เนื้อเพลง Soulshine คำอ่าน The Allman Brothers Band

When you can’t find the light,
( ฮเว็น ยู แค็นท ไฟนด เดอะ ไลท ,)
That got you through the cloudy days,
(แดท ก็อท ยู ธรู เดอะ คเลาดอิ เด ,)
When the stars ain’t shinin’ bright,
(ฮเว็น เดอะ ซทา เอน ชายนิน ไบร๊ท ,)
You feel like you’ve lost you’re way,
(ยู ฟีล ไลค ยู๊ฟ ล็อซท ยัวร์ เว ,)
When those candle lights of home,
(ฮเว็น โฑส แค๊นเดิ้ล ไลท อ็อฝ โฮม ,)
Burn so very far away,
(เบิน โซ เฝริ ฟา อะเว ,)
Well you got to let your soul shine,
(เว็ล ยู ก็อท ทู เล็ท ยุร โซล ไฌน ,)
Just like my daddy used to say.
(จัซท ไลค มาย แดดดิ ยูซ ทู เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
He used to say soulshine,
(ฮี ยูซ ทู เซ โศวชาย ,)
It’s better than sunshine,
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น ซันชาย ,)
It’s better than m*onshine,
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น เอ็ม *onshine ,)
Damn sure better than rain.
(แด็ม ฌุร เบทเทอะ แฑ็น เรน)
Hey now people don’t mind,
(เฮ เนา พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ไมนด ,)
We all get this way sometime,
(วี ออล เก็ท ดีซ เว ซัมไทม์ ,)
Got to let your soul shine, shine till the break of day.
(ก็อท ทู เล็ท ยุร โซล ไฌน , ไฌน ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)

I grew up thinkin’ that I had it made,
(ไอ กรู อัพ ติ้งกิน แดท ไอ แฮ็ด ดิท เมด ,)
Gonna make it on my own.
(กอนนะ เมค อิท ออน มาย โอน)
Life can take the strongest man,
(ไลฟ แค็น เทค เดอะ สตอนเกต แม็น ,)
Make him feel so alone.
(เมค ฮิม ฟีล โซ อะโลน)
Now and then I feel a cold wind,
(เนา แอ็นด เด็น นาย ฟีล อะ โคลด วินด ,)
Blowin’ through my achin’ bones,
(โบลวิน ธรู มาย แอซชิน บอน ,)
I think back to what my daddy said,
(ไอ ธิงค แบ็ค ทู ฮว็อท มาย แดดดิ เซ็ด ,)
He said “;Boy, in the darkness before the dawn:”;
(ฮี เซ็ด ” ; บอย , อิน เดอะ ดาคเน็ซ บิโฟ เดอะ ดอน : ” 😉

[Chorus]
([ โครัซ ])
Let your soul shine,
(เล็ท ยุร โซล ไฌน ,)
It’s better than sunshine,
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น ซันชาย ,)
It’s better than m*onshine,
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น เอ็ม *onshine ,)
Damn sure better than rain.
(แด็ม ฌุร เบทเทอะ แฑ็น เรน)
Yeah now people don’t mind,
(เย่ เนา พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ไมนด ,)
We all get this way sometimes,
(วี ออล เก็ท ดีซ เว ซัมไทม์ ,)
Gotta let your soul shine, shine till the break of day.
(กอททะ เล็ท ยุร โซล ไฌน , ไฌน ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)

Sometimes a man can feel this emptiness,
(ซัมไทม์ ซา แม็น แค็น ฟีล ดีซ เอมทิเน็ซ ,)
Like a woman has robbed him of his very soul.
(ไลค เก วูมเอิน แฮ็ส รอบ ฮิม อ็อฝ ฮิส เฝริ โซล)
A woman too, God knows, she can feel like this.
(อะ วูมเอิน ทู , ก็อด โน , ชี แค็น ฟีล ไลค ดีซ)
And when your world seems cold, you got to let your spirit take control.
(แอ็นด ฮเว็น ยุร เวิลด ซีม โคลด , ยู ก็อท ทู เล็ท ยุร ซพีริท เทค ค็อนทโรล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Let your soul shine,
(เล็ท ยุร โซล ไฌน ,)
It’s better than sunshine,
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น ซันชาย ,)
It’s better than m*onshine,
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น เอ็ม *onshine ,)
Damn sure better than rain.
(แด็ม ฌุร เบทเทอะ แฑ็น เรน)
Lord now people don’t mind,
(ลอด เนา พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ไมนด ,)
We all get this way sometimes,
(วี ออล เก็ท ดีซ เว ซัมไทม์ ,)
Gotta let your soul shine, shine till the break of day.
(กอททะ เล็ท ยุร โซล ไฌน , ไฌน ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)

Oh, it’s better than sunshine,
(โอ , อิทซ เบทเทอะ แฑ็น ซันชาย ,)
It’s better than m*onshine,
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น เอ็ม *onshine ,)
Damn sure better than rain.
(แด็ม ฌุร เบทเทอะ แฑ็น เรน)
Yeah now people don’t mind,
(เย่ เนา พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ไมนด ,)
We all get this way sometimes,
(วี ออล เก็ท ดีซ เว ซัมไทม์ ,)
Gotta let your soul shine, shine till the break of day.
(กอททะ เล็ท ยุร โซล ไฌน , ไฌน ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soulshine คำอ่าน The Allman Brothers Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น