เนื้อเพลง Experience คำอ่าน Diana Ross

See me loving you
( ซี มี ลัฝอิง ยู)
A fool without a lover
(อะ ฟูล วิเฑาท ดา ลัฝเออะ)
How can that possibly be
(เฮา แค็น แดท พอซซิบลิ บี)
Maybe you can show me why
(เมบี ยู แค็น โฌ มี ฮไว)
I shiver when you’re closer
(ไอ ฌีฝเออะ ฮเว็น ยัวร์ โคลเซอร์)
I remember your touch without it
(ไอ ริเมมเบอะ ยุร ทั๊ช วิเฑาท ดิธ)
Let me drown in your ecstasy
(เล็ท มี ดเราน อิน ยุร เอคซทะซิ)
It’s got to be do or die
(อิทซ ก็อท ทู บี ดู ออ ได)

Don’t tell me love is just one night
(ด้อนท์ เท็ล มี ลัฝ อีส จัซท วัน ไนท)
I know it’s not true
(ไอ โน อิทซ น็อท ทรู)
There should be someone there to catch you
(แดร์ เชิด บี ซัมวัน แดร์ ทู แค็ช ยู)
When the rain falls
(ฮเว็น เดอะ เรน ฟอล)
And you can turn away my heaven
(แอ็นด ยู แค็น เทิน อะเว มาย เฮฝเอ็น)
And maybe I was wrong
(แอ็นด เมบี ไอ วอส ร็อง)
I depended on the inner voice of
(ไอ ดิเพนด ออน ดิ อีนเนอะ ฝอยซ อ็อฝ)

Experience, or just imagination
(เอ็คซพีเรียนซ , ออ จัซท อิแมจิเนฌัน)
Whatever you believe in, you can lose
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู บิลีฝ อิน , ยู แค็น ลูส)
And one way or the other, we can find
(แอ็นด วัน เว ออ ดิ อัฑเออะ , วี แค็น ไฟนด)
Another world we can run away to
(แอะนัธเออะ เวิลด วี แค็น รัน อะเว ทู)
I’m living for the
(แอม ลีฝอิง ฟอ เดอะ)
Experience, is only what you make it
(เอ็คซพีเรียนซ , อีส โอ๊นลี่ ฮว็อท ยู เมค อิท)
You live forever but you never know
(ยู ไลฝ เฟาะเรฝเออะ บัท ยู เนฝเออะ โน)
That somebody loves you
(แดท ซัมบอดี้ ลัฝ ยู)
And when the sky is open
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซไค อีส โอเพ็น)
Fly away lovers can share
(ฟไล อะเว ลัฝเออะ แค็น แฌ)
I’ll be there
(อิล บี แดร์)

And you can make the earth move
(แอ็นด ยู แค็น เมค ดิ เอิธ มูฝ)
You can take me with no struggle
(ยู แค็น เทค มี วิฑ โน สทรั๊กเกิ้ล)
Lead me through your mystical dreams
(เล็ด มี ธรู ยุร มีซทิแค็ล ดรีม)
Show me what you are
(โฌ มี ฮว็อท ยู อาร์)
And we can make the wind blow
(แอ็นด วี แค็น เมค เดอะ วินด บโล)
You’re the power and I’m in it
(ยัวร์ เดอะ เพาเออะ แอ็นด แอม อิน หนิด)
You can be the fire I start
(ยู แค็น บี เดอะ ไฟร ไอ ซทาท)
I want your heart
(ไอ ว็อนท ยุร ฮาท)

And let there be a story when the stories are told
(แอ็นด เล็ท แดร์ บี อะ ซโทริ ฮเว็น เดอะ สตอยสฺ แซร์ โทลด)
I need to hear you say you love me when the night falls
(ไอ นีด ทู เฮีย ยู เซ ยู ลัฝ มี ฮเว็น เดอะ ไนท ฟอล)
We may never go to heaven but one thing that is sure
(วี เม เนฝเออะ โก ทู เฮฝเอ็น บัท วัน ธิง แดท อีส ฌุร)
You can not ignore
(ยู แค็น น็อท อิกโน)
I’ll make it more than
(อิล เมค อิท โม แฑ็น)

Experience is not imagination
(เอ็คซพีเรียนซ อีส น็อท อิแมจิเนฌัน)
You get what you believe in if you choose
(ยู เก็ท ฮว็อท ยู บิลีฝ อิน อิฟ ยู ชูส)
Somebody loves you
(ซัมบอดี้ ลัฝ ยู)
I couldn’t get no higher
(ไอ คูดซึ่น เก็ท โน ไฮเออะ)
Fly away lovers can share
(ฟไล อะเว ลัฝเออะ แค็น แฌ)
And we’ll be there
(แอ็นด เว็ล บี แดร์)

Experience is not imagination
(เอ็คซพีเรียนซ อีส น็อท อิแมจิเนฌัน)
You get what you believe in if you choose
(ยู เก็ท ฮว็อท ยู บิลีฝ อิน อิฟ ยู ชูส)
And one way or the other
(แอ็นด วัน เว ออ ดิ อัฑเออะ)
We can find another world we can run away to
(วี แค็น ไฟนด แอะนัธเออะ เวิลด วี แค็น รัน อะเว ทู)
And I love you
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู)
Experience is only what you make it
(เอ็คซพีเรียนซ อีส โอ๊นลี่ ฮว็อท ยู เมค อิท)
You come together when you let yourself go
(ยู คัม ทุเกฑเออะ ฮเว็น ยู เล็ท ยุรเซลฟ โก)
And somebody loves you
(แอ็นด ซัมบอดี้ ลัฝ ยู)
I couldn’t get no higher
(ไอ คูดซึ่น เก็ท โน ไฮเออะ)
Fly away lovers can share
(ฟไล อะเว ลัฝเออะ แค็น แฌ)
And we’ll be there
(แอ็นด เว็ล บี แดร์)

[Repeat last verse and fade]
([ ริพีท ลาซท เฝิซ แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Experience คำอ่าน Diana Ross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น