เนื้อเพลง Walk On คำอ่าน U2

And love
( แอ็นด ลัฝ)
It’s not the easy thing
(อิทซ น็อท ดิ อีสอิ ธิง)
The only baggage
(ดิ โอ๊นลี่ แบกกิจ)
That you can bring
(แดท ยู แค็น บริง)
Not the easy thing
(น็อท ดิ อีสอิ ธิง)
The only baggage you can bring
(ดิ โอ๊นลี่ แบกกิจ ยู แค็น บริง)
Is all that you can’t leave behind
(อีส ซอร์ แดท ยู แค็นท ลีฝ บิไฮนด)

And if the darkness is to keep us apart
(แอ็นด อิฟ เดอะ ดาคเน็ซ ซิส ทู คีพ อัซ อะพาท)
And if the daylight feels like it’s a long way off
(แอ็นด อิฟ เดอะ เดย์ไลท์ ฟีล ไลค อิทซ ซา ล็อง เว ออฟฟ)
And if your glass heart should crack
(แอ็นด อิฟ ยุร กลัซ ฮาท เชิด คแร็ค)
Before the second you turn back
(บิโฟ เดอะ เซคอันด ยู เทิน แบ็ค)
Oh no, be strong
(โอ โน , บี ซทร็อง)

Walk on
(วอค ออน)
Walk on
(วอค ออน)
What you got, they can’t steal it
(ฮว็อท ยู ก็อท , เฑ แค็นท ซทีล อิท)
No they can’t even feel it
(โน เฑ แค็นท อีเฝ็น ฟีล อิท)

Walk on
(วอค ออน)
Walk on
(วอค ออน)
Stay safe tonight
(ซเท เซฟ ทุไนท)

You’re packing a suitcase for a place
(ยัวร์ แพคคิง อะ ซูทเคส ฟอ รา พเลซ)
None of us has been
(นัน อ็อฝ อัซ แฮ็ส บีน)
A place that has to be believed
(อะ พเลซ แดท แฮ็ส ทู บี บิลีฝ)
To be seen
(ทู บี ซีน)

You could have flown away
(ยู เคิด แฮ็ฝ ฟโลน อะเว)
A singing bird
(อะ ซิงกิง เบิด)
In an open cage
(อิน แอน โอเพ็น เคจ)
Who will only fly
(ฮู วิล โอ๊นลี่ ฟไล)
Only fly for freedom
(โอ๊นลี่ ฟไล ฟอ ฟรีดัม)

Walk on
(วอค ออน)
Walk on
(วอค ออน)
What you got
(ฮว็อท ยู ก็อท)
You can’t deny it
(ยู แค็นท ดิไน อิท)
Can’t sell it or buy it
(แค็นท เซ็ล อิท ออ ไบ อิท)

Walk on
(วอค ออน)
Walk on
(วอค ออน)
You stay safe tonight
(ยู ซเท เซฟ ทุไนท)

And I know it aches
(แอ็นด ดาย โน อิท เอค)
How your heart it breaks
(เฮา ยุร ฮาท ดิธ บเรค)
You can only take so much
(ยู แค็น โอ๊นลี่ เทค โซ มัช)

Walk on
(วอค ออน)
Walk on
(วอค ออน)

Home
(โฮม)
Hard to know what it is
(ฮาด ทู โน ฮว็อท ดิธ อีส)
If you never had one
(อิฟ ยู เนฝเออะ แฮ็ด วัน)

Home
(โฮม)
I can’t say where it is
(ไอ แค็นท เซ ฮแว อิท อีส)
But I know I’m going
(บัท ไอ โน แอม โกอิ้ง)

Home
(โฮม)
That’s where the heart is
(แด๊ท ฮแว เดอะ ฮาท อีส)

And I know it aches
(แอ็นด ดาย โน อิท เอค)
And your heart it breaks
(แอ็นด ยุร ฮาท ดิธ บเรค)
You can only take so much
(ยู แค็น โอ๊นลี่ เทค โซ มัช)
Walk on
(วอค ออน)

Leave it behind
(ลีฝ อิท บิไฮนด)
You’ve got to leave it behind
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ลีฝ อิท บิไฮนด)

All that you fashion
(ออล แดท ยู แฟฌอัน)
All that you make
(ออล แดท ยู เมค)
All that you build
(ออล แดท ยู บิลด)
All that you break
(ออล แดท ยู บเรค)

All that you measure
(ออล แดท ยู เมฉเออะ)
All that you feel
(ออล แดท ยู ฟีล)
All this you can leave behind
(ออล ดีซ ยู แค็น ลีฝ บิไฮนด)

All that you reason
(ออล แดท ยู รี๊ซั่น)
All that you care
(ออล แดท ยู แค)

It’s only time
(อิทซ โอ๊นลี่ ไทม)
And I’ll never fill up all my mind[???]
(แอ็นด อิล เนฝเออะ ฟิล อัพ ออล มาย ไมนด [ ])

All that you sense
(ออล แดท ยู เซ็นซ)
All that you scheme
(ออล แดท ยู ซคีม)
All you dress up
(ออล ยู ดเรซ อัพ)
And all that you see
(แอ็นด ออล แดท ยู ซี)

All you create
(ออล ยู คริเอท)
All that you wreck
(ออล แดท ยู เร็ค)
All that you hate
(ออล แดท ยู เฮท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk On คำอ่าน U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น