เนื้อเพลง Suga Suga คำอ่าน Baby Bash feat Frankie J

So tight, so fly
( โซ ไทท , โซ ฟไล)
You got me lifted, you got me lifted
(ยู ก็อท มี ลิฟท , ยู ก็อท มี ลิฟท)

[Frankie J.]
([ เฟรงคี เจ ])
You got me lifted shifted higher than a ceiling
(ยู ก็อท มี ลิฟท ฌิฟท ไฮเออะ แฑ็น อะ ซีลอิง)
And ooh wee it’s the ultimate feeling
(แอ็นด อู้ วี อิทซ ดิ อัลทิมิท ฟีลอิง)
You got me lifted feeling so gifted
(ยู ก็อท มี ลิฟท ฟีลอิง โซ กิฟท)
Sugar how you get so fly?
(ฌูกเออะ เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)

[Baby Bash]
([ เบบิ แบ็ฌ ])
You know its leather when we ride
(ยู โน อิทซ เลฑเออะ ฮเว็น วี ไรด)
Wood grain and raw hide
(วู๊ด กเรน แอ็นด รอ ไฮด)
Doing what we do, watching screens getting high
(ดูอิง ฮว็อท วี ดู , วัทชิง ซครีน เกดดดิ้ง ไฮ)
Gurl you keep it so fly with you sweet hunnybuns
(เกอ ยู คีพ อิท โซ ฟไล วิฑ ยู สวี้ท ฮันนีบันสฺ)
You was there when the money was gone
(ยู วอส แดร์ ฮเว็น เดอะ มันอิ วอส กอน)
You’ll be there when the money comes
(โยว บี แดร์ ฮเว็น เดอะ มันอิ คัม)
Off top I can’t lie I love to get blowed
(ออฟฟ ท็อพ ไอ แค็นท ไล ไอ ลัฝ ทู เก็ท บโล)
You my lil’sugar, I’m yo little chulo
(ยู มาย ลิวซูการ์ , แอม โย ลิ๊ทเทิ่ล ชิวโล)
And every time we kick it it’s off to the groovy
(แอ็นด เอฝริ ไทม วี คิด อิท อิทซ ออฟฟ ทู เดอะ กรูฝวี่)
Treat you like my sticky ickey or my sweet oowy goowy [fa real though]
(ทรีท ยู ไลค มาย ซทีคคิ อายซีเค ออ มาย สวี้ท oowy กูวายวี่ [ ฟา ริแอ็ล โธ ])

[Frankie J.]
([ เฟรงคี เจ ])
You got me lifted shifted higher than a ceiling
(ยู ก็อท มี ลิฟท ฌิฟท ไฮเออะ แฑ็น อะ ซีลอิง)
And ooh wee it’s the ultimate feeling
(แอ็นด อู้ วี อิทซ ดิ อัลทิมิท ฟีลอิง)
You got me lifted feeling so gifted
(ยู ก็อท มี ลิฟท ฟีลอิง โซ กิฟท)
Sugar how you get so fly?
(ฌูกเออะ เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)

[Baby Bash]
([ เบบิ แบ็ฌ ])
Now I ain’t worried about a thang cause I just hit me a lick
(เนา ไอ เอน เวอริ อะเบาท ดา เตง คอส ไอ จัซท ฮิท มี อะ ลิค)
I got a fat sack and a superfly chick
(ไอ ก็อท ดา แฟ็ท แซ็ค แอ็นด อะ ซูปเพอฟาย ชิค)
There ain’t nothing you can say to a playa
(แดร์ เอน นัธอิง ยู แค็น เซ ทู อะ พอลเย)
Cause doowop, she fly like the planes in the air
(คอส ดาวฮูบ , ชี ฟไล ไลค เดอะ พเลน ซิน ดิ แอ)
That’s right she’s full grown settin the wrong tone
(แด๊ท ไรท ชี ฟูล กโรน เซทดิน เดอะ ร็อง โทน)
Im diggin the energy and im lovin the o-zone
(แอม ดิคกิน ดิ เอนเออะจิ แอ็นด แอม ลัฝวิน ดิ โอ โสน)
So fly like a dove so fly like a raven
(โซ ฟไล ไลค เก ดัฝ โซ ฟไล ไลค เก เรเฝ็น)
Quick to politic with some fly conversation
(ควิค ทู พอลอิทิค วิฑ ซัม ฟไล คอนเฝอะเซฌัน)
In a natural mood then im a natural dude
(อิน อะ แนชแร็ล มูด เด็น แอม มา แนชแร็ล ดยูด)
And we some natural fools blowin out by the pool
(แอ็นด วี ซัม แนชแร็ล ฟูล โบลวิน เอ้า ไบ เดอะ พูล)
She like my sexy-cool mama with blades on her berata
(ชี ไลค มาย เซคซิ คูล มามะ วิฑ บเลด ออน เฮอ บีราดา)
Rockin’ Dolce Gabbana [italian] with highdrows and an igwana
(รอคกิน โดลเซ แก๊บบานา [ อิแทลแย็น ] วิฑ ฮายดาวสฺ แซน แอน อิควานา)

[Frankie J.]
([ เฟรงคี เจ ])
You got me lifted shifted higher than a ceiling
(ยู ก็อท มี ลิฟท ฌิฟท ไฮเออะ แฑ็น อะ ซีลอิง)
And ooh wee it’s the ultimate feeling
(แอ็นด อู้ วี อิทซ ดิ อัลทิมิท ฟีลอิง)
You got me lifted feeling so gifted
(ยู ก็อท มี ลิฟท ฟีลอิง โซ กิฟท)
Sugar how you get so fly?
(ฌูกเออะ เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)

[BRIGE]
([ BRIGE ])
You know its leather when we ride
(ยู โน อิทซ เลฑเออะ ฮเว็น วี ไรด)
Wood grain and raw hide
(วู๊ด กเรน แอ็นด รอ ไฮด)
Doing what we do, watching screens getting high
(ดูอิง ฮว็อท วี ดู , วัทชิง ซครีน เกดดดิ้ง ไฮ)
Gurl you keep it so fly with you sweet hunnybuns
(เกอ ยู คีพ อิท โซ ฟไล วิฑ ยู สวี้ท ฮันนีบันสฺ)
You was there when the money was gone
(ยู วอส แดร์ ฮเว็น เดอะ มันอิ วอส กอน)
You’ll be there when the money comes
(โยว บี แดร์ ฮเว็น เดอะ มันอิ คัม)

You know its leather when we ride
(ยู โน อิทซ เลฑเออะ ฮเว็น วี ไรด)
Wood grain and raw hide
(วู๊ด กเรน แอ็นด รอ ไฮด)
Doing what we do, watching screens getting high
(ดูอิง ฮว็อท วี ดู , วัทชิง ซครีน เกดดดิ้ง ไฮ)
Gurl you keep it so fly with you sweet hunnybuns
(เกอ ยู คีพ อิท โซ ฟไล วิฑ ยู สวี้ท ฮันนีบันสฺ)
You was there when the money was gone
(ยู วอส แดร์ ฮเว็น เดอะ มันอิ วอส กอน)
You’ll be there when the money comes [fa real though]
(โยว บี แดร์ ฮเว็น เดอะ มันอิ คัม [ ฟา ริแอ็ล โธ ])

[Frankie J.]
([ เฟรงคี เจ ])
You got me lifted shifted higher than a ceiling
(ยู ก็อท มี ลิฟท ฌิฟท ไฮเออะ แฑ็น อะ ซีลอิง)
And ooh wee it’s the ultimate feeling
(แอ็นด อู้ วี อิทซ ดิ อัลทิมิท ฟีลอิง)
You got me lifted feeling so gifted
(ยู ก็อท มี ลิฟท ฟีลอิง โซ กิฟท)
Sugar how you get so fly?
(ฌูกเออะ เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)
Suga suga how you get so fly?
(โซก้า โซก้า เฮา ยู เก็ท โซ ฟไล)

So high like I’m a star
(โซ ไฮ ไลค แอม มา ซทา)
Feelin so high like I’m a star
(ฟีลิน โซ ไฮ ไลค แอม มา ซทา)
Feelin so high like I’m a star
(ฟีลิน โซ ไฮ ไลค แอม มา ซทา)
Feelin so high like I’m a star
(ฟีลิน โซ ไฮ ไลค แอม มา ซทา)

Azucar
(แอซซูคา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suga Suga คำอ่าน Baby Bash feat Frankie J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น