เนื้อเพลง Fake Tales of San Francisco คำอ่าน Arctic Monkeys

Fake Tales of San Francisco
( เฟค เทล อ็อฝ แซน แฟรนคิซโก)
Echo through the room
(เอคโอ ธรู เดอะ รุม)
More point to a wedding disco
(โม พอยนท ทู อะ เวดดิง ดิสโค)
Without a bride or groom
(วิเฑาท ดา บไรด ออ กรูม)
There’s a super cool band yeah
(แดร์ ซา ซยูเพอะ คูล แบ็นด เย่)
With their trilbys and their glasses of white wine
(วิฑ แด ทรีลบิ แซน แด กลาซซิส อ็อฝ ฮไวท ไวน)
And all the weekend rockstars in the toilets
(แอ็นด ออล เดอะ วี๊คเกน รอคสตาร์ ซิน เดอะ ท๊อยเหล็ท)
Practicing their lines
(แพคติคซิง แด ไลน)

I don’t want to hear you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยู)
[Kick me out, kick me out]
([ คิด มี เอ้า , คิด มี เอ้า ])
I don’t want to hear, you know
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย , ยู โน)
[Kick me out, kick me out]
([ คิด มี เอ้า , คิด มี เอ้า ])
I don’t want to hear you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยู)
[Kick me out, kick me out]
([ คิด มี เอ้า , คิด มี เอ้า ])
I don’t want to hear you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยู)
I don’t want to hear your…
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยุร)

Fake Tales of San Fransisco
(เฟค เทล อ็อฝ แซน เฟรนซิซโค)
Echo through the air
(เอคโอ ธรู ดิ แอ)
And there’s a few bored faces in the back
(แอ็นด แดร์ ซา ฟยู โบ เฟซ ซิน เดอะ แบ็ค)
All wishing they weren’t there
(ออล วิชชิ้ง เฑ เวินท์ แดร์)

And as the microphone squeaks
(แอ็นด แอ็ส เดอะ ไมคโระโฟน ซควีค)
A young girl’s telephone beeps
(อะ ยัง เกิล เทลอิโฟน บีพ)
Yeah she’s dashing for the exit
(เย่ ชี แดฌอิง ฟอ ดิ เอกสิท)
And she’s running to the streets outside
(แอ็นด ชี รันนิง ทู เดอะ ซทรีท เอาทไซด)
“Oh you’ve saved me,” she screams down the line
(” โอ ยู๊ฟ เซฝ มี , ” ชี ซครีม เดาน เดอะ ไลน)
“The band aren’t very good
(” แบ็นด อเร้น เฝริ เกิด)
And I’m not having a nice time”
(แอ็นด แอม น็อท แฮฝวิ่ง อะ ไน๊ซ์ ไทม “)

I don’t want to hear you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย ยู)
[Kick me out, kick me out]
([ คิด มี เอ้า , คิด มี เอ้า ])
I don’t want to hear, you know
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย , ยู โน)
[Kick me out, kick me out]
([ คิด มี เอ้า , คิด มี เอ้า ])

Yeah but his bird thinks it’s amazing, though
(เย่ บัท ฮิส เบิด ธิงค อิทซ อะเมสอิง , โธ)
So all that’s left
(โซ ออล แด๊ท เล็ฟท)
Is the proof that love’s not only blind but deaf
(อีส เดอะ พรูฟ แดท ลัฝ น็อท โอ๊นลี่ บไลนด บัท เด็ฟ)

He talks of San Francisco, he’s from Hunter’s Bar
(ฮี ทอค อ็อฝ แซน แฟรนคิซโก , อีส ฟร็อม ฮันเทอะ บา)
I don’t quite know the distance
(ไอ ด้อนท์ คไวท โน เดอะ ดีซแท็นซ)
But I’m sure that’s far
(บัท แอม ฌุร แด๊ท ฟา)
Yeah I’m sure that’s pretty far
(เย่ แอม ฌุร แด๊ท พรีททิ ฟา)

And yeah, I’d love to tell you all my problem
(แอ็นด เย่ , อาย ลัฝ ทู เท็ล ยู ออล มาย พรอบเล็ม)
You’re not from New York City, you’re from Rotherham
(ยัวร์ น็อท ฟร็อม นยู ยอค ซีทอิ , ยัวร์ ฟร็อม รอเตอร์แฮม)
So get off the bandwagon, and put down the handbook
(โซ เก็ท ออฟฟ เดอะ แบนแวคเกน , แอ็นด พัท เดาน เดอะ แฮนบุค)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

Get off the bandwagon and put down the handbook
(เก็ท ออฟฟ เดอะ แบนแวคเกน แอ็นด พัท เดาน เดอะ แฮนบุค)
Get off the bandwagon and put down the handbook
(เก็ท ออฟฟ เดอะ แบนแวคเกน แอ็นด พัท เดาน เดอะ แฮนบุค)
Get off the bandwagon and put down the handbook
(เก็ท ออฟฟ เดอะ แบนแวคเกน แอ็นด พัท เดาน เดอะ แฮนบุค)
Get off the bandwagon and put down the handbook
(เก็ท ออฟฟ เดอะ แบนแวคเกน แอ็นด พัท เดาน เดอะ แฮนบุค)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fake Tales of San Francisco คำอ่าน Arctic Monkeys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น