เนื้อเพลง Take You คำอ่าน Justin Bieber

Hey, what’s the situation?
( เฮ , ฮว็อท เดอะ ซิชิวเอฌัน)
I’m just tryna make a little conversation, why the hesitation?
(แอม จัซท ทายนา เมค เก ลิ๊ทเทิ่ล คอนเฝอะเซฌัน , ฮไว เดอะ เฮสิเทฌัน)
Tell me what your name is, for your information, don’t get me wrong
(เท็ล มี ฮว็อท ยุร เนม อีส , ฟอ ยุร อินเฟาะเมฌัน , ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
You know it’s right, don’t be so cold, we could be fire
(ยู โน อิทซ ไรท , ด้อนท์ บี โซ โคลด , วี เคิด บี ไฟร)
Tomorrow we go, let’s start tonight
(ทุมอโร วี โก , เล็ท ซทาท ทุไนท)
You know what it’s all about
(ยู โน ฮว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

I can take you up, I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ , ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you oh-oh-oh where you wanna go
(ไอ แค็น เทค ยู โอ โอ โอ ฮแว ยู วอนนา โก)
I can pick it up, we could take it slow
(ไอ แค็น พิค อิท อัพ , วี เคิด เทค อิท ซโล)
I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you up, I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ , ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you oh-oh-oh where you wanna go
(ไอ แค็น เทค ยู โอ โอ โอ ฮแว ยู วอนนา โก)
I can pick it up, we could take it slow
(ไอ แค็น พิค อิท อัพ , วี เคิด เทค อิท ซโล)
I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู โฮม)

I might have a reputation, oh oh, but it’s only me and you in this equation
(ไอ ไมท แฮ็ฝ อะ เรพิวเทฌัน , โอ โอ , บัท อิทซ โอ๊นลี่ มี แอ็นด ยู อิน ดีซ อิคเวฌัน)
Promise this occasion, oh oh, it’s a different situation
(พรอมอิซ ดีซ อ็อคเคฉัน , โอ โอ , อิทซ ซา ดีฟเฟอะเร็นท ซิชิวเอฌัน)
For your information, don’t get me wrong
(ฟอ ยุร อินเฟาะเมฌัน , ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
You know it’s right, don’t be so cold, we could be fire
(ยู โน อิทซ ไรท , ด้อนท์ บี โซ โคลด , วี เคิด บี ไฟร)
Tomorrow we go, let’s start tonight
(ทุมอโร วี โก , เล็ท ซทาท ทุไนท)
You know what it’s all about
(ยู โน ฮว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

I can take you up, I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ , ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you oh-oh-oh where you wanna go
(ไอ แค็น เทค ยู โอ โอ โอ ฮแว ยู วอนนา โก)
I can pick it up, we could take it slow
(ไอ แค็น พิค อิท อัพ , วี เคิด เทค อิท ซโล)
I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you up, I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ , ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you oh-oh-oh where you wanna go
(ไอ แค็น เทค ยู โอ โอ โอ ฮแว ยู วอนนา โก)
I can pick it up, we could take it slow
(ไอ แค็น พิค อิท อัพ , วี เคิด เทค อิท ซโล)
I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู โฮม)

I can take you up, I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ , ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you up, I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ , ไอ แค็น เทค ยู โฮม)

Baby, senorita, mon cheri, please be my little lady, my little lady
(เบบิ , เซนโยะรีทา , มอง เชอรี , พลีส บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ , มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
Mi amor, you’re the one I adore you, come on be my little lady, my little lady
(มี อาร์มอร์ , ยัวร์ ดิ วัน ไอ อะโด ยู , คัมมอน บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ , มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
Baby, senorita, mon cheri, please be my little lady, my little lady
(เบบิ , เซนโยะรีทา , มอง เชอรี , พลีส บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ , มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)
Mi amor, you’re the one I adore you, come on be my little lady, my little lady
(มี อาร์มอร์ , ยัวร์ ดิ วัน ไอ อะโด ยู , คัมมอน บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ , มาย ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ)

I can take you up, I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ , ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you oh-oh-oh where you wanna go
(ไอ แค็น เทค ยู โอ โอ โอ ฮแว ยู วอนนา โก)
I can pick it up, we could take it slow
(ไอ แค็น พิค อิท อัพ , วี เคิด เทค อิท ซโล)
I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you up, I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ , ไอ แค็น เทค ยู โฮม)
I can take you oh-oh-oh where you wanna go
(ไอ แค็น เทค ยู โอ โอ โอ ฮแว ยู วอนนา โก)
I can pick it up, we could take it slow
(ไอ แค็น พิค อิท อัพ , วี เคิด เทค อิท ซโล)
I can take you home
(ไอ แค็น เทค ยู โฮม)

Hey, what’s the situation?…
(เฮ , ฮว็อท เดอะ ซิชิวเอฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take You คำอ่าน Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น