เนื้อเพลง The Days of Pearly Spencer คำอ่าน Marc Almond

A tenement, a dirty street
( อะ.-เทนอิเม็นท , อะ เดอทิ ซทรีท)
Walked and worn by shoeless feet
(วอค แอ็นด โวน ไบ ชูเลส ฟีท)
Inside it’s long and so complete
(อีนไซด อิทซ ล็อง แอ็นด โซ ค็อมพลีท)
Watched by a shivering sun
(ว็อช ไบ อะ ชีฝเวอริง ซัน)
Old eyes in a small child’s face
(โอลด ไอ ซิน อะ ซมอล ไชล เฟซ)
Watching as the shadows race
(วัทชิง แอ็ส เดอะ แฌดโอ เรซ)
Through walls and cracks and leave no trace
(ธรู วอล แซน คแร็ค แซน ลีฝ โน เทร๊ซ)
And daylight’s brightness shuns
(แอ็นด เดย์ไลท์ บไรทเน็ซ ฌัน)

The days of pearly spencer
(เดอะ เด อ็อฝ เพอลิ สเปนเซอร์)
The race is almost run
(เดอะ เรซ อีส ออลโมซท รัน)

Nose pressed hard on frosted glass
(โนส พเร็ซ ฮาด ออน ฟร็อซท กลัซ)
Gazing as the swollen mass
(เกซซิง แอ็ส เดอะ ซโวลเล็น มาซ)
On concrete fields where grows no grass
(ออน คอนครีท ฟีลด ฮแว กโร โน กราซ)
Stumbles blindly on
(แสตมเบิล บไลนดลิ ออน)
Iron trees smother the air
(ไอเอิน ทรี ซมัฑเออะ ดิ แอ)
But withering they stand and stare
(บัท วีฑเออะริง เฑ ซแท็นด แอ็นด ซแท)
Through eyes that neither know nor care
(ธรู ไอ แดท นีเฑอะไนเฑอะ โน นอ แค)
Where the grass is gone
(ฮแว เดอะ กราซ ซิส กอน)

The days of pearly spencer
(เดอะ เด อ็อฝ เพอลิ สเปนเซอร์)
The race is almost run
(เดอะ เรซ อีส ออลโมซท รัน)

Pearly where’s your milk white skin
(เพอลิ ฮแว ยุร มิลค ฮไวท ซคิน)
What’s that stubble on your chin
(ฮว็อท แดท สตับเบิล ออน ยุร ชิน)
It’s buried in the rot gut gin
(อิทซ เบริ อิน เดอะ ร็อท กัท จิน)
You played and lost not won
(ยู พเล แอ็นด ล็อซท น็อท ว็อน)
You played a house that can’t be beat
(ยู พเล อะ เฮาซ แดท แค็นท บี บีท)
Now look your head’s bowed in defeat
(เนา ลุค ยุร เฮ็ด เบา อิน ดิฟีท)
You walked too far along the street
(ยู วอค ทู ฟา อะลอง เดอะ ซทรีท)
Where only rats can run
(ฮแว โอ๊นลี่ แร็ท แค็น รัน)

The days of pearly spencer
(เดอะ เด อ็อฝ เพอลิ สเปนเซอร์)
The race is almost run
(เดอะ เรซ อีส ออลโมซท รัน)
The days of pearly spencer
(เดอะ เด อ็อฝ เพอลิ สเปนเซอร์)
The race is almost run
(เดอะ เรซ อีส ออลโมซท รัน)
The race is almost run
(เดอะ เรซ อีส ออลโมซท รัน)

A tenement, a dirty street
(อะ เทนอิเม็นท , อะ เดอทิ ซทรีท)
Remember worn and shoeless feet
(ริเมมเบอะ โวน แอ็นด ชูเลส ฟีท)
Remember how you stood to beat
(ริเมมเบอะ เฮา ยู ซทูด ทู บีท)
The way your life had gone
(เดอะ เว ยุร ไลฟ แฮ็ด กอน)
So pearly don’t you shed more tears
(โซ เพอลิ ด้อนท์ ยู ชี โม เทีย)
For those best forgotten years
(ฟอ โฑส เบ็ซท ฟอร์กอทเดน เยีย)
Those tenements are memories
(โฑส เทนอิเม็นท แซร์ เมรโมรี)
Of where you’ve risen from
(อ็อฝ ฮแว ยู๊ฟ รีเซ็น ฟร็อม)

The days of pearly spencer
(เดอะ เด อ็อฝ เพอลิ สเปนเซอร์)
The race is almost won
(เดอะ เรซ อีส ออลโมซท ว็อน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Days of Pearly Spencer คำอ่าน Marc Almond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น