เนื้อเพลง Master Of Puppets คำอ่าน Metallica

End of passion play, crumbling away
( เอ็นด อ็อฝ แพฌอัน พเล , ครัมบิงอะเว)
I’m your source of self-destruction
(แอม ยุร โซซ อ็อฝ เซ็ลฟ ดิซทรัคฌัน)
Veins that pump with fear, s*cking darkest clear
(เฝน แดท พัมพ วิฑ เฟีย , เอส *ckings ดาร์คเนท คเลีย)
Leading on your death’s construction
(ลีดอิง ออน ยุร เด็ธ ค็อนสทรัคฌัน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Taste me you will see
(เทซท มี ยู วิล ซี)
more is all you need
(โม อีส ซอร์ ยู นีด)
you’re dedicated to
(ยัวร์ เดดอิเคท ทู)
how I’m killing you
(เฮา แอม คีลลิง ยู)

Come crawling faster
(คัม คอลลิง ฟาสเทอะ)
obey your Master
(โอะเบ ยุร มาซเทอะ)
your life burns faster
(ยุร ไลฟ เบิน ฟาสเทอะ)
obey your Master
(โอะเบ ยุร มาซเทอะ)
Master
(มาซเทอะ)

Master of Puppets I’m pulling your strings
(มาซเทอะ อ็อฝ พัพเพ็ท แอม พลูลิง ยุร ซทริง)
twisting your mind and smashing your dreams
(ทวิซทิง ยุร ไมนด แอ็นด ซแมฌอิง ยุร ดรีม)
Blinded by me, you can’t see a thing
(บไลนด ไบ มี , ยู แค็นท ซี อะ ธิง)
Just call my name, `cause I’ll hear you scream
(จัซท คอล มาย เนม , `cause อิล เฮีย ยู ซครีม)
Master
(มาซเทอะ)
Master
(มาซเทอะ)
Just call my name, `cause I’ll hear you scream
(จัซท คอล มาย เนม , `cause อิล เฮีย ยู ซครีม)
Master
(มาซเทอะ)
Master
(มาซเทอะ)
[End Chorus]
([ เอ็นด โครัซ ])

Needlework the way, never you betray
(นี๊ดเดิ้ลเวิค เดอะ เว , เนฝเออะ ยู บิทเร)
life of death becoming clearer
(ไลฟ อ็อฝ เด็ธ บิคัมอิง เคียเลอ)
Pain monopoly, ritual misery
(เพน โมะนอพโอะลิ , รีชอวล มีสริ)
chop your breakfast on a mirror
(ช็อพ ยุร บเรคฟัซท ออน อะ มีเรอะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Master, Master, Where’s the dreams that I’ve been after?
(มาซเทอะ , มาซเทอะ , ฮแว เดอะ ดรีม แดท แอฝ บีน อาฟเทอะ)
Master, Master, You promised only lies
(มาซเทอะ , มาซเทอะ , ยู พรอมอิซ โอ๊นลี่ ไล)
Laughter, Laughter, All I hear and see is laughter
(ลาฟเทอะ , ลาฟเทอะ , ออล ไอ เฮีย แอ็นด ซี อีส ลาฟเทอะ)
Laughter, Laughter, laughing at my cries
(ลาฟเทอะ , ลาฟเทอะ , ลาฟอิง แอ็ท มาย ไคร)

Hell is worth all that, natural habitat
(เฮ็ล อีส เวิธ ออล แดท , แนชแร็ล แฮบอิแทท)
just a rhyme without a reason
(จัซท ดา ไรม วิเฑาท ดา รี๊ซั่น)
Neverending maze, drift on numbered days
(เนฝเวอร์เลนดิง เมส , ดริฟท ออน นัมเบอะ เด)
now your life is out of season
(เนา ยุร ไลฟ อีส เอ้า อ็อฝ ซี๊ซั่น)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Fade out with evil laughter].
([ เฝด เอ้า วิฑ อี๊วิ้ว ลาฟเทอะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Master Of Puppets คำอ่าน Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น