เนื้อเพลง I Want คำอ่าน One Direction

Give you this, give you that
( กิฝ ยู ดีซ , กิฝ ยู แดท)
Blow a kiss, take it back
(บโล อะ คิซ , เทค อิท แบ็ค)
If I look inside my brain
(อิฟ ฟาย ลุค อีนไซด มาย บเรน)
I will find lots of things
(ไอ วิล ไฟนด ล็อท อ็อฝ ธิง)
Clothes, shoes, diamond rings
(คโลฑ , ฌู , ไดมันด ริง)
Stuff that’s driving me insane
(ซทัฟ แด๊ท ดรายวิง มี อินเซน)

You could be pre-occupied
(ยู เคิด บี พรี ออคคิวไพด)
Different thing every night
(ดีฟเฟอะเร็นท ธิง เอฝริ ไนท)
You just gotta say the word
(ยู จัซท กอททะ เซ เดอะ เวิด)
But you’re not into them at all
(บัท ยัวร์ น็อท อีนทุ เฑ็ม แอ็ท ดอร์)
You just want material
(ยู จัซท ว็อนท มะเทียเรียล)
I should know because I’ve heard
(ไอ เชิด โน บิคอส แอฝ เฮิด)

The girls say
(เดอะ เกิล เซ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
But that’s crazy
(บัท แด๊ท คเรสิ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
And that’s not me
(แอ็นด แด๊ท น็อท มี)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
To be loved by you
(ทู บี ลัฝ ไบ ยู)

You’ve got everything you need
(ยู๊ฟ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด)
But you want accessories
(บัท ยู ว็อนท แอสเซ็สเซอริ)
Got to hold it in your hand
(ก็อท ทู โฮลด ดิท อิน ยุร แฮ็นด)
If I changed the world for you
(อิฟ ฟาย เชนจ เดอะ เวิลด ฟอ ยู)
I bet you wouldn’t have a clue
(ไอ เบ็ท ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ อะ คลู)
Don’t you know that I can’t stand
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ แค็นท ซแท็นด)

When girls say
(ฮเว็น เกิล เซ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
But that’s crazy
(บัท แด๊ท คเรสิ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
And that’s not me
(แอ็นด แด๊ท น็อท มี)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
To be loved by you
(ทู บี ลัฝ ไบ ยู)

Oh, and all the girls say
(โอ , แอ็นด ออล เดอะ เกิล เซ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
But that’s crazy
(บัท แด๊ท คเรสิ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
And that’s not me
(แอ็นด แด๊ท น็อท มี)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
To be loved by you
(ทู บี ลัฝ ไบ ยู)

Be loved by you
(บี ลัฝ ไบ ยู)
I wanna, I’ll stay true
(ไอ วอนนา , อิล ซเท ทรู)
I wanna, if you knew
(ไอ วอนนา , อิฟ ยู นยู)
What you put me through
(ฮว็อท ยู พัท มี ธรู)
But you want, you want, you want me to love you too
(บัท ยู ว็อนท , ยู ว็อนท , ยู ว็อนท มี ทู ลัฝ ยู ทู)

I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
But that’s crazy
(บัท แด๊ท คเรสิ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
But that’s not me
(บัท แด๊ท น็อท มี)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
To be loved by you
(ทู บี ลัฝ ไบ ยู)

Oh, and all the girls say
(โอ , แอ็นด ออล เดอะ เกิล เซ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
But that’s crazy
(บัท แด๊ท คเรสิ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
And that’s not me
(แอ็นด แด๊ท น็อท มี)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
To be loved by you
(ทู บี ลัฝ ไบ ยู)

I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
And all the girls say
(แอ็นด ออล เดอะ เกิล เซ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
But that’s crazy
(บัท แด๊ท คเรสิ)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
But that’s not me
(บัท แด๊ท น็อท มี)
I want, I want, I want
(ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
To be loved by you
(ทู บี ลัฝ ไบ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want คำอ่าน One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น