เนื้อเพลง Next to You คำอ่าน Jordin Sparks

2 o clock and I wish I was sleepin
( 2 โอ คล็อค แอ็นด ดาย วิฌ ไอ วอส สลีฟปิน)
You’re in my head just like song on the radio
(ยัวร์ อิน มาย เฮ็ด จัซท ไลค ซ็อง ออน เดอะ เรดิโอ)
All I know is I gotta get next to you
(ออล ไอ โน อีส ซาย กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู)
[yeah, i gotta get next to you]
([ เย่ , ไอ กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู ])
Sittin here turnin minutes into hours
(ซิทดิน เฮียร เทินนิน มินยูท อีนทุ เอาร)
to find the nerve just to call you on the telephone
(ทู ไฟนด เดอะ เนิฝ จัซท ทู คอล ยู ออน เดอะ เทลอิโฟน)
cuz you don’t know that i gotta get next to you
(คัซ ยู ด้อนท์ โน แดท ไอ กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู)

Maybe we’re friends
(เมบี เวีย ฟเร็นด)
maybe we’re more
(เมบี เวีย โม)
maybe it’s just my imagination
(เมบี อิทซ จัซท มาย อิแมจิเนฌัน)
but i see you stare
(บัท ไอ ซี ยู ซแท)
just a little too long
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ล็อง)
and it makes me start to wonder
(แอ็นด ดิท เมค มี ซทาท ทู วันเดอะ)
so baby, call me crazy
(โซ เบบิ , คอล มี คเรสิ)
but i think you feel it too
(บัท ไอ ธิงค ยู ฟีล อิท ทู)
Maybe I, maybe I
(เมบี ไอ , เมบี ไอ)
just gotta get next to you
(จัซท กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู)
[gotta get next to you]
([ กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู ])

I ask around, and I heard that you were talkin
(ไอ อาซค อะเรานด , แอ็นด ดาย เฮิด แดท ยู เวอ ทอคกิ่น)
Told my girl that you thought I was outta your league.
(โทลด มาย เกิล แดท ยู ธอท ไอ วอส เอ๊าตา ยุร ลีก)
what a fool, i gotta get next to you
(ฮว็อท ดา ฟูล , ไอ กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู)
[whoa, I gotta get next to you]
([ โว้ว , ไอ กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู ])
yeah..it’s 5 in the morning
(เย่ อิทซ 5 อิน เดอะ มอนิง)
and I can’t go to sleep
(แอ็นด ดาย แค็นท โก ทู ซลีพ)
because I wish you I wish
(บิคอส ไอ วิฌ ยู ไอ วิฌ)
you knew what you mean to me
(ยู นยู ฮว็อท ยู มีน ทู มี)
baby, let’s get together and end this mystery.
(เบบิ , เล็ท เก็ท ทุเกฑเออะ แอ็นด เอ็นด ดีซ มีซเทอะริ)

Maybe we’re friends
(เมบี เวีย ฟเร็นด)
maybe we’re more
(เมบี เวีย โม)
maybe it’s just my imagination
(เมบี อิทซ จัซท มาย อิแมจิเนฌัน)
but i see you stare
(บัท ไอ ซี ยู ซแท)
just a little too long
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ล็อง)
and it makes me start to wonder
(แอ็นด ดิท เมค มี ซทาท ทู วันเดอะ)
so baby, call me crazy
(โซ เบบิ , คอล มี คเรสิ)
but i think you feel it too
(บัท ไอ ธิงค ยู ฟีล อิท ทู)
Maybe I, maybe I
(เมบี ไอ , เมบี ไอ)
just gotta get next to you
(จัซท กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู)
[gotta get next to you]
([ กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู ])

whatcha gotta say,
(วอทชา กอททะ เซ ,)
whatcha gotta do
(วอทชา กอททะ ดู)
how you get the one you want
(เฮา ยู เก็ท ดิ วัน ยู ว็อนท)
don’t wanna get next to you
(ด้อนท์ วอนนา เก็ท เน็คซท ทู ยู)
x4
(x4)

Maybe we’re friends
(เมบี เวีย ฟเร็นด)
maybe we’re more
(เมบี เวีย โม)
maybe it’s just my imagination
(เมบี อิทซ จัซท มาย อิแมจิเนฌัน)
but i see you stare
(บัท ไอ ซี ยู ซแท)
just a little too long
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ล็อง)
and it makes me start to wonder
(แอ็นด ดิท เมค มี ซทาท ทู วันเดอะ)
so baby, call me crazy
(โซ เบบิ , คอล มี คเรสิ)
but i think you feel it too
(บัท ไอ ธิงค ยู ฟีล อิท ทู)
Maybe I, maybe I
(เมบี ไอ , เมบี ไอ)
just gotta get next to you
(จัซท กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู)
[gotta get next to you]
([ กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู ])

so baby, call me crazy
(โซ เบบิ , คอล มี คเรสิ)
but i know you feel it too
(บัท ไอ โน ยู ฟีล อิท ทู)
Maybe I, maybe I
(เมบี ไอ , เมบี ไอ)
just gotta get next to you
(จัซท กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู)
[gotta get next to you]
([ กอททะ เก็ท เน็คซท ทู ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Next to You คำอ่าน Jordin Sparks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น