เนื้อเพลง This is The Last Time คำอ่าน Keane

This is the last time
( ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม)
That I will say these words
(แดท ไอ วิล เซ ฑิส เวิด)
I remember the first time
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ เฟิซท ไทม)
The first of many lies
(เดอะ เฟิซท อ็อฝ เมนอิ ไล)
Sweep it into the corner
(สวี้พ อิท อีนทุ เดอะ คอเนอะ)
Or hide it under the bed
(ออ ไฮด อิท อันเดอะ เดอะ เบ็ด)
Say these things they go away
(เซ ฑิส ธิง เฑ โก อะเว)
But they never do
(บัท เฑ เนฝเออะ ดู)
Something I wasn’t sure of
(ซัมติง ไอ วอสซึ้น ฌุร อ็อฝ)
But I was in the middle of
(บัท ไอ วอส ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ)
Something I forget now
(ซัมติง ไอ เฟาะเกท เนา)
But I’ve seen too little of
(บัท แอฝ ซีน ทู ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ)

The last time
(เดอะ ลาซท ไทม)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
Your one last line
(ยุร วัน ลาซท ไลน)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
And years make everything alright
(แอ็นด เยีย เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
And I no I don’t mind
(แอ็นด ดาย โน ไอ ด้อนท์ ไมนด)

This is the last time
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม)
That I will show my face
(แดท ไอ วิล โฌ มาย เฟซ)
One last tender lie
(วัน ลาซท เทนเดอะ ไล)
And then I’m out of this place
(แอ็นด เด็น แอม เอ้า อ็อฝ ดีซ พเลซ)
So tread it into the carpet
(โซ ทเร็ด ดิท อีนทุ เดอะ คาเพ็ท)
Or hide it under the stairs
(ออ ไฮด อิท อันเดอะ เดอะ ซแท)
Say that some things never die
(เซ แดท ซัม ธิง เนฝเออะ ได)
Well I tried and I tried
(เว็ล ไอ ทไร แอ็นด ดาย ทไร)

Something I wasn’t sure of
(ซัมติง ไอ วอสซึ้น ฌุร อ็อฝ)
But I was in the middle of
(บัท ไอ วอส ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ)
Something I forget now
(ซัมติง ไอ เฟาะเกท เนา)
But I’ve seen too little of
(บัท แอฝ ซีน ทู ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ)

The last time
(เดอะ ลาซท ไทม)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
Your one last line
(ยุร วัน ลาซท ไลน)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
And years make everything alright
(แอ็นด เยีย เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
And I no I don’t mind
(แอ็นด ดาย โน ไอ ด้อนท์ ไมนด)

The last time
(เดอะ ลาซท ไทม)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
Your one last line
(ยุร วัน ลาซท ไลน)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
And years make everything alright
(แอ็นด เยีย เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
You fall on me for anything you like
(ยู ฟอล ออน มี ฟอ เอนอิธิง ยู ไลค)
And I know I don’t mind
(แอ็นด ดาย โน ไอ ด้อนท์ ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This is The Last Time คำอ่าน Keane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น