เนื้อเพลง Night Fever คำอ่าน Bee Gees

Listen to the ground:
( ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ กเรานด :)
there is movement all around.
(แดร์ อีส มูฝเม็นท ดอร์ อะเรานด)
There is something goin’ down
(แดร์ อีส ซัมติง โกอิน เดาน)
and I can feel it.
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท)

On the waves of the air,
(ออน เดอะ เวฝ อ็อฝ ดิ แอ ,)
there is dancin’ out there.
(แดร์ อีส แดนซิน เอ้า แดร์)
If it’s somethin’ we can share,
(อิฟ อิทซ ซัมติน วี แค็น แฌ ,)
we can steal it.
(วี แค็น ซทีล อิท)

And that sweet city woman,
(แอ็นด แดท สวี้ท ซีทอิ วูมเอิน ,)
She moves through the light,
(ชี มูฝ ธรู เดอะ ไลท ,)
Controlling my mind and my soul.
(คันโทรลริ่ง มาย ไมนด แอ็นด มาย โซล)
When you reach out for me
(ฮเว็น ยู รีช เอ้า ฟอ มี)
Yeah, and the feelin’ is bright,
(เย่ , แอ็นด เดอะ ฟีลิน อีส ไบร๊ท ,)

Then I get night fever, night fever.
(เด็น นาย เก็ท ไนท ฟีเฝอะ , ไนท ฟีเฝอะ)
We know how to do it.
(วี โน เฮา ทู ดู อิท)
Gimme that night fever, night fever.
(กีมมิ แดท ไนท ฟีเฝอะ , ไนท ฟีเฝอะ)
We know how to show it.
(วี โน เฮา ทู โฌ อิท)

Here I am,
(เฮียร ไอ แอ็ม ,)
Prayin’ for this moment to last,
(เพลย์อิน ฟอ ดีซ โมเม็นท ทู ลาซท ,)
Livin’ on the music so fine,
(ลีฝอิน ออน เดอะ มยูสิค โซ ไฟน ,)
Borne on the wind,
(โบน ออน เดอะ วินด ,)
Makin’ it mine.
(เมกิน หนิด ไมน)

Night fever, night fever.
(ไนท ฟีเฝอะ , ไนท ฟีเฝอะ)
We know how to do it.
(วี โน เฮา ทู ดู อิท)
Gimme that night fever, night fever.
(กีมมิ แดท ไนท ฟีเฝอะ , ไนท ฟีเฝอะ)
We know how to show it.
(วี โน เฮา ทู โฌ อิท)

In the heat of our love,
(อิน เดอะ ฮีท อ็อฝ เอ๊า ลัฝ ,)
Don’t need no help for us to make it.
(ด้อนท์ นีด โน เฮ็ลพ ฟอ อัซ ทู เมค อิท)
Gimme just enough to take us to the mornin’.
(กีมมิ จัซท อินัฟ ทู เทค อัซ ทู เดอะ มอร์นิน)
I got fire in my mind.
(ไอ ก็อท ไฟร อิน มาย ไมนด)
I got higher in my walkin’.
(ไอ ก็อท ไฮเออะ อิน มาย วอคกิน)
And I’m glowin’ in the dark;
(แอ็นด แอม โกววิน อิน เดอะ ดาค 😉
I give you warnin’.
(ไอ กิฝ ยู วอนนิน)

And that sweet city woman,
(แอ็นด แดท สวี้ท ซีทอิ วูมเอิน ,)
She moves through the light,
(ชี มูฝ ธรู เดอะ ไลท ,)
Controlling my mind and my soul.
(คันโทรลริ่ง มาย ไมนด แอ็นด มาย โซล)
When you reach out for me
(ฮเว็น ยู รีช เอ้า ฟอ มี)
Yeah, and the feelin’ is bright,
(เย่ , แอ็นด เดอะ ฟีลิน อีส ไบร๊ท ,)

Then I get night fever, night fever.
(เด็น นาย เก็ท ไนท ฟีเฝอะ , ไนท ฟีเฝอะ)
We know how to do it.
(วี โน เฮา ทู ดู อิท)
Gimme that night fever, night fever.
(กีมมิ แดท ไนท ฟีเฝอะ , ไนท ฟีเฝอะ)
We know how to show it.
(วี โน เฮา ทู โฌ อิท)

Here I am,
(เฮียร ไอ แอ็ม ,)
Prayin’ for this moment to last,
(เพลย์อิน ฟอ ดีซ โมเม็นท ทู ลาซท ,)
Livin’ on the music so fine,
(ลีฝอิน ออน เดอะ มยูสิค โซ ไฟน ,)
Borne on the wind,
(โบน ออน เดอะ วินด ,)
Makin’ it mine.
(เมกิน หนิด ไมน)

Night fever, night fever.
(ไนท ฟีเฝอะ , ไนท ฟีเฝอะ)
We know how to do it.
(วี โน เฮา ทู ดู อิท)
Gimme that night fever, night fever.
(กีมมิ แดท ไนท ฟีเฝอะ , ไนท ฟีเฝอะ)
We know how to show it.
(วี โน เฮา ทู โฌ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Night Fever คำอ่าน Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น