เนื้อเพลง You’ve Got A Friend In Me คำอ่าน Randy Newman

You’ve got a friend in me
( ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)
You’ve got a friend in me
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)
When the road looks rough ahead
(ฮเว็น เดอะ โรด ลุค รัฟ อะเฮด)
And you’re miles and miles
(แอ็นด ยัวร์ ไมล แซน ไมล)
From your nice warm bed
(ฟร็อม ยุร ไน๊ซ์ วอม เบ็ด)
You just remember what your old pal said
(ยู จัซท ริเมมเบอะ ฮว็อท ยุร โอลด แพ็ล เซ็ด)
Boy, you’ve got a friend in me
(บอย , ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)
Yeah, you’ve got a friend in me
(เย่ , ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)

You’ve got a friend in me
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)
You’ve got a friend in me
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)
If you’ve got troubles, I’ve got ’em too
(อิฟ ยู๊ฟ ก็อท ทรั๊บเบิ้ล , แอฝ ก็อท เอ็ม ทู)
There isn’t anything I wouldn’t do for you
(แดร์ อีสซึ่น เอนอิธิง ไอ วูดดึ่น ดู ฟอ ยู)
We stick together and can see it through
(วี ซทิค ทุเกฑเออะ แอ็นด แค็น ซี อิท ธรู)
Cause you’ve got a friend in me
(คอส ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)
You’ve got a friend in me
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)

Some other folks might be
(ซัม อัฑเออะ โฟค ไมท บี)
A little bit smarter than I am
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท สมาร์เดอแฑ็น นาย แอ็ม)
Bigger and stronger too
(บี๊กเกอร์ แอ็นด สตองเกอร์ ทู)
Maybe
(เมบี)
But none of them will ever love you
(บัท นัน อ็อฝ เฑ็ม วิล เอฝเออะ ลัฝ ยู)
The way I do, it’s me and you
(เดอะ เว ไอ ดู , อิทซ มี แอ็นด ยู)

Boy, and as the years go by
(บอย , แอ็นด แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ)
Our friendship will never die
(เอ๊า ฟเร็นฌิพ วิล เนฝเออะ ได)
You’re gonna see it’s our destiny
(ยัวร์ กอนนะ ซี อิทซ เอ๊า เดซทินิ)
You’ve got a friend in me
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)
You’ve got a friend in me
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)
You’ve got a friend in me
(ยู๊ฟ ก็อท ดา ฟเร็นด อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ve Got A Friend In Me คำอ่าน Randy Newman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น