บอดอิ รอคกิง , คีพ มี อัพ ออล ไนท)
One in a million
(วัน อิน อะ มีลยัน)
My lucky strike
(มาย ลัคคิ ซทไรค)

Got me so high, and then she dropped me
(ก็อท มี โซ ไฮ , แอ็นด เด็น ชี ดร็อพ มี)
But she got me, she got me, she got me bad
(บัท ชี ก็อท มี , ชี ก็อท มี , ชี ก็อท มี แบ็ด)
Took me inside and then she rocked me
(ทุค มี อีนไซด แอ็นด เด็น ชี ร็อค มี)
She keep up all night, this is what it sounds like
(ชี คีพ อัพ ออล ไนท , ดีซ ซิส ฮว็อท ดิธ เซานด ไลค)

Oh oh oh my lucky strike
(โอ โอ โอ มาย ลัคคิ ซทไรค)
Oh oh oh my lucky strike
(โอ โอ โอ มาย ลัคคิ ซทไรค)
Your body rocking, keep me up all night
(ยุร บอดอิ รอคกิง , คีพ มี อัพ ออล ไนท)
One in a million, my lucky strike
(วัน อิน อะ มีลยัน , มาย ลัคคิ ซทไรค)

Hey, you’re taking all my pain away
(เฮ , ยัวร์ เทคอิง ออล มาย เพน อะเว)
You’re shaking like an earthquake
(ยัวร์ เชคกิ้ง ไลค แอน เอิทเควก)
Hey, you’re taking all my pain away
(เฮ , ยัวร์ เทคอิง ออล มาย เพน อะเว)
You’re shaking like an earthquake
(ยัวร์ เชคกิ้ง ไลค แอน เอิทเควก)

Got me so high, and then she dropped me
(ก็อท มี โซ ไฮ , แอ็นด เด็น ชี ดร็อพ มี)
But she got me, she got me, she got me bad
(บัท ชี ก็อท มี , ชี ก็อท มี , ชี ก็อท มี แบ็ด)
Took me inside and then she rocked me
(ทุค มี อีนไซด แอ็นด เด็น ชี ร็อค มี)
She keep up all night, this is what it sounds like
(ชี คีพ อัพ ออล ไนท , ดีซ ซิส ฮว็อท ดิธ เซานด ไลค)

Oh oh oh my lucky strike
(โอ โอ โอ มาย ลัคคิ ซทไรค)
Oh oh oh my lucky strike
(โอ โอ โอ มาย ลัคคิ ซทไรค)
Your body rocking, keep me up all night
(ยุร บอดอิ รอคกิง , คีพ มี อัพ ออล ไนท)
One in a million, my lucky strike
(วัน อิน อะ มีลยัน , มาย ลัคคิ ซทไรค)

My lucky strike, my lucky strike
(มาย ลัคคิ ซทไรค , มาย ลัคคิ ซทไรค)
Your body rocking, keep me up all night
(ยุร บอดอิ รอคกิง , คีพ มี อัพ ออล ไนท)
One in a million
(วัน อิน อะ มีลยัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lucky Strike คำอ่าน Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น