เนื้อเพลง Know Your Enemy คำอ่าน Green Day

Do you know the enemy?
( ดู ยู โน ดิ เอนอิมิ)
Do you know your enemy?
(ดู ยู โน ยุร เอนอิมิ)
Well, gotta know the enemy
(เว็ล , กอททะ โน ดิ เอนอิมิ)

Do you know the enemy?
(ดู ยู โน ดิ เอนอิมิ)
Do you know your enemy?
(ดู ยู โน ยุร เอนอิมิ)
Well, gotta know the enemy
(เว็ล , กอททะ โน ดิ เอนอิมิ)

Do you know the enemy?
(ดู ยู โน ดิ เอนอิมิ)
Do you know your enemy?
(ดู ยู โน ยุร เอนอิมิ)
Well, gotta know the enemy
(เว็ล , กอททะ โน ดิ เอนอิมิ)

Violence is an enemy
(ไฝโอะเล็นซ อีส แอน เอนอิมิ)
Against the enemy
(อะเกนซท ดิ เอนอิมิ)
Violence is an energy
(ไฝโอะเล็นซ อีส แอน เอนเออะจิ)

Bringing on the fury
(บริงกิง ออน เดอะ ฟยูริ)
The choir infantry
(เดอะ คไวร อีนแฟ็นทริ)
Revolt against the honor to obey
(ริโฝลท อะเกนซท เดอะ ออนเออะ ทู โอะเบ)

Overthrow the effigy
(โอเฝิธโร ดิ เอฟฟิจิ)
The vast majority
(เดอะ ฝัซท มะจอริทิ)
Burning down the foreman of control
(เบรินนิง เดาน เดอะ โฟแม็น อ็อฝ ค็อนทโรล)

Silence is the enemy
(ไซเล็นซ อีส ดิ เอนอิมิ)
Against your urgency
(อะเกนซท ยุร เออเจ็นซิ)
So rally up the demons of your soul
(โซ แรลลิ อัพ เดอะ ดีมัน อ็อฝ ยุร โซล)

Do you know the enemy?
(ดู ยู โน ดิ เอนอิมิ)
Do you know your enemy?
(ดู ยู โน ยุร เอนอิมิ)
Well, gotta know the enemy
(เว็ล , กอททะ โน ดิ เอนอิมิ)

Do you know the enemy?
(ดู ยู โน ดิ เอนอิมิ)
Do you know your enemy?
(ดู ยู โน ยุร เอนอิมิ)
Well, gotta know the enemy
(เว็ล , กอททะ โน ดิ เอนอิมิ)

The insurgency will rise
(ดิ อินเซอรจินซี่ วิล ไรส)
When the bloods been sacrificed
(ฮเว็น เดอะ บลัด บีน แซคริไฟซ)
Don’t be blinded by the lies
(ด้อนท์ บี บไลนด ไบ เดอะ ไล)
In your eyes
(อิน ยุร ไอ)

Violence is an energy
(ไฝโอะเล็นซ อีส แอน เอนเออะจิ)
From here to eternity
(ฟร็อม เฮียร ทู อิเทอนิทิ)
Violence is an energy
(ไฝโอะเล็นซ อีส แอน เอนเออะจิ)
Silence is the enemy
(ไซเล็นซ อีส ดิ เอนอิมิ)
So gimme gimme revolution
(โซ กีมมิ กีมมิ เรโฝะลยูฌัน)

Do you know the enemy?
(ดู ยู โน ดิ เอนอิมิ)
Do you know your enemy?
(ดู ยู โน ยุร เอนอิมิ)
Well, gotta know the enemy
(เว็ล , กอททะ โน ดิ เอนอิมิ)

Do you know the enemy?
(ดู ยู โน ดิ เอนอิมิ)
Do you know your enemy?
(ดู ยู โน ยุร เอนอิมิ)
Well, gotta know the enemy
(เว็ล , กอททะ โน ดิ เอนอิมิ)

Overthrow the effigy
(โอเฝิธโร ดิ เอฟฟิจิ)
The vast majority
(เดอะ ฝัซท มะจอริทิ)
Burning down the foreman of control
(เบรินนิง เดาน เดอะ โฟแม็น อ็อฝ ค็อนทโรล)

Silence is the enemy
(ไซเล็นซ อีส ดิ เอนอิมิ)
Against your urgency
(อะเกนซท ยุร เออเจ็นซิ)
So rally up the demons of your soul
(โซ แรลลิ อัพ เดอะ ดีมัน อ็อฝ ยุร โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Know Your Enemy คำอ่าน Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น