เนื้อเพลง Pocketful of Sunshine คำอ่าน Natasha Bedingfield

I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
( ไอ ก็อท ดา พอคเค็ท , ก็อท ดา พอคเกทฟู อ็อฝ ซันชาย)
I got a love, and I know that it’s all mine.
(ไอ ก็อท ดา ลัฝ , แอ็นด ดาย โน แดท อิทซ ซอร์ ไมน)
Oh.
(โอ)

Do what you want, but you’re never gonna break me.
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท , บัท ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ บเรค มี)
Sticks and stones are never gonna shake me.
(ซทิค แซน ซโทน แซร์ เนฝเออะ กอนนะ เฌค มี)
No.
(โน)

Take me away: A secret place.
(เทค มี อะเว : อะ ซีคเร็ท พเลซ)
A sweet escape: Take me away.
(อะ สวี้ท เอ็ซเคพ : เทค มี อะเว)

Take me away to better days.
(เทค มี อะเว ทู เบทเทอะ เด)
Take me away: A higher place.
(เทค มี อะเว : อะ ไฮเออะ พเลซ)

I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
(ไอ ก็อท ดา พอคเค็ท , ก็อท ดา พอคเกทฟู อ็อฝ ซันชาย)
I got a love, and I know that it’s all mine.
(ไอ ก็อท ดา ลัฝ , แอ็นด ดาย โน แดท อิทซ ซอร์ ไมน)
Oh.
(โอ)

Do what you want, but you’re never gonna break me.
(ดู ฮว็อท ยู ว็อนท , บัท ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ บเรค มี)
Sticks and stones are never gonna shake me.
(ซทิค แซน ซโทน แซร์ เนฝเออะ กอนนะ เฌค มี)
No.
(โน)

I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
(ไอ ก็อท ดา พอคเค็ท , ก็อท ดา พอคเกทฟู อ็อฝ ซันชาย)
I got a love, and I know that it’s all mine.
(ไอ ก็อท ดา ลัฝ , แอ็นด ดาย โน แดท อิทซ ซอร์ ไมน)
Oh.
(โอ)

Wish that you could, but you ain’t gonna own me.
(วิฌ แดท ยู เคิด , บัท ยู เอน กอนนะ โอน มี)
Do anything you can to control me.
(ดู เอนอิธิง ยู แค็น ทู ค็อนทโรล มี)
Oh, no.
(โอ , โน)

Take me away: A secret place.
(เทค มี อะเว : อะ ซีคเร็ท พเลซ)
A sweet escape: Take me away.
(อะ สวี้ท เอ็ซเคพ : เทค มี อะเว)

Take me away to better days.
(เทค มี อะเว ทู เบทเทอะ เด)
Take me away: A higher place.
(เทค มี อะเว : อะ ไฮเออะ พเลซ)

There’s a place that I go,
(แดร์ ซา พเลซ แดท ไอ โก ,)
But nobody knows.
(บัท โนบอดี้ โน)
Where the rivers flow,
(ฮแว เดอะ รีฝเออะ ฟโล ,)
And I call it home.
(แอ็นด ดาย คอล อิท โฮม)

And there’s no more lies.
(แอ็นด แดร์ โน โม ไล)
In the darkness, there’s light.
(อิน เดอะ ดาคเน็ซ , แดร์ ไลท)
And nobody cries.
(แอ็นด โนบอดี้ ไคร)
There’s only b*tterflies.
(แดร์ โอ๊นลี่ บี *tterflies)

Take me away: A secret place.
(เทค มี อะเว : อะ ซีคเร็ท พเลซ)
A sweet escape: Take me away.
(อะ สวี้ท เอ็ซเคพ : เทค มี อะเว)

Take me away to better days.
(เทค มี อะเว ทู เบทเทอะ เด)
Take me away: A higher place.
(เทค มี อะเว : อะ ไฮเออะ พเลซ)

Take me away: A secret place.
(เทค มี อะเว : อะ ซีคเร็ท พเลซ)
A sweet escape: Take me away.
(อะ สวี้ท เอ็ซเคพ : เทค มี อะเว)

Take me away to better days.
(เทค มี อะเว ทู เบทเทอะ เด)
Take me away: A higher place.
(เทค มี อะเว : อะ ไฮเออะ พเลซ)

Take me away: A secret place.
(เทค มี อะเว : อะ ซีคเร็ท พเลซ)
To better days take me away.
(ทู เบทเทอะ เด เทค มี อะเว)

Take me away to better days.
(เทค มี อะเว ทู เบทเทอะ เด)
Take me away: A higher place.
(เทค มี อะเว : อะ ไฮเออะ พเลซ)

The sun is on my side.
(เดอะ ซัน อีส ออน มาย ไซด)
Take me for a ride.
(เทค มี ฟอ รา ไรด)
I smile up to the sky.
(ไอ ซไมล อัพ ทู เดอะ ซไค)
I know I’ll be all right.
(ไอ โน อิล บี ออล ไรท)

The sun is on my side.
(เดอะ ซัน อีส ออน มาย ไซด)
Take me for a ride.
(เทค มี ฟอ รา ไรด)
I smile up to the sky.
(ไอ ซไมล อัพ ทู เดอะ ซไค)
I know I’ll be all right.
(ไอ โน อิล บี ออล ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pocketful of Sunshine คำอ่าน Natasha Bedingfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น