เนื้อเพลง Nothing and Everything คำอ่าน Red

Enemy, familiar friend
( เอนอิมิ , ฟะมีลเยอะ ฟเร็นด)
My beginning and my end
(มาย บีกีนนิง แอ็นด มาย เอ็นด)
Broken truth, whispering lies
(บโรเค็น ทรูธ , วิซเปอร์ริง ไล)
And it hurts again
(แอ็นด ดิท เฮิท อะเกน)
What I fear and what I try
(ฮว็อท ไอ เฟีย แอ็นด ฮว็อท ไอ ทไร)
Words I say and what I hide
(เวิด ซาย เซ แอ็นด ฮว็อท ไอ ไฮด)
All the pain, I want it to end
(ออล เดอะ เพน , ไอ ว็อนท ดิธ ทู เอ็นด)
But I want it again
(บัท ไอ ว็อนท ดิธ อะเกน)

And it finds me
(แอ็นด ดิท ไฟนด มี)
The fight inside is coarsing through my veins
(เดอะ ไฟท อีนไซด อีส โครสซิง ธรู มาย เฝน)
And it’s raging
(แอ็นด อิทซ เรจิง)
The fight inside is breaking me again
(เดอะ ไฟท อีนไซด อีส บเรคคิง มี อะเกน)

It’s still the same, pursuing pain
(อิทซ ซทิล เดอะ เซม , เพอชิวลิงค์ เพน)
Isn’t worth the lie I’ve gained
(อีสซึ่น เวิธ เดอะ ไล แอฝ เกน)
We both know how it will end
(วี โบธ โน เฮา อิท วิล เอ็นด)
But I do it again
(บัท ไอ ดู อิท อะเกน)

And it finds me
(แอ็นด ดิท ไฟนด มี)
The fight inside is coarsing through my veins
(เดอะ ไฟท อีนไซด อีส โครสซิง ธรู มาย เฝน)
And it’s raging
(แอ็นด อิทซ เรจิง)
The fight inside is hurting me again
(เดอะ ไฟท อีนไซด อีส เฮอดิง มี อะเกน)
And it finds me
(แอ็นด ดิท ไฟนด มี)
The war within me pulls me under
(เดอะ วอ วิฑีน มี พุล มี อันเดอะ)
And without you
(แอ็นด วิเฑาท ยู)
The fight inside is breaking me again
(เดอะ ไฟท อีนไซด อีส บเรคคิง มี อะเกน)

And it finds me
(แอ็นด ดิท ไฟนด มี)
The war within me pulls me under
(เดอะ วอ วิฑีน มี พุล มี อันเดอะ)
And without you
(แอ็นด วิเฑาท ยู)
The fight inside is breaking me again
(เดอะ ไฟท อีนไซด อีส บเรคคิง มี อะเกน)

Oh, it’s everything
(โอ , อิทซ เอ๊วี่ติง)
Oh, it’s everything
(โอ , อิทซ เอ๊วี่ติง)
Oh, it’s everything
(โอ , อิทซ เอ๊วี่ติง)
Oh, it’s everything
(โอ , อิทซ เอ๊วี่ติง)
Oh, it’s everything
(โอ , อิทซ เอ๊วี่ติง)
Oh
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing and Everything คำอ่าน Red

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น