เนื้อเพลง Try Again คำอ่าน Aaliyah

Timbaland :
( ทิมแบน :)
It’s been a long time
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไทม)
I shouldn’t a left you
(ไอ ชูดดึ่น ดา เล็ฟท ยู)
Without a dope beat to step to
(วิเฑาท ดา โดพ บีท ทู ซเท็พ ทู)
step to, step to, etc.
(ซเท็พ ทู , ซเท็พ ทู , อีทีซี)

It’s been a long time
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไทม)
We shouldn’t a left you
(วี ชูดดึ่น ดา เล็ฟท ยู)
Without a dope beat to step to
(วิเฑาท ดา โดพ บีท ทู ซเท็พ ทู)
step to, step to, etc.
(ซเท็พ ทู , ซเท็พ ทู , อีทีซี)
freaky freaky freaky….baby girl what?
(ฟรีคกี้ฟรีคกี้ฟรีคกี้เบบิ เกิล ฮว็อท)

Aaliyah :
(แอลรีแยซ :)
What would you do to get to me?
(ฮว็อท เวิด ยู ดู ทู เก็ท ทู มี)
What would you say to have your way?
(ฮว็อท เวิด ยู เซ ทู แฮ็ฝ ยุร เว)
Would you give up or try again?
(เวิด ยู กิฝ อัพ ออ ทไร อะเกน)
If i hesitate to let you in
(อิฟ ฟาย เฮสอิเทท ทู เล็ท ยู อิน)
Would you be yourself?
(เวิด ยู บี ยุรเซลฟ)
or play a role?
(ออ พเล อะ โรล)
Tell all the boys
(เท็ล ออล เดอะ บอย)
or keep it low
(ออ คีพ อิท โล)
If i say no would you turn away?
(อิฟ ฟาย เซ โน เวิด ยู เทิน อะเว)
or play me off, or would you stay?
(ออ พเล มี ออฟฟ , ออ เวิด ยู ซเท)

Chorus :
(โครัซ :)
And if at first you don’t succeed
(แอ็นด อิฟ แอ็ท เฟิซท ยู ด้อนท์ ซัคซีด)
Dust yourself off and try again
(ดัซท ยุรเซลฟ ออฟฟ แอ็นด ทไร อะเกน)
You can dust it off and try again, try again
(ยู แค็น ดัซท ดิธ ออฟฟ แอ็นด ทไร อะเกน , ทไร อะเกน)
cuz if at first you don’t succeed
(คัซ อิฟ แอ็ท เฟิซท ยู ด้อนท์ ซัคซีด)
You can dust it off and try again
(ยู แค็น ดัซท ดิธ ออฟฟ แอ็นด ทไร อะเกน)
Dust yourself off and try again, try again
(ดัซท ยุรเซลฟ ออฟฟ แอ็นด ทไร อะเกน , ทไร อะเกน)

I’m into you, you’re into me
(แอม อีนทุ ยู , ยัวร์ อีนทุ มี)
But I can’t let it go, so easily
(บัท ไอ แค็นท เล็ท ดิธ โก , โซ อีสอิลิ)
Not til i see, what this could be
(น็อท ทิล ไอ ซี , ฮว็อท ดีซ เคิด บี)
Could be eternally, or just a week
(เคิด บี อิเทอแน็ลลิ , ออ จัซท ดา วีค)
You know our chemistry, it’s off the chain
(ยู โน เอ๊า เคมอิซทริ , อิทซ ออฟฟ เดอะ เชน)
It’s perfect now, but will it change?
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท เนา , บัท วิล อิท เชนจ)
This ain’t a yes, this ain’t a no
(ดีซ เอน ดา เย็ซ , ดีซ เอน ดา โน)
Just do your thing, we’ll see how it goes
(จัซท ดู ยุร ธิง , เว็ล ซี เฮา อิท โกซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You don’t wanna throw it all away
(ยู ด้อนท์ วอนนา ธโร อิท ดอร์ อะเว)
I might be shy on the first date what about the next date?
(ไอ ไมท บี ไฌ ออน เดอะ เฟิซท เดท ฮว็อท อะเบาท เดอะ เน็คซท เดท)
Huh? Huh? Huh? Huh?
(ฮู ฮู ฮู ฮู)
Said you don’t wanna throw it all away
(เซ็ด ยู ด้อนท์ วอนนา ธโร อิท ดอร์ อะเว)
I might be buggin on the first date what about the next date?
(ไอ ไมท บี บักกิน ออน เดอะ เฟิซท เดท ฮว็อท อะเบาท เดอะ เน็คซท เดท)
Huh? Huh? Huh? Huh?
(ฮู ฮู ฮู ฮู)

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ 2)

Been a long time time
(บีน อะ ล็อง ไทม ไทม)
I shouldn’t have left you
(ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ฟท ยู)
Without a dope beat to step to
(วิเฑาท ดา โดพ บีท ทู ซเท็พ ทู)
Step to, step to, step to
(ซเท็พ ทู , ซเท็พ ทู , ซเท็พ ทู)

It’s been a long time
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไทม)
we shouldn’t have left you
(วี ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ฟท ยู)
Without a dope beat to step to
(วิเฑาท ดา โดพ บีท ทู ซเท็พ ทู)
Step to, step to, step to..[freaky freaky freaky]
(ซเท็พ ทู , ซเท็พ ทู , ซเท็พ ทู [ ฟรีคกี้ฟรีคกี้ฟรีคกี้])

[Chorus]
([ โครัซ ])

It’s been a long time
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไทม)
We shouldn’t have left you
(วี ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ฟท ยู)
Without a dope beat to step to
(วิเฑาท ดา โดพ บีท ทู ซเท็พ ทู)
step to, what?, step to
(ซเท็พ ทู , ฮว็อท , ซเท็พ ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Try Again คำอ่าน Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น