เนื้อเพลง I’m Your Angel คำอ่าน Celine Dion

No Mountains too high, for you to climb
( โน เมานทิน ทู ไฮ , ฟอ ยู ทู คไลม)
All you have to do is have some climbing faith, oh yeah
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ไคลบบิง เฟธ , โอ เย่)
No rivers too wide, for you to make it across
(โน รีฝเออะ ทู ไวด , ฟอ ยู ทู เมค อิท อัครอซ)
All you have to do is believe it when you pray
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส บิลีฝ อิท ฮเว็น ยู พเร)

And then you will see, the morning will come
(แอ็นด เด็น ยู วิล ซี , เดอะ มอนิง วิล คัม)
And everyday will be bright as the sun
(แอ็นด เอวี่เดย์ วิล บี ไบร๊ท แอ็ส เดอะ ซัน)
All of your fears cast them on me
(ออล อ็อฝ ยุร เฟีย คาซท เฑ็ม ออน มี)
I just want you to see
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ซี)

Chorus :
(โครัซ :)
I’ll be your cloud up in the sky
(อิล บี ยุร คเลาด อัพ อิน เดอะ ซไค)
I’ll be your shoulder when you cry
(อิล บี ยุร โฌลเดอะ ฮเว็น ยู คไร)
I’ll hear your voices when you call me
(อิล เฮีย ยุร ฝอยซ ฮเว็น ยู คอล มี)
I am your angel
(ไอ แอ็ม ยุร เอนเจล)
And when all hope is gone, I’m here
(แอ็นด ฮเว็น ออล โฮพ อีส กอน , แอม เฮียร)
No matter how far you are, I’m near
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา ยู อาร์ , แอม เนีย)
It makes no difference who you are
(อิท เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ ฮู ยู อาร์)
I am your angel
(ไอ แอ็ม ยุร เอนเจล)
I’m your angel
(แอม ยุร เอนเจล)

I saw the teardrops, and I heard you cry
(ไอ ซอ เดอะ ทรีดรอป , แอ็นด ดาย เฮิด ยู คไร)
All you need is time, seek me and you shall find
(ออล ยู นีด อีส ไทม , ซีค มี แอ็นด ยู แฌ็ล ไฟนด)
You have everything and you’re still lonely
(ยู แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง แอ็นด ยัวร์ ซทิล โลนลิ)
It doesn’t have to be this way, let me show you a better day
(อิท ดัสอินท แฮ็ฝ ทู บี ดีซ เว , เล็ท มี โฌ ยู อะ เบทเทอะ เด)

And then you will see, the morning will come
(แอ็นด เด็น ยู วิล ซี , เดอะ มอนิง วิล คัม)
And all of your days will be bright as the sun
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร เด วิล บี ไบร๊ท แอ็ส เดอะ ซัน)
So all of your fears, just cast them on me
(โซ ออล อ็อฝ ยุร เฟีย , จัซท คาซท เฑ็ม ออน มี)
How can I make you see
(เฮา แค็น นาย เมค ยู ซี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

And when it’s time to face the storm
(แอ็นด ฮเว็น อิทซ ไทม ทู เฟซ เดอะ ซทอม)
I’ll be right by your side
(อิล บี ไรท ไบ ยุร ไซด)
Grace will keep up safe and warm
(กเรซ วิล คีพ อัพ เซฟ แอ็นด วอม)
And I know we will survive
(แอ็นด ดาย โน วี วิล เซอะไฝฝ)
And when it seems as if your end is drawing near
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ซีม แอ็ส อิฟ ยุร เอ็นด อีส ดรออิง เนีย)
Don’t you dare give up the fight
(ด้อนท์ ยู แด กิฝ อัพ เดอะ ไฟท)
Just put your trust beyond the sky
(จัซท พัท ยุร ทรัซท บิยอนด เดอะ ซไค)

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ 2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Your Angel คำอ่าน Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น