เนื้อเพลง True Colors คำอ่าน Cyndi Lauper

you with the sad eyes
( ยู วิฑ เดอะ แซ็ด ไอ)
Don’t be discouraged
(ด้อนท์ บี ดิซเคอริจ)
Oh i realize
(โอ ไอ รีแอะไลส)
It’s hard to take courage
(อิทซ ฮาด ทู เทค เคอริจ)
In a world full of people
(อิน อะ เวิลด ฟูล อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
You can lose sight of it all
(ยู แค็น ลูส ไซท อ็อฝ อิท ดอร์)
And the darkness inside you
(แอ็นด เดอะ ดาคเน็ซ อีนไซด ยู)
Can make you feel so small
(แค็น เมค ยู ฟีล โซ ซมอล)

But i see your true colors
(บัท ไอ ซี ยุร ทรู คัลเออะ)
Shining through
(ชายนิง ธรู)
I see your true colors
(ไอ ซี ยุร ทรู คัลเออะ)
And that’s why i love you
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
So don’t be afraid to let them show
(โซ ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู เล็ท เฑ็ม โฌ)
Your true colors
(ยุร ทรู คัลเออะ)
True colors are beautiful,
(ทรู คัลเออะ แซร์ บยูทิฟุล ,)
Like a rainbow
(ไลค เก เรนโบว์)

Show me a smile then,
(โฌ มี อะ ซไมล เด็น ,)
Don’t be unhappy, can’t remember
(ด้อนท์ บี อันแฮพพิ , แค็นท ริเมมเบอะ)
When i last saw you laughing
(ฮเว็น นาย ลาซท ซอ ยู ลาฟอิง)
If this world makes you crazy
(อิฟ ดีซ เวิลด เมค ยู คเรสิ)
And you’ve taken all you can bear
(แอ็นด ยู๊ฟ เทคเอ็น ออล ยู แค็น แบ)
You call me up
(ยู คอล มี อัพ)
Because you know i’ll be there
(บิคอส ยู โน อิล บี แดร์)

And i’ll see your true colors
(แอ็นด อิล ซี ยุร ทรู คัลเออะ)
Shining through
(ชายนิง ธรู)
I see your true colors
(ไอ ซี ยุร ทรู คัลเออะ)
And that’s why i love you
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
So don’t be afraid to let them show
(โซ ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู เล็ท เฑ็ม โฌ)
Your true colors
(ยุร ทรู คัลเออะ)
True colors are beautiful,
(ทรู คัลเออะ แซร์ บยูทิฟุล ,)
Like a rainbow
(ไลค เก เรนโบว์)

[when i last saw you laughing]
([ ฮเว็น นาย ลาซท ซอ ยู ลาฟอิง ])
If this world makes you crazy
(อิฟ ดีซ เวิลด เมค ยู คเรสิ)
And you’ve taken all you can bear
(แอ็นด ยู๊ฟ เทคเอ็น ออล ยู แค็น แบ)
You call me up
(ยู คอล มี อัพ)
Because you know i’ll be there
(บิคอส ยู โน อิล บี แดร์)

And i’ll see your true colors
(แอ็นด อิล ซี ยุร ทรู คัลเออะ)
Shining through
(ชายนิง ธรู)
I see your true colors
(ไอ ซี ยุร ทรู คัลเออะ)
And that’s why i love you
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
So don’t be afraid to let them show
(โซ ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู เล็ท เฑ็ม โฌ)

Your true colors
(ยุร ทรู คัลเออะ)
True colors
(ทรู คัลเออะ)
True colors
(ทรู คัลเออะ)
Shining through
(ชายนิง ธรู)

I see your true colors
(ไอ ซี ยุร ทรู คัลเออะ)
And that’s why i love you
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
So don’t be afraid to let them show
(โซ ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู เล็ท เฑ็ม โฌ)
Your true colors
(ยุร ทรู คัลเออะ)
True colors are beautiful,
(ทรู คัลเออะ แซร์ บยูทิฟุล ,)
Like a rainbow
(ไลค เก เรนโบว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง True Colors คำอ่าน Cyndi Lauper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น