เนื้อเพลง Love’s Divine คำอ่าน Seal

Then the rainstorm came over me
( เด็น เดอะ เรนสตอม เคม โอเฝอะ มี)
And I felt my spirit break
(แอ็นด ดาย เฟ็ลท มาย ซพีริท บเรค)
I had lost all of my belief you see
(ไอ แฮ็ด ล็อซท ดอร์ อ็อฝ มาย บิลีฟ ยู ซี)
And realize my mistake
(แอ็นด รีแอะไลส มาย มิซเทค)
But time through a prayer to me
(บัท ไทม ธรู อะ พเรเออะ ทู มี)
And all around me became still
(แอ็นด ออล อะเรานด มี บิเคม ซทิล)

I need love, love’s divine
(ไอ นีด ลัฝ , ลัฝ ดิไฝน)
Please forgive me now I see that I’ve been blind
(พลีส เฟาะกีฝ มี เนา ไอ ซี แดท แอฝ บีน บไลนด)
Give me love, loves is what I need to help me know my name
(กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ ซิส ฮว็อท ไอ นีด ทู เฮ็ลพ มี โน มาย เนม)

Through the rainstorm came sanctuary
(ธรู เดอะ เรนสตอม เคม แซงชิวเอริ)
And I felt my spirit fly
(แอ็นด ดาย เฟ็ลท มาย ซพีริท ฟไล)
I had found all of my reality
(ไอ แฮ็ด เฟานด ออล อ็อฝ มาย ริแอลอิทิ)
I realize what it takes
(ไอ รีแอะไลส ฮว็อท ดิธ เทค)

‘Cause I need love, love’s divine
(คอส ไอ นีด ลัฝ , ลัฝ ดิไฝน)
Please forgive me now I see that I’ve been blind
(พลีส เฟาะกีฝ มี เนา ไอ ซี แดท แอฝ บีน บไลนด)
Give me love, loves is what I need to help me know my name
(กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ ซิส ฮว็อท ไอ นีด ทู เฮ็ลพ มี โน มาย เนม)

Oh I don’t bet [don’t bet], don’t pray [don’t pray]
(โอ ไอ ด้อนท์ เบ็ท [ ด้อนท์ เบ็ท ] , ด้อนท์ พเร [ ด้อนท์ พเร ])
Show me how to live and promise me you won’t forsake
(โฌ มี เฮา ทู ไลฝ แอ็นด พรอมอิซ มี ยู ว็อนท เฟาะเซค)
‘Cause love can help me know my name
(คอส ลัฝ แค็น เฮ็ลพ มี โน มาย เนม)

Well I try to say there’s nothing wrong
(เว็ล ไอ ทไร ทู เซ แดร์ นัธอิง ร็อง)
But inside I felt me lying all alone
(บัท อีนไซด ไอ เฟ็ลท มี ลายยิง ออล อะโลน)
But the message here was plain to see
(บัท เดอะ เมซซิจ เฮียร วอส พเลน ทู ซี)
Believe in me…
(บิลีฝ อิน มี)

‘Cause I need love, love’s divine
(คอส ไอ นีด ลัฝ , ลัฝ ดิไฝน)
Please forgive me now I see that I’ve been blind
(พลีส เฟาะกีฝ มี เนา ไอ ซี แดท แอฝ บีน บไลนด)
Give me love, love is what I need to help me know my name
(กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ อีส ฮว็อท ไอ นีด ทู เฮ็ลพ มี โน มาย เนม)

Oh I, don’t bet [don’t bet], don’t break [don’t break]
(โอ ไอ , ด้อนท์ เบ็ท [ ด้อนท์ เบ็ท ] , ด้อนท์ บเรค [ ด้อนท์ บเรค ])
Show me how to live and promise me you won’t forsake
(โฌ มี เฮา ทู ไลฝ แอ็นด พรอมอิซ มี ยู ว็อนท เฟาะเซค)
‘Cause love can help me know my name
(คอส ลัฝ แค็น เฮ็ลพ มี โน มาย เนม)

Love can help me know my name.
(ลัฝ แค็น เฮ็ลพ มี โน มาย เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love’s Divine คำอ่าน Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น