เนื้อเพลง Waiting For Tonight คำอ่าน Jennifer Lopez

Like a movie scene , In the sweetest dreams , Have pictured us together
( ไลค เก มูวี่ ซีน , อิน เดอะ สีสเดส ดรีม , แฮ็ฝ พีคเชอะ อัซ ทุเกฑเออะ)
Now to fell your lips , On my finger tips , I have to say is even better
(เนา ทู เฟ็ล ยุร ลิพ , ออน มาย ฟีงเกอะ ทิพ , ไอ แฮ็ฝ ทู เซ อีส อีเฝ็น เบทเทอะ)
Than i ever thought it couold possibly be
(แฑ็น นาย เอฝเออะ ธอท ดิธ คอดทฺ พอซซิบลิ บี)
Its perfect , its passion , its setting me free
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท , อิทซ แพฌอัน , อิทซ เซททิง มี ฟรี)
From all of my sadness , The tears that i’ve cried , I have spent all my life
(ฟร็อม ออล อ็อฝ มาย แซดเน็ซ , เดอะ เทีย แดท แอฝ คไร , ไอ แฮ็ฝ ซเพ็นท ดอร์ มาย ไลฟ)

Chorus :
(โครัซ :)
Waiting for tonight , Oh
(เวททิง ฟอ ทุไนท , โอ)
When you would be here in my arms
(ฮเว็น ยู เวิด บี เฮียร อิน มาย อาม)
Waiting for tonight , Oh
(เวททิง ฟอ ทุไนท , โอ)
I’ve dreamed of this love for so long
(แอฝ ดรีม อ็อฝ ดีซ ลัฝ ฟอ โซ ล็อง)
Waiting for tonight
(เวททิง ฟอ ทุไนท)

Tender words you say , Take my breath away ,
(เทนเดอะ เวิด ยู เซ , เทค มาย บเร็ธ อะเว ,)
Love me now , leave me no never
(ลัฝ มี เนา , ลีฝ มี โน เนฝเออะ)
Found a sacred place , lost in your embrace , I want to stay in this forever
(เฟานด อะ เซคเร็ด พเลซ , ล็อซท อิน ยุร เอ็มบเรซ , ไอ ว็อนท ทู ซเท อิน ดีซ เฟาะเรฝเออะ)
I think of the days when the sun used to set , On my empty heart , All alone in my bed
(ไอ ธิงค อ็อฝ เดอะ เด ฮเว็น เดอะ ซัน ยูซ ทู เซ็ท , ออน มาย เอมทิ ฮาท , ออล อะโลน อิน มาย เบ็ด)
Tossing and turning emotions were strong , I knew I had to hold on
(ทอซซิง แอ็นด เทินนิง อิโมฌัน เวอ ซทร็อง , ไอ นยู ไอ แฮ็ด ทู โฮลด ออน)

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ 2)

Gone are the days when the sun used to set , On my empty heart all alone in my bed
(กอน อาร์ เดอะ เด ฮเว็น เดอะ ซัน ยูซ ทู เซ็ท , ออน มาย เอมทิ ฮาท ดอร์ อะโลน อิน มาย เบ็ด)
Tossing and turning , Emotions were strong
(ทอซซิง แอ็นด เทินนิง , อิโมฌัน เวอ ซทร็อง)
I knew I had to hold on
(ไอ นยู ไอ แฮ็ด ทู โฮลด ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waiting For Tonight คำอ่าน Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น