เนื้อเพลง Slow Jamz คำอ่าน Twista

[Gladys Knight]
([ กลาดิต ไนท ])
Are you gonna be
(อาร์ ยู กอนนะ บี)
Say that you’re gonna be
(เซ แดท ยัวร์ กอนนะ บี)

[Jaimie Foxx]
([ เจมี ฟอกซฺ ])
Oh Oh Oh Oh Oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ)

[J.Foxx-Chorus]
([ เจ ฟอกซฺ โครัซ ])
She said she want some Marvin Gaye, Some Luther Vandross, a little Anita, will defenetly set this party off right
(ชี เซ็ด ชี ว็อนท ซัม มาร์วิน เก๋ , ซัม ลูเตอร์ แวนดอสส , อะ ลิ๊ทเทิ่ล อานี๊ดดา , วิล ดีฟเฟนเนทรี่ เซ็ท ดีซ พาทิ ออฟฟ ไรท)
[Are you gonna be, are you gonna be, are you gonna be, well well well well well]
([ อาร์ ยู กอนนะ บี , อาร์ ยู กอนนะ บี , อาร์ ยู กอนนะ บี , เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล ])
She said she want some Ready fot the World, some New Edition, so let me rip it in, and defenerly set this party off right
(ชี เซ็ด ชี ว็อนท ซัม เรดอิ fot เดอะ เวิลด , ซัม นยู อิดีฌอัน , โซ เล็ท มี ริพ อิท อิน , แอ็นด ดีเฟนเนอร์รี เซ็ท ดีซ พาทิ ออฟฟ ไรท)
[Are you gonna be, are you gonna be, are you gonna be, well well well well well]
([ อาร์ ยู กอนนะ บี , อาร์ ยู กอนนะ บี , อาร์ ยู กอนนะ บี , เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล ])

[Kanye West]
([ เคนยี เว็ซท ])
I told her to drive over in her new whip
(ไอ โทลด เฮอ ทู ดไรฝ โอเฝอะ อิน เฮอ นยู ฮวิพ)
Bring some friends she cool with
(บริง ซัม ฟเร็นด ชี คูล วิฑ)
Imma bring da cool whip
(แอมมา บริง ดา คูล ฮวิพ)
Then i want you to strip
(เด็น นาย ว็อนท ยู ทู ซทริพ)
See, you is my new chick
(ซี , ยู อีส มาย นยู ชิค)
So we get our grind on
(โซ วี เก็ท เอ๊า ไกรนด ออน)
She be grabbin, callin me Biggie like Shine home
(ชี บี กราบบิน , คอลลิน มี บิ๊กกี้ ไลค ไฌน โฮม)
Man i swear she fine homes
(แม็น นาย ซแว ชี ไฟน โฮม)
Why she always liying though
(ฮไว ชี ออลเว ลายอียิง โธ)
Tellin me they diamonds when she know they rhinestones
(เทลลิน มี เฑ ไดมันด ฮเว็น ชี โน เฑ แล๊นสโตนสฺ)
She got a light skinned friend look like micheal Jackson
(ชี ก็อท ดา ไลท ซคินด ฟเร็นด ลุค ไลค มายเคิว แจคสัน)
Got a dark skinned friend look like micheal Jackson
(ก็อท ดา ดาค ซคินด ฟเร็นด ลุค ไลค มายเคิว แจคสัน)
I play “Ready for the World”
(ไอ พเล ” เรดอิ ฟอ เดอะ เวิลด “)
She was ready for some action
(ชี วอส เรดอิ ฟอ ซัม แอคฌัน)
My dawg said you aint no freak, so you gotta prove my man wrong
(มาย ดาว เซ็ด ยู เอน โน ฟรีค , โซ ยู กอททะ พรูฝ มาย แม็น ร็อง)
Imma play this Vandross
(แอมมา พเล ดีซ แวนดอสส)
you gon’ take your pants off
(ยู ก็อน เทค ยุร แพ็นท ออฟฟ)
Imma play this Gladys Knight
(แอมมา พเล ดีซ กลาดิต ไนท)
Me and you gon’ get it riht
(มี แอ็นด ยู ก็อน เก็ท ดิธ ริตทฺ)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

[Twiata]
([ ทเวดา ])
Got you lookin at the gliss at my hands and wrists
(ก็อท ยู ลุคกิน แอ็ท เดอะ เก๊ต แอ็ท มาย แฮ็นด แซน ริซท)
While im likely at smokin on my canibus
(ฮไวล แอม ไลคลิ แอ็ท สโมกิน ออน มาย เคนีบัส)
When it come to rockin original like Marvin and Luther
(ฮเว็น หนิด คัม ทู รอคกิน ออริจินัล ไลค มาร์วิน แอ็นด ลูเตอร์)
I can tell you aint no messin with Kan-man and Twista
(ไอ แค็น เท็ล ยู เอน โน เมซซิน วิฑ แคน แม็น แอ็นด ทวิซดา)
From the Chi and I be
(ฟร็อม เดอะ ชี แอ็นด ดาย บี)
Sippin Hennessey
(ซิบปิ่น เฮนเนสซี)
Twistin almarie
(ทวิซติน เอมารีย์)
Tryin to smoke a B
(ทายอิน ทู ซโมค เก บี)
Dippin through the streets
(ดิพพิน ธรู เดอะ ซทรีท)
Bumpin R&B
(บั้มปิน อาร์ &บี)
And I got to leave
(แอ็นด ดาย ก็อท ทู ลีฝ)
Something to the G’s
(ซัมติง ทู เดอะ จีส)
An i do it[Well well well well well]
(แอน นาย ดู อิท [ เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล ])
When my earth and the wind smoke a fire
(ฮเว็น มาย เอิธ แอ็นด เดอะ วินด ซโมค เก ไฟร)
Let me fell when you get your sheets wet listening to Keith Sweat
(เล็ท มี เฟ็ล ฮเว็น ยู เก็ท ยุร ฌีท เว็ท ลิเซินนิง ทู คีต ซเว็ท)
Put you in a daze for maze
(พัท ยู อิน อะ เดส ฟอ เมส)
Fulfilling our every sensation slow Jammin having deep sex
(ฟลูฟินลิ้ง เอ๊า เอฝริ เซ็นเซฌัน ซโล แจมมิน แฮฝวิ่ง ดีพ เซ็คซ)
You ready for the world girl
(ยู เรดอิ ฟอ เดอะ เวิลด เกิล)
Come on over make me touch you all over your body baby dont say no to me
(คัมมอน โอเฝอะ เมค มี ทั๊ช ยู ออล โอเฝอะ ยุร บอดอิ เบบิ ด้อนท์ เซ โน ทู มี)
And every moment you controllin me, I love the way you be holdin me when I be
(แอ็นด เอฝริ โมเม็นท ยู คอนโทวลิน มี , ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู บี โฮดดิน มี ฮเว็น นาย บี)
Listening to Jodeci
(ลิเซินนิง ทู โจโดซี)
And when i come over and bend your ass
(แอ็นด ฮเว็น นาย คัม โอเฝอะ แอ็นด เบ็นด ยุร อาซ)
You be bumpin’ Teddy Pendergrass
(ยู บี บั้มปิน เท๊ดดี้ เพนเดอกาส)
I’da hit it from the back to the melody to roll it slow
(อายดา ฮิท ดิธ ฟร็อม เดอะ แบ็ค ทู เดอะ เมลโอะดิ ทู โรล อิท ซโล)
Now i gotta go up in it fast, but imma finish last
(เนา ไอ กอททะ โก อัพ อิน หนิด ฟัซท , บัท แอมมา ฟีนอิฌ ลาซท)
No matter how much of a thug you see
(โน แมทเทอะ เฮา มัช อ็อฝ อะ ธัก ยู ซี)
I still spit it like its R&B, so to the club with me
(ไอ ซทิล ซพิท ดิธ ไลค อิทซ อาร์ &บี , โซ ทู เดอะ คลับ วิฑ มี)
And with some Luther come on and hope you finna and stilla be with me
(แอ็นด วิฑ ซัม ลูเตอร์ คัมมอน แอ็นด โฮพ ยู ฟินนา แอ็นด สติวลา บี วิฑ มี)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Baby drop another slow jam
(เบบิ ดร็อพ แอะนัธเออะ ซโล แจ็ม)
And all us lovers need to hold hands
(แอ็นด ออล อัซ ลัฝเออะ นีด ทู โฮลด แฮ็นด)
And if you aint got no man hop on my brohem
(แอ็นด อิฟ ยู เอน ก็อท โน แม็น ฮ็อพ ออน มาย โบรเฮม)
I keep it pimpin like an old man
(ไอ คีพ อิท พิมปิน ไลค แอน โอลด แม็น)
You gots to roll with the plan
(ยู ก็อท ทู โรล วิฑ เดอะ แพล็น)
Cuz after that then I
(คัซ อาฟเทอะ แดท เด็น นาย)
Take it to the dome
(เทค อิท ทู เดอะ โดม)
Then i got to bone
(เด็น นาย ก็อท ทู บอน)
Stay up in the zone
(ซเท อัพ อิน เดอะ โสน)
Got to get you home
(ก็อท ทู เก็ท ยู โฮม)
Gotta run up on
(กอททะ รัน อัพ ออน)
And I do it[Well well well well well]
(แอ็นด ดาย ดู อิท [ เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล ])
Baby drop another slow jam
(เบบิ ดร็อพ แอะนัธเออะ ซโล แจ็ม)
And all us lovers need to hold hands
(แอ็นด ออล อัซ ลัฝเออะ นีด ทู โฮลด แฮ็นด)
And if you aint got no man hop up on my brohem
(แอ็นด อิฟ ยู เอน ก็อท โน แม็น ฮ็อพ อัพ ออน มาย โบรเฮม)
I keep it pimpin like an old man
(ไอ คีพ อิท พิมปิน ไลค แอน โอลด แม็น)
you gots to roll with the plan
(ยู ก็อท ทู โรล วิฑ เดอะ แพล็น)
Cuz after that then I
(คัซ อาฟเทอะ แดท เด็น นาย)
Take you to my home
(เทค ยู ทู มาย โฮม)
And we could get it on
(แอ็นด วี เคิด เก็ท ดิธ ออน)
Whisper on the phone
(ฮวีซเพอะ ออน เดอะ โฟน)
Just to get you goin
(จัซท ทู เก็ท ยู โกอิน)
Tryina make you moan
(ทายอีนา เมค ยู โมน)
And i do it[Well well well well well]
(แอ็นด ดาย ดู อิท [ เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล เว็ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slow Jamz คำอ่าน Twista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น