เนื้อเพลง There She Goes คำอ่าน Sixpence None The Richer

There she goes
( แดร์ ชี โกซ)
There she goes again
(แดร์ ชี โกซ อะเกน)
Racing through my brain
(เรสซิ่ง ธรู มาย บเรน)
And I just can’t contain
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ค็อนเทน)
This feeling that remains
(ดีซ ฟีลอิง แดท ริเมน)

There she goes
(แดร์ ชี โกซ)
There she goes again
(แดร์ ชี โกซ อะเกน)
Pulsing through my vains
(โพวซิง ธรู มาย เฝน)
And I just can’t contain
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ค็อนเทน)
This feeling that remains
(ดีซ ฟีลอิง แดท ริเมน)

There she goes [there she goes again]
(แดร์ ชี โกซ [ แดร์ ชี โกซ อะเกน ])
There she goes again [there she goes again]
(แดร์ ชี โกซ อะเกน [ แดร์ ชี โกซ อะเกน ])
Racing through my brain [there she goes again]
(เรสซิ่ง ธรู มาย บเรน [ แดร์ ชี โกซ อะเกน ])
And I just can’t contain
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ค็อนเทน)
This feeling that remains
(ดีซ ฟีลอิง แดท ริเมน)

There she goes
(แดร์ ชี โกซ)
There she goes again
(แดร์ ชี โกซ อะเกน)
She calls my name
(ชี คอล มาย เนม)
Pulls my train
(พุล มาย ทเรน)
No one else could heal my pain
(โน วัน เอ็ลซ เคิด ฮีล มาย เพน)
And I just can’t contain
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ค็อนเทน)
This feeling that remains
(ดีซ ฟีลอิง แดท ริเมน)

There she goes [she calls my name]
(แดร์ ชี โกซ [ ชี คอล มาย เนม ])
There she goes again [she calls my name]
(แดร์ ชี โกซ อะเกน [ ชี คอล มาย เนม ])
Chasing down my lane [she calls my name]
(เชซิง เดาน มาย เลน [ ชี คอล มาย เนม ])
And I just can’t contain
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท ค็อนเทน)
This feeling that remains
(ดีซ ฟีลอิง แดท ริเมน)

There she goes [there she goes again]
(แดร์ ชี โกซ [ แดร์ ชี โกซ อะเกน ])
There she goes [there she goes again]
(แดร์ ชี โกซ [ แดร์ ชี โกซ อะเกน ])
There she goes
(แดร์ ชี โกซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There She Goes คำอ่าน Sixpence None The Richer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น