เนื้อเพลง Through with Love คำอ่าน Destiny’s Child

I gave my heart to you
( ไอ เกฝ มาย ฮาท ทู ยู)
I gave up my friends like you said I should do
(ไอ เกฝ อัพ มาย ฟเร็นด ไลค ยู เซ็ด ดาย เชิด ดู)
Put aside my smile for you
(พัท อะไซด มาย ซไมล ฟอ ยู)
blow up my dreams cause you said you didn’t approve
(บโล อัพ มาย ดรีม คอส ยู เซ็ด ยู ดิ๊นอิน แอ็พรูฝ)
I gave my mind, compromise my life just to see ….
(ไอ เกฝ มาย ไมนด , คอมพโระไมส มาย ไลฟ จัซท ทู ซี)
you were trying hold me back slowly throwing me off my track
(ยู เวอ ทไรอิง โฮลด มี แบ็ค ซโลลิ โตววิง มี ออฟฟ มาย ทแรค)
disappointed again
(ดิแซ็พพอยนท อะเกน)

I’m through with love, I’m through with , through with love,
(แอม ธรู วิฑ ลัฝ , แอม ธรู วิฑ , ธรู วิฑ ลัฝ ,)
Through with, I’m through with love ,I’m through with, I’m through with love,
(ธรู วิฑ , แอม ธรู วิฑ ลัฝ , แอม ธรู วิฑ , แอม ธรู วิฑ ลัฝ ,)
I’m finally giving it up,
(แอม ไฟแน็ลลิ กีฝวิง อิท อัพ ,)
I have given so much in the past for a love I never had
(ไอ แฮ็ฝ กีฝเอ็น โซ มัช อิน เดอะ พาซท ฟอ รา ลัฝ ไอ เนฝเออะ แฮ็ด)
I’m I’m through with love, I’m through with, through with love,
(แอม แอม ธรู วิฑ ลัฝ , แอม ธรู วิฑ , ธรู วิฑ ลัฝ ,)
I’m finally giving it up
(แอม ไฟแน็ลลิ กีฝวิง อิท อัพ)

Oh, there you go, comparing me,
(โอ , แดร์ ยู โก , คอมพิวริง มี ,)
to every little model on the tv screen,
(ทู เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล โม๊เด็ล ออน เดอะ ทีวี ซครีน ,)
oh there you go, complaining to me, cause I wanna spend time with my family,
(โอ แดร์ ยู โก , ค็อมพเลนอิง ทู มี , คอส ไอ วอนนา ซเพ็นด ไทม วิฑ มาย แฟมอิลิ ,)
My esteem has gone down,
(มาย เอ็ซทีม แฮ็ส กอน เดาน ,)
You never wanna take me out,
(ยู เนฝเออะ วอนนา เทค มี เอ้า ,)
You make me feel dumb, And alone
(ยู เมค มี ฟีล ดัม , แอ็นด อะโลน)
I don’t know where to go.
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ทู โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I shared all my secrets with you
(ไอ เชย์ ออล มาย ซีคเร็ท วิฑ ยู)
even when it hurt to have told the truth
(อีเฝ็น ฮเว็น หนิด เฮิท ทู แฮ็ฝ โทลด เดอะ ทรูธ)
paralyze my growth for you
(แพระไลส มาย กโรธ ฟอ ยู)
I gave you control that felt helpless without you
(ไอ เกฝ ยู ค็อนทโรล แดท เฟ็ลท เฮลพเล็ซ วิเฑาท ยู)
Couldn’t have be your friend
(คูดซึ่น แฮ็ฝ บี ยุร ฟเร็นด)
we weren’t happy
(วี เวินท์ แฮพพิ)
misery loves company
(มีสริ ลัฝ คัมพะนิ)
you know this is love
(ยู โน ดีซ ซิส ลัฝ)
If this is love I don’t want it any more
(อิฟ ดีซ ซิส ลัฝ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ เอนอิ โม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I why do I feel so empty
(ไอ ฮไว ดู ไอ ฟีล โซ เอมทิ)
I’m crying for some stability
(แอม คไรอิง ฟอ ซัม ซทะบีลอิทิ)
you destroy my many securities
(ยู ดิซทรอย มาย เมนอิ สคิวราดีสฺ)
I breaking down someone pray for me
(ไอ บเรคคิง เดาน ซัมวัน พเร ฟอ มี)
He loves like no other not an ordinary love.
(ฮี ลัฝ ไลค โน อัฑเออะ น็อท แอน ออดิเนริ ลัฝ)
He stole my joy he stole my courage lord I need your love
(ฮี ซโทล มาย จอย ฮี ซโทล มาย เคอริจ ลอด ดาย นีด ยุร ลัฝ)
I found a new love; I found new, found a new love
(ไอ เฟานด อะ นยู ลัฝ ; ไอ เฟานด นยู , เฟานด อะ นยู ลัฝ)
I finally found it in God
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ดิท อิน ก็อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Through with Love คำอ่าน Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น