เนื้อเพลง Bigger คำอ่าน Justin Bieber

Bigger, her love, her love is
( บี๊กเกอร์ , เฮอ ลัฝ , เฮอ ลัฝ อีส)
Bigger, her love, her love is bigger, big
(บี๊กเกอร์ , เฮอ ลัฝ , เฮอ ลัฝ อีส บี๊กเกอร์ , บิก)

Gotta believe in {gotta believe in me}
(กอททะ บิลีฝ อิน { กอททะ บิลีฝ อิน มี })
Believe it like a fairytale {fairytale}
(บิลีฝ อิท ไลค เก แฟรี่เทล { แฟรี่เทล })
What you got under your pillowcase
(ฮว็อท ยู ก็อท อันเดอะ ยุร เพโลเคส)
No, I won’t, I won’t
(โน , ไอ ว็อนท , ไอ ว็อนท)
Ever, ever let you down {no}
(เอฝเออะ , เอฝเออะ เล็ท ยู เดาน { โน })
I can’t see-saw, it’s down {oh}
(ไอ แค็นท ซี ซอ , อิทซ เดาน { โอ })
You know why
(ยู โน ฮไว)
Cause we ain’t on the playground
(คอส วี เอน ออน เดอะ เพลย์กราวด์)
No more games cause we’re
(โน โม เกม คอส เวอ)
Big enough to stand in the picture
(บิก อินัฟ ทู ซแท็นด อิน เดอะ พีคเชอะ)
We’re big enough to stand next to rides
(เวอ บิก อินัฟ ทู ซแท็นด เน็คซท ทู ไรด)

I was a player when I was little
(ไอ วอส ซา เพย์เยอร์ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But now I’m bigger, I’m bigger
(บัท เนา แอม บี๊กเกอร์ , แอม บี๊กเกอร์)
A heart breaker when I was little
(อะ ฮาท เบคเกอ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But I’m bigger {I’m bigger}, I’m bigger
(บัท แอม บี๊กเกอร์ { แอม บี๊กเกอร์ } , แอม บี๊กเกอร์)
And all the haters, I swear
(แอ็นด ออล เดอะ เฮเดอ , ไอ ซแว)
They look so small from up here
(เฑ ลุค โซ ซมอล ฟร็อม อัพ เฮียร)
Cause we’re bigger, our love’s bigger
(คอส เวีย บี๊กเกอร์ , เอ๊า ลัฝ บี๊กเกอร์)
I’m bigger and your bigger
(แอม บี๊กเกอร์ แอ็นด ยุร บี๊กเกอร์)

Whoa, remember when my heart was young
(โว้ว , ริเมมเบอะ ฮเว็น มาย ฮาท วอส ยัง)
Was still bigger than me {still bigger than me}
(วอส ซทิล บี๊กเกอร์ แฑ็น มี { ซทิล บี๊กเกอร์ แฑ็น มี })
Is that the reason that you stayed
(อีส แดท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู ซเท)
Most would’ve got rid of me
(โมซท วูดเด็ป ก็อท ริด อ็อฝ มี)
Now the bully’s in the school yard
(เนา เดอะ บุลลิ ซิน เดอะ ซคูล ยาด)
Can take a hug but not kisses from us
(แค็น เทค เก ฮัก บัท น็อท คีสเซซ ฟร็อม อัซ)
We ain’t pushovers, no more games cause we’re
(วี เอน พุซโชฝเวอร์ , โน โม เกม คอส เวอ)
Big enough to stand in the picture
(บิก อินัฟ ทู ซแท็นด อิน เดอะ พีคเชอะ)
We’re big enough to stand next to rides
(เวอ บิก อินัฟ ทู ซแท็นด เน็คซท ทู ไรด)

I was a player when I was little
(ไอ วอส ซา เพย์เยอร์ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But now I’m bigger, I’m bigger
(บัท เนา แอม บี๊กเกอร์ , แอม บี๊กเกอร์)
A heart breaker when I was little
(อะ ฮาท เบคเกอ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But I’m bigger {I’m bigger}, I’m bigger
(บัท แอม บี๊กเกอร์ { แอม บี๊กเกอร์ } , แอม บี๊กเกอร์)
And all the haters, I swear
(แอ็นด ออล เดอะ เฮเดอ , ไอ ซแว)
They look so small from up here
(เฑ ลุค โซ ซมอล ฟร็อม อัพ เฮียร)
Cause we’re bigger, our love’s bigger
(คอส เวีย บี๊กเกอร์ , เอ๊า ลัฝ บี๊กเกอร์)
I’m bigger and your bigger
(แอม บี๊กเกอร์ แอ็นด ยุร บี๊กเกอร์)

Whoa, I was a player when I was little
(โว้ว , ไอ วอส ซา เพย์เยอร์ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But now I’m bigger, I’m bigger {hey}
(บัท เนา แอม บี๊กเกอร์ , แอม บี๊กเกอร์ { เฮ })
A heart breaker when I was little
(อะ ฮาท เบคเกอ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But I’m bigger {I’m bigger}, I’m bigger
(บัท แอม บี๊กเกอร์ { แอม บี๊กเกอร์ } , แอม บี๊กเกอร์)
And all the haters, I swear
(แอ็นด ออล เดอะ เฮเดอ , ไอ ซแว)
They look so small from up here
(เฑ ลุค โซ ซมอล ฟร็อม อัพ เฮียร)
Cause we’re bigger, our love’s bigger
(คอส เวีย บี๊กเกอร์ , เอ๊า ลัฝ บี๊กเกอร์)
I’m bigger and your bigger
(แอม บี๊กเกอร์ แอ็นด ยุร บี๊กเกอร์)

I remember that like yesterday
(ไอ ริเมมเบอะ แดท ไลค เยซเทอะดิ)
We were little then
(วี เวอ ลิ๊ทเทิ่ล เด็น)
My baby, you whoa oh
(มาย เบบิ , ยู โว้ว โอ)
Since then all I can remember
(ซินซ เด็น ออล ไอ แค็น ริเมมเบอะ)
Is that love ain’t slowed down cause I’m bigger
(อีส แดท ลัฝ เอน ซโล เดาน คอส แอม บี๊กเกอร์)

I was a player when I was little
(ไอ วอส ซา เพย์เยอร์ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But now I’m bigger, I’m bigger
(บัท เนา แอม บี๊กเกอร์ , แอม บี๊กเกอร์)
A heart breaker when I was little
(อะ ฮาท เบคเกอ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But I’m bigger, I’m bigger
(บัท แอม บี๊กเกอร์ , แอม บี๊กเกอร์)
And all the haters, I swear
(แอ็นด ออล เดอะ เฮเดอ , ไอ ซแว)
They look so small from up here
(เฑ ลุค โซ ซมอล ฟร็อม อัพ เฮียร)
Cause we’re bigger, our love’s bigger
(คอส เวีย บี๊กเกอร์ , เอ๊า ลัฝ บี๊กเกอร์)
I’m bigger and your bigger
(แอม บี๊กเกอร์ แอ็นด ยุร บี๊กเกอร์)

I was a player when I was little
(ไอ วอส ซา เพย์เยอร์ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But now I’m bigger, I’m bigger {hey}
(บัท เนา แอม บี๊กเกอร์ , แอม บี๊กเกอร์ { เฮ })
A heart breaker when I was little
(อะ ฮาท เบคเกอ ฮเว็น นาย วอส ลิ๊ทเทิ่ล)
But I’m bigger, I’m bigger {heart breaker}
(บัท แอม บี๊กเกอร์ , แอม บี๊กเกอร์ { ฮาท เบคเกอ })
And all the haters, I swear
(แอ็นด ออล เดอะ เฮเดอ , ไอ ซแว)
They look so small from up here
(เฑ ลุค โซ ซมอล ฟร็อม อัพ เฮียร)
Cause we’re bigger, our love’s bigger
(คอส เวีย บี๊กเกอร์ , เอ๊า ลัฝ บี๊กเกอร์)
I’m bigger and your bigger
(แอม บี๊กเกอร์ แอ็นด ยุร บี๊กเกอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bigger คำอ่าน Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น